1.A

Vítejte na stránkách 1. A pro školní rok 2017 / 2018!

Rozvrh hodin

Fotogalerie

Děkujeme všem rodičům a jiným rodinným příslušníkům, kteří nás podpořili koupí výrobků na velikonočních trzích!

V dubnu nás čeká školní kolo pěvecké soutěže Zlatý kosák, kam postoupily z každé třídy prvního stupně 2 děti. Gratulujeme nejen jim, ale i všem, kteří se zúčastnili třídního kola a nebáli se před svou třídou zazpívat.

Těšíme se do divadla Minor, kam půjdeme 17. dubna na představení Já, Pinokio.

18. dubna proběhne třídní schůzka o chystané škole v přírodě od 17:30. Také budou individuální konzultace o prospěchu žáků – podrobněji o konzultacích v Bakalářích.

Škola je zapojena do projektu o bezpečné cestě do školy – během dubna se tématu budeme věnovat ve vyučování. Zároveň prosíme rodiče o spolupráci s vyplňováním dotazníků, což by děti samy těžko zvládaly. Podrobnější informace budou postupně přicházet v Bakalářích.

Na konci dubna nebudou chybět již tradiční školní „čarodějnice“ – akce u Vltavy s atrakcemi pro děti a s opékáním buřtů.

Přehled chystaných akcí:

(Seznam se průběžně se aktualizuje a doplňuje)

 

23. 4. Koncert pana učitele Blahovce s komorním triem (1 vyuč. hodina – 40 Kč – uhradím z fondu na akce)

26. 4. Čarodějnice u Vltavy

30. 4. – ředitelské volno

1. 5. státní svátek – Svátek práce

7. 5. – ředitelské volno

8. 5. státní svátek – Den vítězství

květen – Hermína Týrlová – projekt 2. stupně pro žáky 1. stupně

1. 6. MDD – Školympiáda, sportovní oblečení

červen  grilování za školou

15.- 22. 6. ŠvP Zlámaniny u Nové Paky

29. 6. – vydání vysvědčení 8:00 – 8:45

 

Již proběhlo:

28. 9. – státní svátek – Den české státnosti, Václav

29. 9. – ředitelské volno

25. 10. – ředitelské volno

9. 10. Fotografování jednotlivců (jen přihlášení zájemci) 250 Kč

17. 10. Preventivní program Policie ČR – dopravní výchova (1 hodina v rámci vyučování)

20. 10. Etická výchova – 1. blok (etická výchova je součástí našeho ŠVP)

25. 10. – ředitelské volno

26. a 27. 10. – podzimní prázdniny

25. 11. – zabijačkové hody na školním hřišti

prosinec připomenutí osobnosti Josefa Lady  – výročí narození i úmrtí

1. 12. Divadlo Minor – Vánoce pana Sovy (výměna za zrušené představení 4. 12.)

5. 12. Mikuláš ve škole

15. 12. Vánoční koncert tatínků: pan Dorůžka (kytara) a pan Shonert (housle)

19. – 21. 12. vánoční zpívání ve vestibulu školy

22. 12. třídní vánoční den

23. 12. 2017 – 2. 1. 2018 – vánoční prázdniny

4. 1.Tříkrálový koncert v kostele sv. Prokopa, 17:00

31. 1. vydání vysvědčení – 1. pololetí

2. 2. – pololetní prázdniny

5. 2. – 11. 2. – jarní prázdniny

21. 2. Švandovo divadlo – Norská pohádka; prohlídka maskérny a zákulisí

1. 3. „Šifra Mr. Brailla“ (hodinový program na téma život nevidomých)

27. 3. Velikonoční trhy, 17:00

29. 3. – 2. 4. – Velikonoční prázdniny

březen – duben  školní pěvecká soutěž – Zlatý kosák 2018

12. 4. Školní kolo pěvecké soutěže Zlatý kosák 2018 od 14:00

17. 4. Divadlo Minor – Já, Pinokio

18. 4. Třídní schůzka o škole v přírodě a individuální konzultace

 

Komentáře nejsou povoleny.