6.B – Rozvrh hodin

 

8:00-8:45 8:55-9:40 10:00-10:45 10:55-11:40 11:50-12:35 12:45-13:30
Pondělí  Aj

(Jaz1)

M

(Inf)

Čj

(UV)

(Př-Z)

Vv

(Vv)

Vv

(Vv)

Úterý Tv

(TV2/TV1)

Nj

(Jaz1)

Čj

(Mm)

Čj

(Mm)

M

(Mat)

Z

(Př-Z)

Středa

(Př-Z)

VkO

(Inf)

Čj

(Mm)

Fy

(F-Ch)

D

(Mm)

Aj

(Jaz1)

Čtvrtek  M

(Mat)

Nj

(Jaz1)

Z

(Inf)

Aj

(Jaz1)

Inf

(Inf)

Hv

(Mm)

Pátek Čj

(Inf)

ČaSp

(Inf)

M

(Mat)

Tv

(TV1/TV2)

Fy

(F-Ch)

D

(Mm)

Vysvětlivky:

Vko – název předmětu

(Inf) – učebna

Vyučující předmětů:

Čj – paní učitelka Tauberová

Aj – paní učitelka Blahovcová

Nj – paní učitelka Fráňová

Z – paní učitelka Horová

D – pan učitel Háječek

Hv – pan učitel Blahovec

Vv – paní učitelka Redčenková

Inf – pan ředitel Vybíral

M + Fy – paní učitelka Venderová

Př + Tv (dívky) – paní učitelka Chramostová

VkO + ČaSp + Tv (chlapci) – pan učitel Skála

 

Komentáře nejsou povoleny.