Školská rada

Školská rada umožňuje rodičům, učitelům a zástupcům zřizovatele školy podílet se na správě školy.

Školská rada schvaluje zejména výroční zprávu školy a školní řád, v ostatních případech, jako je například vzdělávací program nebo rozvoj školy, má standardně víceméně poradní roli.

Význam školské rady však vzrůstá například za situace, když dobře nefunguje komunikace mezi ředitelem školy na straně jedné a rodiči nebo zaměstnanci školy na straně druhé.

V podrobnostech viz zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, zejm. § 167 a § 168.

 

Seznam členů školské rady pro školní rok 2016/2017

Mgr. Božena Kubíčková zvolena rodiči bojkaku@gmail.com
Ing. Jiřina Svatušková, Ph.D. zvolena rodiči jirina.svatuskova@gmail.com
Mgr. Jana Matěnová (předsedkyně) zvolena pedagogy jana.matenova@zsskolni.cz
Mgr. Irena Tauberová zvolena pedagogy irena.tauberova@zsskolni.cz
Ing. David Borecký za MČ Praha 4 david.borecky@seznam.cz
JUDr. Ing. Aleš Borkovec, Ph.D. za MČ Praha 4 ales.borkovec@praha4.cz

Zápis ze zasedání školské rady dne 13.6.2017

 

Komentáře nejsou povoleny.