Školní družina

Aktuality

DĚKUJEME ZA PŘÍZEŇ A PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ PRÁZDNINY! TĚŠÍME SE NA VÁS OPĚT V ZÁŘÍ.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Volnočasové aktivity

Milí kamarádi,

pod tímto odkazem najdete  projekty k vyrábění i procvičení mozkových závitů, soutěže nebo příjemný poslech, které jsme vám přinášeli v době, kdy byla škola zavřená nebo probíhala rotační výuka.

 

Přehled akcí jednotlivých oddělení na 2. pololetí 2020/21

1.oddělení H.Němečková

Únor:   

 • Bílý den
 • Zima – zimní sporty

Březen:

 • Zelený den
 • Velikonoce

Duben:

 • Modrý den
 • Jaro

Květen:

 • Žlutý den
 • Mláďata

Červen:

 • Červený den
 • Naše planeta

2.oddělení A.Šťastná

Celé pololetí se budeme věnovat etiketě a etice pro děti, s pomocí knížek „Dědečku, vyprávěj“, „Dědečku, ještě vyprávěj“ a „Dědečku, už chodím do školy“ (četba, povídání, scénky, kvízy, kreslení)

Únor:    

 • Bílý den
 • Malí kuchtíci v kuchyni (pečeme trdelník)

Březen:

 • Zelený den
 • Velikonoční vyrábění

Duben:

 • Modrý den
 • Jarní vycházka do přírody (s hledáním pokladu)

Květen:

 • Žlutý den
 • Vypěstuj si svoji rostlinku

Červen:

 • Červený den
 • Letní olympiáda
 • Kreslení na chodník

3.oddělení D.Kotrla

Celoroční projekt (1.C) – četba na pokračování (Magdalena Wagnerová: Jablečňák – 366 příběhů na každý den) – poznáváme svět kolem sebe; hry, soutěže, výtvarná činnost na náměty z knihy, které korespondují s ročním obdobím. Další související témata v rámci četby, výtvarného zpracování, her a debat: přátelství, představivost, příběh o Hladovce, nakupování, poznáváme neznámou zeleninu a ovoce, domácí mazlíčci, svědomí, příběh o Horečce a Bacilech a další).

Celoroční projekt (3.C) – četba na pokračování (Harald Tonollo: Příběhy rodiny Smrtičovy) – s pomocí příběhů se dostáváme k tématům jako je kamarádství, poctivost, šikana, záškoláctví a další etopedická témata; výtvarná a rukodělná činnost čerpá náměty z uvedené série příběhů.

4.oddělení M.Bednář

Únor:

-Bílý den

-Pohybová výzva či nauka taneční choreografie.

Březen

Zelený den

-Turnaj v deskových hrách

Duben

-Modrý den

-Vyrábění z vajíčka: myška nebo panáček.

Květen

-Žlutý den

-Bojová hra na týmy

Červen

-Červený den

-Procházka, výlet či olympiáda.

5.oddělení M.Kodíčková

Únor           – Mozaika z barevných papírů na téma – zvířátka.

Březen        – Nácvik pohádky-Zvířátka a Petrovští, s následným vystoupením.

Duben         – Výroba dárečků pro budoucí prvňáčky a připomenutí, jaký byl zápis před 2lety.

Květen        – Moje maminka- beseda s dětmi a výroba dárečků.

Červen        – Sportovní odpoledne, soutěže,

6.oddělení R.Papoušková

Únor   – Bílý den

– Turnaj ve hře Kuželky

Březen – Zelený den

 – Velikonoční dekorace

Duben  – Modrý den

 – Návštěva kuchyňky (pečeme sladké pohoštění)

Květen – Žlutý den

 – Soutěž „Pražské zajímavosti aneb jak znáš naše hlavní město“

Červen – Červený den

  – Kreslení na chodník „Můj výlet snů“

__________________________________________________________________________

Pár fotek z BÍLÉHO a ZELENÉHO DNE najdete ve fotogalerii.

___________________________________________________________________________


Snažíme se s dětmi trávit co nejvíce času na čerstvém vzduchu, kde se minimalizuje riziko nákazy. Při vyzvedávání dětí čipem věnujte, prosím, pozornost informaci, kde se právě oddělení nachází (na hřišti nebo ve třídě) – toto se vám objeví se jménem na vyzvedávací krabičce po čipnutí (nikoliv na obrazovce nahoře).

Je-li oddělení na hřišti – vyzvedněte si své dítě tam. Z bezpečnostních důvodů nebudeme děti posílat z hřiště samotné.

Je-li oddělení ve třídě – vyčkejte na viditelném místě u vestibulu.

Je-li dítě na kroužku – objeví se informace, že jej nelze vyzvednout. Vyčkejte. Hned, jak se dítě vrátí do družiny a vychovatel/ ka si jej přijme v systému zpět do oddělení, ukáže se váš požadavek a dítě bude posláno dolů. 

Děkujeme

______________________________________________________________________________

1.oddělení 1.A             vychovatelka Mgr. Hana Němečková

2.oddělení 1.B             vedoucí vychovatelka Bc. Alena Šťastná

3.oddělení 1.C + 3.C   vychovatel Bc. Daniel Kotrla

4.oddělení 2.A            vychovatel Bc. Milan Bednář

5.oddělení 2.B            vychovatelka Marcela Kodíčková

6.oddělení 3.A + 3.B  vychovatelka Renáta Papoušková


Vážení rodiče,

potřebujete-li jakékoliv informace, obraťte se na vedoucí vychovatelku Bc. Alenu Šťastnou, tel. 603 18 98 45 nebo na mail druzina@zsskolni.cz ,

potřebujete-li další čipy k vyzvedávání, můžete si je kdykoliv přiobjednat na adrese daniel.kotrla@zsskolni.cz .

 


DRUŽINOVÝ BLESK (časopis o akcích ŠD ve školním roce 19/20) – pod tímto odkazem

 

______________________________________________________________________

 

ARCHIV:

DRUŽINOVÝ BLESK (časopis o akcích ŠD ve školním roce 16/17) – pod tímto odkazem

DRUŽINOVÝ BLESK (časopis o akcích ŠD ve školním roce 17/18) – pod tímto odkazem


DRUŽINOVÝ BLESK (časopis o akcích ŠD ve školním roce 18/19) – pod tímto odkazem

Komentáře nejsou povoleny.