Zájmové kroužky 2018/19

V průběhu týdne 17. – 21.9.2018 budou dětem rozdány přihlášky na zájmové kroužky. (pod tímto odkazem ke stažení „přihláška“)

  • Přihlášky a platby pro kroužky pořádané školou je nutné provést do 28. 9. 2018
  • Nezapomeňte uvést variabilní symbol. Do poznámky uveďte jméno a třídu žáka. Číslo účtu školy: 426000999/2010
  • Žáci se přihlašují a platí kroužek na celý školní rok.
  • V tomto školním roce budou kroužky fungovat od 1. října 2018 do 31. května 2019.
  • Minimální počet žáků v kroužku je 8.
  • Přihlášený žák je povinnen kroužek navštěvovat a omlouvat absenci.
  • Ukončit docházku do kroužku je možné formou písemné žádosti, peníze se nevracejí.

Jazykové kroužky:

název kroužku vedoucí kroužku určeno žákům den čas cena za šk.rok var. sym.
Anglický klub TeaTime.cz 1. – 5. třídy po-pá různé časy externí  —
ČJ pro cizince J. Semrádová 2. – 9. třídy pondělí 14:00-14:45 1000 Kč  3003 
Mluvení hrou-logopedie K. Říhová 1. – 3. třídy čtvrtek 13:15-14:00 1800 Kč 3004

Sportovní kroužky:

název kroužku vedoucí kroužku určeno žákům den čas cena za šk. rok var. sym.
Florbal R. Buček 1. – 9. třídy pondělí 14:00-15:00 externí  —
Judo judoprodeti.cz

M. Mihulová

1. – 9.třídy

začátečníci

pokročilí

zač./pokroč.

 

pondělí

pondělí

čtvrtek

15:00-16:00

16:00-17:00

17:00-18:00

externí  —
Hip-Hop a Street dance  krouzky.cz krouzky.cz úterý 14:00-15:00 externí
Děti na startu R. Javůrková 1. – 3. třídy středa 14:00-15:00 externí
Atletika 1. a 2. třída  krouzky.cz krouzky.cz středa 15:00-16:00 externí
Atletika od 3. třídy  krouzky.cz krouzky.cz středa 16:00-17:00 externí
Fotbal ABC Braník 1. – 5. třídy čtvrtek 13:30-14:30 externí
Pozemní hokej M. Horová 1. – 5. třídy čtvrtek 15:00-16:00  1000 Kč 3011 
Míčové hry Tomáš Jedlička tomas@beachbranik.cz 6 – 10 let pondělí 13:00-14:00 1.pol. zdarma
Pohybové hry A. Šťastná ŠD + 1. – 5. třídy pátek 14:30-15:30  500 Kč 3012
Zumba  krouzky.cz krouzky.cz  čtvrtek 16:00-17:00 externí  — 
Moderní tance  berukrouzky.cz berukrouzky.cz čtvrtek 15.30-16:30 externí
Gymnastika pro děti gymnastikapro deti.org 1. – 5. třídy úterý 15.00-16:00 externí
Tanec s prvky baletu hedvika.libalova@seznam.cz 1. – 5. třídy pondělí 14:00-15:00 externí  — 
Taneční skupina Sandra 96 www.sandra.cz 6 – 12 let středa 16:30-17:30 externí

Umělecké kroužky:

název kroužku vedoucí kroužku určeno žákům den čas cena za šk. rok var. sym.
Pěvecký sbor J. Kočová, E. Dyková 2. – 7. třídy pondělí 14:00-15:00 1000 Kč  3021 
Keramika R. Redčenkova 2. – 9. třídy úterý 14:00-15:00 2500 Kč 3023 
Keramika R. Redčenková 1. – 4. třídy čtvrtek 13:00-13:45 2200 Kč 3024 
Výtvarná výchova ak. malíř Lauferová 1. – 9. roč. úterý 14:00-15:30 1000 Kč 3022 
Kutilská dílná berukrouzky.cz   středa 14:00-15:00 externí
Hollywood Club berukrouzky.cz   středa 15:00-16:00 externí 
Tvoření z korálků a drátků H. Němečková 1. – 5. roč. úterý 16:00-17:00 1000 Kč 3025

Ostatní kroužky:

název kroužku vedoucí kroužku určeno žákům den čas cena za šk. rok var. sym.
Vědecký kroužek – malý vědec Š. Fráňová 1. – 3. třídy pondělí 14:00-14:45  1000 Kč  3031
Experimentální archeologie (max. 10 žáků)  O. Háječek 6. – 9. třídy úterý 14:30-15:30  1000 Kč  3032
Věda nás baví vedanasbavi.cz  1. – 5. třídy úterý 14.00-15:00 externí
M příprava na zkoušky J. Hendrychová 9. třídy úterý 14:00-14:45 1000 Kč 3033 
ČJ příprava na zkoušky R. Redčenkova 9. třídy čtvrtek 14:00-14:45 1000 Kč 3034 
Vaření krouzky.cz   středa (1x za 14 dní – každý lichý týden 14:00-15:35 externí
Malý kuchtík berukrouzky.cz   čtvrtek 14:30-15:30 externí
Psaní všemi deseti M. Horová 5. – 9. třídy čtvrtek 14:00-15:00 1000 Kč  3035 

Nepovinné předměty:

Biblické příběhy J. Buttová 1. – 6. třídy středa 12:15-13:00

13:00-13:45

zdarma

Kroužky

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Komentáře nejsou povoleny.