Řád školní jídelny

  Řád školní jídelny

 1.    Přihlášení ke stravování

Dítě se přihlásí ke stravování na začátku stravovacího období prostřednictvím přihlášky ke stravování

 • Obdrží čip za úplatu 100,- Kč
 • Čipem je možné oběd přihlásit i odhlásit, případně vybrat oběd č. 2

 2.    Doba výdeje obědů

Obědy se vydávají žákům ZŠ od 11.45 hod. do 14.00 hod.
Doba výdeje pro cizí strávníky je stanovena mimo stravování žáků a to od 11.00 hod. do 11.20 hod. Cizí strávníci musí opustit jídelnu nejpozději do 11:40 hod.

 3.    Výdej obědů

 • Žáci přicházejí do jídelny v doprovodu vyučujícího nebo vychovatelky a jsou povinni řídit se jejich pokyny.
 • Strávníci si u výdejového okénka vyzvednou kompletní jídlo a na tácu zanesou ke stolu, kde ho zkonzumují a nevynášejí z jídelny.
 • Strava je určena ke konzumaci ve školní jídelně, nesmí se odnášet mimo ŠJ. Pouze zabalené doplňky oběda (dezert, sušenka, ovoce) je možné odnášet.
 • Po konzumaci oběda odnese strávník tác s použitým nádobím na okénko k mycí lince.
 • Výdej je také možný do hygienicky čistých jídlonosičů. Pokud jídlonosiče nebudou hygienicky čisté, nebude do nich oběd vydán, ale strávník dostane tento oběd na talíř ve školní jídelně. Výdej do skleněných a jiných nevhodných nádob je zakázán.

 4.    Cena oběda (od 1. 9. 2017)

 • 6 – 10 let…………….             28,00 Kč  (560 Kč/měsíc)
 • 11 – 14 let…………..             30,00 Kč  (600 Kč/měsíc)
 • 15 let a více…………             32,00 Kč  (640 Kč/měsíc)
 • Cizí strávníci……….. 68,00 Kč

 5.    Způsob platby

 • převodem na účet ŠJ
 • složenkou
 • hotově v kanceláři vedoucí ŠJ

V září se platí 2x. Na počátku měsíce září zálohu, potom vždy do 20. dne v měsíci stravné. Poslední platba se provádí v květnu. Stav kreditu na stravné je možné sledovat na internetu a v případě vyššího zůstatku výši platby přizpůsobit. Vyúčtování se provádí v červnu na požádání u vedoucí školní jídelny, jinak se přeplatek převádí do dalšího školního roku.

 6.    Způsob odhlášky

Na dotovaný oběd má žák nárok jen pokud je ve škole. V době nemoci má nárok jen na 1 oběd,  další dny musí odhlásit, nebo platit plnou cenu jako cizí strávník.

Odhlášku je možno provést telefonicky nebo osobně u vedoucí ŠJ den předem do 14:00 hod. nebo prostřednictvím internetu do 24:00 hod.

 7.    Závěrečná ustanovení

V případě nedodržování výše uvedených pokynů může být strávník vyloučen ze stravování ve školní jídelně.

Komentáře nejsou povoleny.