Zájmové kroužky 2018/19

Kroužky šedivě označené jsou z loňského roku. Tmavě modré jsou potvrzené na školní rok 2018/19. Ostatní kroužky budou postupně doplňovány a aktualizovány nejpozději první týden v září.

  • Přihlášky a platby pro kroužky pořádané školou je nutné provést do 29. 9. 2017
  • Nezapomeňte uvést variabilní symbol. Do poznámky uveďte jméno a třídu žáka. Číslo účtu školy: 426000999/2010
  • Žáci se přihlašují a platí kroužek na celý školní rok.
  • V tomto školním roce budou kroužky fungovat od 2. října 2017 do 31. května 2018.
  • Minimální počet žáků v kroužku je 8.
  • Přihlášený žák je povinnen kroužek navštěvovat a omlouvat absenci.
  • Ukončit docházku do kroužku je možné formou písemné žádosti, peníze se nevracejí.

Jazykové kroužky:

název kroužku vedoucí kroužku určeno žákům den čas cena za šk.rok var. sym.
Anglický klub TeaTime.cz 2. – 5. třídy po-pá různé časy externí  —
ČJ pro cizince J. Semrádová 2. – 9. třídy pondělí 14:00-14:45 1000 Kč  3003
Mluvení hrou-logopedie K. Říhová 1. – 3. třídy čtvrtek 13:00-14:00 1800 Kč 3004

Sportovní kroužky:

název kroužku vedoucí kroužku určeno žákům den čas cena za šk. rok var. sym.
Florbal R. Buček 1. – 9. třídy pondělí 14:00-15:00 externí  —
Judo judoprodeti.cz

M. Mihulová

1. – 9.třídy

začátečníci

pokročilí

zač./pokroč.

 

pondělí

pondělí

čtvrtek

 

15:00-16:00

16:00-17:00

17:00-18:00

externí  —
Hip-Hop a Street dance   krouzky.cz úterý 14:00-14:45 externí
Aerobic   krouzky.cz úterý 15:00-15:45 externí
Děti na startu R. Javůrková 1. – 3. třídy středa 14:00-15:00 externí
Atletika 1. a 2. třída   krouzky.cz středa 15:00-15:45 externí
Atletika od 3. třídy   krouzky.cz středa 16:00-16:45 externí
Fotbal ABC Braník 1. – 5. třídy čtvrtek 13:30-14:30 externí
Pozemní hokej M. Horová 1. – 5. třídy čtvrtek 15:00-16:00  1000 Kč  
Pohybové hry A. Šťastná ŠD + 1. – 5. třídy pátek 14:30-15:30  500 Kč  
             

Umělecké kroužky:

název kroužku vedoucí kroužku určeno žákům den čas cena za šk. rok var. sym.
             
Pěvecký sbor J. Matěnová, E. Dyková 1. – 9. třídy pondělí  13:45-14:30 1000 Kč   
Keramika R. Redčenkova 2. – 3. třídy úterý  14:00-14:45 2200 Kč 3023
Keramika R. Redčenkova 4. – 9. třídy úterý  15:00-16:00 2500 Kč 3024
Výtvarná výchova ak. malíř Lauferová 1. – 9. roč. pondělí 14:00-15:30 1000 Kč 3025

Ostatní kroužky:

název kroužku vedoucí kroužku určeno žákům den čas cena za šk. rok var. sym.
Vědecký kroužek – malý vědec Š. Fráňová 1. – 3. třídy úterý 14:00-14:45  1000 Kč  
Experimentální archeologie  O. Háječek 6. – 9. třídy  čtvrtek 14:30-15:30  1000 Kč 3032
Věda nás baví vedanasbavi.cz  1. – 5. třídy úterý 14.00-15:00 externí
Hravá matematika (22 lekcí)
E. Dyková, M. Blovská 2. – 3. třídy úterý 14:00-15:00 zdarma
Hravá matematika (22 lekcí)
M. Venderová 4. – 5. třídy pondělí 14:00-15:00 zdarma
Hravé čtení (22 lekcí) L. Kozáková, P. Brabcová 2. – 5. třídy úterý 14:00-15:00 zdarma
Setkávání nad knížkami (22 lekcí) E. Watzková 6. a 7. třídy středa 14:00-15:00 zdarma
M příprava na zkoušky J. Hendrychová 9. třídy úterý 14:00-14:45 800 Kč 3033
ČJ příprava na zkoušky R. Redčenkova 9. třídy  čtvrtek 14:00-14:45 800 Kč 3034
Matematika metodou prof. Hejného krouzky.cz  1. třídy čtvrtek 13:00-13:45 externí
Matematika metodou prof. Hejného krouzky.cz 2. třídy čtvrtek 14:00-14:45 externí
Psaní všemi deseti M. Horová 5. – 9. třídy čtvrtek 14:00-15:00    

Nepovinné předměty:

Biblické příběhy J. Buttová 1. – 6. třídy středa 12:15-13:00

13:00-13:45

zdarma

Kroužky

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Komentáře nejsou povoleny.