1.A – Rozvrh hodin

Rozvrh hodin

8:00-8:45 8:55-9:40 10:00-10:45 10:55-11:40
Pondělí  Čj M ČaS Čj
Úterý M Čj TaTv – tělocvik Čj
Středa Čj M Čj Hv
Čtvrtek Čj Aj ČaS TaTv – taneční
Pátek M Čj Vrč Vrč

Čj = český jazyk, M = matematika, ČaS = člověk a svět (učebnice Prvouka), Aj = angličtina, TaTv = tělesná a taneční výchova, Vrč = výtvarné a rukodělné činnosti

Třídní učitelka učí všechny předměty kromě TaTv – tomuto předmětu vyučují Vojtěch Skála (tělocvik) a Lucie Hlaváčková, MgA. (taneční výchova). Polovinu třídy učí angličtinu paní učitelka Jana Matěnová, Mgr.

Komentáře nejsou povoleny.