Školská rada

Výsledky voleb 2017 – 2020

Pořadí Počet hlasů Příjmení Jméno Titul
1. 116 Kubíčková Božena Mgr.
2. 102 Svatušková Jiřina Ing., PhD.
3. 54 Blahůtová Kavanová Klára Mgr.

Bylo odevzdáno 140 hlasovacích lístků.

 

Vyhlášení voleb do školské rady na funkční období 2017 – 2020

 

Ředitel Základní školy, Praha 4, Školní 700, v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

vyhlašuje volby do školské rady.

 

Volby budou probíhat v souladu s Volebním řádem pro volby členů školské rady.

Složení školské rady:

Školská rada má 6 členů.

2 členy školské rady volí zákonní zástupci žáků,

2 členy pedagogičtí pracovníci

2 členy jmenuje zřizovatel.

Datum konání voleb: 22. 11. 2017 – u příležitosti pohovorů, místo: vestibul školy v přízemí, čas: od 17:00 – 19: 00 hodin, Základní škola, Praha 4, Školní 700

Kandidáty na členy školské rady se mohou stát zletilé osoby navržené kýmkoliv ze zákonných zástupců žáků školy, přičemž zákonný zástupce může za kandidáta navrhnout i sám sebe. Návrhy na kandidáty lze volební komisi podávat nejpozději do 20. 11. 2017 u třídních učitelů.

Kandidáti do voleb 2017 – 2020

Číslo Příjmení Jméno Titul
1 Svatušková Jiřina Ing., PhD.
2 Kubíčková Božena Mgr.
3 Blahůtová Kavanová Klára Mgr.

Přípravný výbor voleb:

Mgr. Jana Matěnová, PaedDr. Jana Semrádová, Mgr. Irena Tauberová.

Školská rada umožňuje rodičům, učitelům a zástupcům zřizovatele školy podílet se na správě školy.

Školská rada schvaluje zejména výroční zprávu školy a školní řád, v ostatních případech, jako je například vzdělávací program nebo rozvoj školy, má standardně víceméně poradní roli.

Význam školské rady však vzrůstá například za situace, když dobře nefunguje komunikace mezi ředitelem školy na straně jedné a rodiči nebo zaměstnanci školy na straně druhé.

V podrobnostech viz zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, zejm. § 167 a § 168.

Seznam členů školské rady pro školní rok 2018/2019

Mgr. Božena Kubíčková zvolena rodiči bojkaku@gmail.com
Ing. Jiřina Svatušková, Ph.D. zvolena rodiči jirina.svatuskova@gmail.com
Mgr. Jana Kočová (předsedkyně) zvolena pedagogy jana.matenova@zsskolni.cz
Mgr. Irena Tauberová zvolena pedagogy irena.tauberova@zsskolni.cz
Tomáš Hřebík za MČ Praha 4  
Mgr. Jan Slanina za MČ Praha 4 janslanina@volny.cz

Zápis ze zasedání školské rady dne 25.6.2019

Zápis ze zasedání školské rady dne 15.10.2018

Zápis ze zasedání školské rady dne 27.6.2018

Zápis ze zasedání školské rady dne 10.10.2017

Zápis ze zasedání školské rady dne 13.6.2017

Volební řád pro volby členů školské rady

Komentáře nejsou povoleny.