Bylo, je a bude

Plavecko – běžecký pohár

5.11. se naše škola opět zúčastnila 3. závodu plavecko-běžeckého poháru.

Všichni závodníci vybojovali ve velmi silné konkurenci krásné umístění, oceňujeme jejich bojovnost, nasazení a především tréninkovou píli. Dosáhli jsme dokonce i na 3 medailové umístění.

Tobiáš Rykl z 5.B – 1. místo,

Ondřej Hanák z 9.A – 1. místo,

Andrea Tillerová z 9.A – 2. místo. 

Další ročník se koná v pondělí 26.11. dopoledne, zveme nové zájemce ze 4. – 9. tříd.

Ocenění za školní rok 2017/18

Škola v přírodě Zlámaniny u Nové Paky (II.stupeň)

DEN PRVNÍ 22.6.2018 15:26

… šťastně a v pořádku na místě, již po obědě, vybaleno a začíná odpolední program s instruktory

 

 

 

 

 

DEN DRUHÝ

 

DEN TŘETÍ

 

Škola v přírodě Zlámaniny u Nové Paky (I.stupeň)

DEN PRVNÍ 15.6.2018 14:15

Karavana dorazila na místo určení! Všichni jsou v pořádku a připraveni na přijímání nových zážitků.

Učitelé a žáci I. stupně

DEN DRUHÝ a TŘETÍ

Ranní rozcvička 

Pozdrav od paní učitelky Květy 

Rozdělování do kolejí 

Profesorky Školy čar a kouzel v Bradavicích 

Stavíme domečky pro skřítky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEN ČTVRTÝ

Návštěva muzea v Nové Pace

Chvíle volna…

Zahájení turnaje 6 kouzelníků

 

 

 

 

 

 

 

DEN PÁTÝ

Zoo Dvůr Králové

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEN ŠESTÝ

My všichni táhneme dál za jeden provaz…

 

Lyžařský výcvik – Pec pod Sněžkou (2018)

VIDEO Z CELÉHO LYŽAŘSKÉHO VÝCVIKU (pod tímto odkazem)

NEDĚLE 11.3.2018

Vážení rodiče, 

dnes jen krátce. Cesta utekla rychle, výstup na chatu jsme všichni zvládli a sněhu je nad očekávání. Řízek s bramborem k večeři všechny potěšil. Večer se část děti věnovala deskovým hrám a překvapivě početná skupina vyrazila na noční běžkování. Pro všechny to byl neskutečný zážitek, především noční sjezd k chatě byl nezapomenutelný. Zítra vyrážíme brzy ráno na sjezdovky, držte palce, ať neprší.

Lyžníci z Viktorky

PONDĚLÍ 12.3.2018

Milí rodiče,

dnes posíláme jen málo fotek. V bílém mléku a dešti jsme statečně s vašimi dětmi bojovali, ale neměli jsme již sílu fotit. Sjezdovky i přesto byly skvěle upravené a bez front. Poctivě všechno sušíme, snad už zítra bude líp. Nejlépe komentoval dnešní den Marek:“ Tak dneska mám mokré úplně všechno, i slipy. “
I přesto během večeře všichni doufali, že déšť poleví a vyrazíme na večerní radovánky na lyžích a běžkách. Nakonec nás déšť nepustil, tak jsme alespoň shlédli film Osm statečných. Jsou ale skvělí, přihlásilo se jich přes 30.
Zdravíme a těšíme se na další den.

Lyžníci z Viktorky

ÚTERÝ 13.3.2018

Vážení rodiče,

dnes jsme si parádně zalyžovali a zasnowboardovali. Zvládli jsme dopolední i odpolední lyžování, a dokonce nás většina vyrazila ještě večer na lyže, snowboard, či běžky. Počasí už je lepší, téměř vůbec nepršelo a zahlédli jsme i Sněžku. K obědu byly vepřové výpečky s bramborovým knedlíkem a k večeři zapečené těstoviny.

Zítra nás čeká závod a výlet a doufáme ve sluníčko,

Lyžníci z Viktorky

STŘEDA – NEDĚLE  14. – 18.3.2018

Milí rodiče,

dnes jsme si užili poslední den na svahu. Na lanovce jsme byli první jako vždy. Zase trošku přituhlo, celý den chumelilo a sjezdovky byly perfektní. Dopoledne proběhl výcvik a odpoledne si děti samy vybíraly družstva. I přes nízkou teplotu jsme lyžovali až do čtyř hodin. K obědu byla svíčková, odpoledne vývar a k večeři maso s rýží. Dvě děti měly narozeniny a dostaly píseň a palačinky. Večer jsme zhlédli film Everest, hráli deskové hry a zazpívali jsme si. 

Zdraví Krakonoš, lyžníci, my a Hedvika 

 

 

Marek Hubač (5.B) a Matěj Roubal (4.B) Laver Cup v Praze září 2017

 – členové tenisového oddílu TK Konstruktiva v Lidových novinách 22. září 2017

 

 

Mobilní lezecká stěna u nás ve škole (19. – 30.6.2017)

Posledních 14 dní v červnu mohly děti v naší tělocvičně využívat mobilní lezeckou stěnu.
O projekt a instalaci stěny se postaralo lezecké centrum Boulder Bar.
Projekt finančně podpořila MČ Praha 4.

Všem děkujeme. 

 

 

 

PŘEDSTAVENÍ DĚTÍ KROUŽKU MALÝ VĚDEC (25.5.2017)

Dne 25. 5 2017 se na naší škole uskutečnilo představení dětí chemického kroužku „Malý vědec“.

Společně s dětmi, rodiči, babičkami, dědečky, sourozenci a kamarády jsme prožili krásné odpoledne. Malí vědci předvedli pokusy, které si vybrali z toho, co jsme dělali na kroužku během celého školního roku. Všem se pokusy vydařili skvěle a byli za to odměněni velkým potleskem. Publikum mělo možnost každý pokus vyzkoušet a myslím si, že i zde se všechny pokusy líbily.

Děti tak složily „závěrečnou zkoušku“, dostaly vysvědčení a teď jsou z nich opravdoví malí vědci.

 

Vedoucí kroužku

Štěpánka Fráňová

 

Článek z nezávislého měsíčníku pro Prahu 4 „VAŠE 4“ (únor 2017)

Duben 2017

Vážení příznivci Jaro ožívá,

minulý týden se objevily první vlaštovky, každým dnem přibývají další a další. Současné počasí je pro ně to nejlepší, co si mohou přát.

Mají prostřený stůl, aby mohly doplnit energetické ztráty po strastiplné cestě. Nezapomeňte mít oči otevřené. A kde se dívat? Hlavně na venkově, v blízkosti zemědělských stavení!

Když se Vám podaří najít ptačí mláďata, přečtětě si návod, jak postupovat při jejich záchraně. malé ptáče duben 2017

Přeji Vám hodně úspěchů při zajímavých pozorování v jarní přírodě Květa Bičíková

Březen 2017

Vážení příznivci Jaro ožívá. (ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA) 

Když na jaro jako takové si ještě téměř měsíc počkáme, příroda se již probouzí a naše pozorováni „Jaro ožívá“ již zahájíme 1. března. Připravte se na sledování příletu tažných ptáků /čápa, vlaštovky, kukačky, rorýse a vlhy/. Na poli za vesnicí či městem již můžete slyšet zpěv skřivana, vracejí se čejky i další ptáci. Česká společnost ornitologická vyhlásila ptákem roku 2017 datla černého. Chceme přitáhnout pozornost veřejnosti k lesům a zdůraznit potřebu zachování odumírajících a mrtvých stromů nejen v lesích, ale i v městských parcích a zahradách.

PROJEKT EDISON (školní rok 2016/17)

EDISON

Ve spolupráci se společností Aisec se naše škola opět zapojila do projektu Edison. Ten funguje pod záštitou MŠMT a jeho cílem je především podpora mezikulturního vzdělávání na středních a základních školách. Projekt probíhá v 7 městech České republiky (Praha, Brno, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Zlín, Karviná). Tento projekt v obdobné formě probíhá také v Rakousku, Maďarsku či Polsku.

Naši školu letos navštívilo šest studentů z Gruzie, Malajsie, Číny, Indonésie, Brazílie a Jižní Koreje a v rámci přednášek, her nebo společného vaření ve školní kuchyňce, přibližovali dětem naší školy svou zemi, její faktografii, kulturu i důležité maličkosti každodenního života.

Jak EDISON probíhal?

 • Z různých zemí světa přijeli do naší školy zahraniční vysokoškolští studenti.
 • Nejprve se s nimi setkaly hostitelské rodiny v neděli 5.2 večer. Ostatní děti je potkaly v pondělí až na zahájení týdne s EDISONEM ve školní tělocvičně.
 • Každý z nich v průběhu týdne přibližoval žákům zemi, z které pochází – její sociální, ekonomickou, politickou a také kulturní situaci a to formou přednášky spojené s prezentací, besedou (pokud jsou otázky) a drobnými aktivitami (hry, výroba jednoduchých věcí, apod.). Děti na prvním stupni měli 45 minutový blok na druhém stupni 2x 45 minut s každým ze stážistů.
 • Žáci měli možnost porovnat situaci v jiných zemích s Českou republikou.
 • Všechny aktivity probíhaly v anglickém jazyce. Ve třídách, kde děti ještě nerozumí, probíhal simultánní překlad. Překlad si vzali na starost žáci deváté třídy. Rozděleni do dvojic tlumočili celý týden.
 • Šestá a osmá třída se letos vystřídaly při vaření se stážisty v naší školní kuchyňce.
 • Na škole je projekt po dobu jednoho týdne, částečně probíhá výuka, částečně je rozvrh tříd doplněn přednáškami.
 • V pátek proběhla Global Village – přehlídka drobností z každé z prezentovaných zemí, a pak už jen slavnostní rozloučení.

Jaký je přínos pro naši školu?

 • Projekt podporuje mezikulturního vzdělávání.
 • Je to jedna z mnoha akcí propagující činnost školy, jak mezi rodiči, tak i v širším rámci (vloni byl o našem EDISONU článek v Tučňáku, letos o nás psal DNES 11.2.2017).

Jaký je přínos pro žáky?

 • Rozšíření všeobecného přehledu.
 • Uvědomění si rozdílů mezi národnostmi a kulturami.
 • Jedinečný zážitek ze setkání s odlišnou kulturou.
 • Získání odpovědí přímo od zdroje.
 • Motivace v učení angličtiny. Deváťáci si vyzkoušejí své jazykové schopnosti, ve velké většině posílí sebevědomí v použití jazyka.
 • Hostitelské rodiny mají skvělou příležitost užít si s hostem ze vzdálené země, často jsou navázány trvalé kontakty.

 

ZŠ Školní získala titul RORÝSÍ ŠKOLA (prosinec 2016)

 

Komentáře nejsou povoleny.