Zájmové Kroužky 2017/2018

  • INFORMACE OHLEDNĚ ORGANIZACE A NABÍDKA KROUŽKŮ BUDOU V PRŮBĚHU LÉTA DOPLŇOVÁNA A TO NEJPOZDĚJI DO ZAČÁTKU ZÁŘÍ

  • ŠEDIVĚ OZNAČENÉ KROUŽKY ZATÍM NEJSOU POTVRZENY (OBNOVENY Z MINULÉHO ŠKOLNÍHO ROKU)

  • Přihlášky a platby je nutné provést do 29. 9. 2016
  • Nezapomeňte uvést variabilní symbol. Do poznámky uveďte jméno a třídu žáka. Číslo účtu školy: 426000999/2010
  • Žáci se přihlašují a platí kroužek na celý školní rok.
  • V tomto školním roce budou kroužky pracovat od 2. října 2017 do 31. května 2018.
  • Minimální počet žáků v kroužku je 8.
  • Přihlášený žák je povinnen kroužek navštěvovat a omlouvat absenci.
  • Ukončit docházku do kroužku je možné formou písemné žádosti, peníze se nevracejí.

Jazykové kroužky:

název kroužku vedoucí kroužku určeno žákům den čas cena za šk.rok var. sym.
Anglický klub TeaTime.cz 2. – 5. třídy po-pá různé časy externí  —
ČJ pro cizince J. Semrádová 2. – 9. třídy pondělí 14:00-14:45    
Angličtina – doučování O. Háječek 6. – 7. třídy úterý 14:00-14:45 800 Kč 3001
Mluvení hrou-logopedie K. Říhová 1. – 3. třídy        
Angličtina – konverzace V. Kadlec 8. – 9. třídy čtvrtek 14:40-14:45 800 Kč 3002

Sportovní kroužky:

název kroužku vedoucí kroužku určeno žákům den čas cena za šk. rok var. sym.
Florbal R. Buček 1. – 9. třídy pondělí 14:00-15:00 externí  —
Judo judoprodeti.cz

M. Mihulová

1. – 9. třídy pondělí 15:00-16:00

16:00-17:00

externí  —
HIP-HOP N. Kořínková kroužky.cz úterý 14:00-14:45 externí
Aerobic N. Kořínková kroužky.cz úterý 14:55-15:40 externí
Taneční výchova H. Líbalová 1. – 5. třídy středa 13:00-13:45

13:45-14:30

externí
Děti na startu R. Javůrková 1. – 3. třídy středa 14:00-15:00 externí
Atletika  kroužky.cz   středa 15:00-16:00 externí
Fotbal ABC Braník 1. – 5. třídy čtvrtek 13:30-14:30 externí
Pozemní hokej M. Horová 1. – 5. třídy čtvrtek 14:30-15:30    
Pohybové hry A. Šťastná ŠD + 1. – 5. tř. pátek 14:30-15:30 400 Kč 3012

Umělecké kroužky:

název kroužku vedoucí kroužku určeno žákům den čas cena za šk. rok var. sym.
Pěvecký sbor I. J. Matěnová 1. – 2. třídy pondělí      
Pěvecký sbor II. J. Matěnová, E. Dyková 3. – 9. třídy pondělí      
Keramika R. Redčenkova 1. – 3. třídy úterý      
Keramika R. Redčenkova 3. – 9. třídy úterý      
Dramatická výchova M. Váňová 1. – 3./2. – 4. třídy pondělí 14:00-16:00 800 Kč 3025
Branická Vv M. Pešková 1. – 6. třídy čtvrtek 16:00-18:00 externí

Ostatní kroužky:

název kroužku vedoucí kroužku určeno žákům den čas cena za šk. rok var. sym.
Vědecký kroužek – malý vědec Š. Fráňová 1. – 3. třídy pondělí 12:45-13:30    
Experimentální archeologie  O. Háječek 6. – 9. třídy        
Věda nás baví externí  1. – 5. třídy úterý 14.00-15:00 externí
M příprava na zkoušky J. Hendrychová 9. třídy úterý 14:00-14:45    
Matematika M. Venderová 6. – 7. třídy        
ČJ příprava na zkoušky R. Redčenkova 9. třídy        
Matematika metodou prof. Hejného krouzky.cz  1. třídy čtvrtek 14:00-14:45 externí

Nepovinné předměty:

Biblické příběhy J. Buttová 1. – 6. třídy středa 12:15-13:00

13:00-13:45

zdarma

Kroužky

Komentáře nejsou povoleny.