5.A

Vítejte na stránkách 5.A

 

Vážení rodiče, milé děti,

po prázdninách vás vítám v novém školním roce, který nám začne seznamováním. Žáci se seznámí nejen s novým učivem, ale také s novou třídní učitelkou. Budeme pracovat jiným způsobem, než na který byly děti zvyklé a který povede k větší samostatnosti a zodpovědnosti při přechodu na druhý stupeň nebo víceletá gymnázia.

Každý týden začneme tím, že si stanovíme cíle, které se budeme snažit splnit a zakončíme ho sebereflexí, kde budou mít žáci možnost posoudit, jak se jim dařilo, případně co je třeba zlepšit. Budeme klást důraz na spolupráci, empatii a sebeúctu. Ve třídě bude všem k dispozici schránka důvěry, do které mohou vkládat jak dopisy se svými trablemi, tak náměty na zlepšení výuky či atmosféry ve třídě.

Velmi se těším na vzájemnou spolupráci.

Pavlína Brabcová


Co nás čeká na podzim:

  • 28. 9. státní svátek
  • 29. 9. ředitelské volno
  • 25. 10. ředitelské volno
  • 26. 10.–27.10. – podzimní prázdniny
  • 17. 11. státní svátek
  • 24.11. – divadelní představení
  • prosinec Mikuláš ve škole
  • 22.12. – vánoční besídka

Rozvrh hodin

Fotogalerie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře nejsou povoleny.