Placení stravného

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vás informovala, že v důsledku zvýšení cen potravin a každodenního výběru ze dvou jídel dojde od 1. 9. 2018 ke změnám cen jídel.

Ceny obědů:

žáci 7- 10 let: 30,- Kč (600 Kč/měsíc),

žáci 11-15 let: 32,- Kč (640 Kč/měsíc),

žáci 15 let a výše: 34,- Kč (680 Kč/měsíc),

Cizí strávníci: 70,- Kč (1400 Kč/měsíc).

Děkuji za pochopení.

Monika Rudolfová – hospodářka ŠJ

————————————————————————————————————————–

Cena oběda je určena věkem dítěte, který dovrší v daném školním roce, tj. do 31. 8. Neřídí se tím, kterou třídu žák navštěvuje. (např. žák 5. ročníku má na počátku školního roku 10 let, v prosinci bude mít 11 let. Od počátku pátého ročníku tedy spadá do kategorie 11-15 let).

V září se platí 2x. Na počátku měsíce září zálohu, potom vždy do 20. dne v měsíci stravné. Poslední platba se provádí v květnu. Stav kreditu na stravné je možné sledovat na internetu a v případě vyššího zůstatku výši platby přizpůsobit. Vyúčtování se provádí v červnu na požádání u vedoucí školní jídelny, jinak se přeplatek převádí do dalšího školního roku.

Číslo účtu jídelny: 428000888 / 2010

Nezapomeňte uvést variabilní symbol, uvedený na přihlášce ke stravovaní.

Komentáře nejsou povoleny.