Platba ŠD

Ve školním roce 2016/2017 je cena družiny určena na 250 Kč za měsíc.

Platba se provádí předem za pololetí a činí 1250 Kč.

Tuto částku je nutné zaplatit do 20. 9. 2016 a dále pak do 15. 2. 2017.

Platba se provádí na účet školy: 426000999 / 2010

Variabilní symbol: 20+identifikační číslo dítěte (najdete v žákovské knížce)

Konstantní symbol: 0308

Komentáře nejsou povoleny.