6.A – Rozvrh hodin

1 2 3 4 5 6
8.00-8.45 8.55-9.40 10.00-10.45 10.55-11.40 11.50-12.35 12.45-13.30
Po M HV ČJ AJ ČaS
Út TV ČJ M ČJ ČaS
St ČJ M ČaS ČJ VRČ VRČ
Čt M ČJ AJ TV ČJ
AJ M ČaS ČJ ČJ

Třídní učitelka Pavlína Brabcová vyučuje tyto předměty:

  • Český jazyk
  • Anglický jazyk
  • Matematika
  • Člověk a svět
  • Výtvarné a rukodělné činnosti

Paní učitelka Procházková vyučuje předmět Hudební výchova.

Paní učitelka Marková vyučuje předmět Tělesná výchova.

Komentáře nejsou povoleny.