1.A – Aktuality

Milé děti, milí rodiče,

blížíme se ke konci našeho prvního společného školního roku. Naučili jsme se číst všechna písmena, dočetli jsme náš Slabikář. Nyní se můžeme společně věnovat krásné Čítance a knížce Johana s dlouhýma nohama, kterou jsme zakoupili z výtěžku velikonočních trhů. Dokážeme opis písmen, slov i vět, přepisujeme je z tiskací podoby do psací. Sčítáme, odčítáme, porovnáváme a řešíme slovní úlohy do dvaceti. Na škole v přírodě prozkoumáme přírodní společenství les a louku. Rozumíme příběhům v anglickém jazyce. Zvládli jsme dovednosti ve zpěvu, výtvarném projevu a ladném pohybu a  budeme je dále prohlubovat.

Dokážeme dodržovat třídní pravidla a všichni se snažíme spoluvytvářet příjemnou pohodu ve třídě.

JSME ZKUŠENÍ ŠKOLÁCI !!!

Vaše

Jana Semrádová

Komentáře nejsou povoleny.