5.B – Rozvrh

Třídní učitelka Ludmila Kozáková: Čj, M, Vrč

Paní učitelka Michaela Blahovcová: Aj

Paní učitelka Markéta Chramostová: ČaS

Paní učitelka Jana Kočová: Hv

Pan učitel Vojtěch Skála: Tv

 

ROZVRH HODIN

 

8:00-8:45 8:55-9:40 10:00-10:45 10:55-11:40 11:50-12:35 12:45-13:30
PO Tv Aj Čj – ml
M Čj – čt
ÚT M Čj – ml
Čj – čt
ČaS – inf ČaS
ST Čj – ml
M Aj M – g
Hv  Čj – čt
ČT M Čj – ml
Tv Čj – čt
Aj
Čj – ml
 ČaS ČaS Vrč Vrč

 

Komentáře nejsou povoleny.