7.A

Vítejte na stránce třídy 7. A ve školním roce 2023/4:

∴ kmenovou učebnu třídy najdete v III. patře na začátku chodby (učebna matematiky)
∴ rozvrh hodin najdete na odkazu níže
∴ kontakt na vyučující všech předmětů najdete pod informační částí ještě níže
∴ třídní učitel: jan.linek@zsskolni.cz, kabinet v III. patře nad schody, tel. 226 802 061

Rozvrh hodin

květen 2024 (kursivou již proběhlé vybrané akce v minulém školním roce)

  • 24. května 2024 (pátek) proběhnou oslavy 130. výročí naší školy, program bude upřesněn na webu školy

  • 31. května 2024 (pátek) máme sportovní den

  • od 7. do 10. září 2022 se většina dětí zúčastnila adaptačního pobytu ve středisku Březová

  • 1. prosince 2022 se vybraní žáci 6. A zúčastnili adventního zájezdu do saské Míšně

  • díky běžkařskému kurzu (viz obrázek dole) jsme si popřáli pěkné vánoce 2022 po částech a s předvánočním posezením jen na boudě Klínovka. Doufejme, že v roce 2023 se nám vyhnou nemoci a podobné patálie …

  • 24. ledna 2023 jsme se třídou 6.A a vybranými žáky ze 7.A navštívili starou i novou budovu Národního muzea. 30. ledna jsme si zabruslili ve Vršovicích a 31. 1. rozdali pololetní vysvědčení

  • ve čtvrtek 23. 2. jsme se účastnili celoškolního bruslení na ZS Hasa, v pátek 24. února jsme navštívili Skautský institut, resp. program s názvem KPZ

  • v úterý 25. dubna probíhalo vyučování přírodopisu a dějepisu v zajímavých kulisách (na obrázku níže)

  • od 16. června do 23. června 2023 většina třídy pobývala na škole v přírodě ve Zlámaninách u Nové Paky

  • z úterka na středu (27.–28. června) jsme přespávali ve škole


Z našich mimoškolních akcí …

V rámci týdne vědy jsme ve čtvrtek 3. listopadu 2022 navštívili plynárenské muzeum v nedaleké Michli. Kustod muzea, pan Žákovec, byl bohužel během naší exkurze zaneprázdněn plněním pracovních úkolů. Po jeho krátkém úvodu jsme si tedy samostatně prohlédli všechny exponáty. Zaujaly nás zejména ty, s nimiž se lze dnes setkat obvykle jen v „elektrickém“ provedení – plynové lampy, žehličky, vařiče, pračky, kulmy …

Vyučující ve třídě 7. A:

– český jazyk, člověk a svět: Ledvinová Adéla (adela.ledvinova@zsskolni.cz)
– matematika, fyzika: Linek Jan (jan.linek@zsskolni.cz)
– informatika: Franc Marek (marek.franc@zsskolni.cz)
– přírodopis: Chramostová Markéta (marketa.chramostova@zsskolni.cz)
– zeměpis: Horová Martina (martina.horova@zsskolni.cz)
– anglický jazyk: Hořejší Anna (anna.horejsi@zsskolni.cz),
   Horáková Shereen (shereen.horakova@zsskolni.cz)
– německý jazyk: Fráňová Štěpánka (stepanka.franova@zsskolni.cz)
   Kovářová Jana (jana.kovarova@zsskolni.cz)
– tělesná výchova: dívky: Pěničková Dominika (dominika.penickova@zsskolni.cz),
   hoši: Jirgl Sebastian (sebastian.jirgl@zsskolni.cz)
– sportovní hry, odbíjená: Moudrá Andrea (andrea.moudra@zsskolni.cz)
– výchova k občanství: Jirgl Sebastian (sebastian.jirgl@zsskolni.cz)
– výtvarná výchova: Daňhelková Anna (anna.danhelkova@zsskolni.cz)
– hudební výchova: Galbavá Karolina (karolina.galbava@zsskolni.cz)
– etická výchova: Redčenková Renata (renata.redcenkova@zsskolni.cz)

Dny volna, akce a prázdniny ve školním roce 2023/4

• Den české státnosti (sv. Václav) –> čtvrtek 28. září 2023, následuje den ředitelského volna, 29. září 2023 
• Podzimní prázdniny –> kterým předchází ředitelské volno 23. až 25. října 2023: čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023
• Den boje za svobodu a demokracii –> pátek 17. listopadu 2023
• vánoční prázdniny  –> 23. prosince 2023 – 2. ledna 2024 

• Pololetní prázdniny –> pátek 2. února 2024 (vysvědčení za 1. pololetí –> středa 31. ledna 2024),
• na něž navazují jarní prázdniny (Praha 1 – Praha 5) –> 5. února – 11. února 2024 
• Pololetní prázdniny –> pátek 2. února 2024 (vysvědčení za 1. pololetí –> středa 31. ledna 2024),
• na něž navazují jarní prázdniny (Praha 1 – Praha 5) –> 5. února – 11. února 2024 
• Velikonoční prázdniny a přidružené státní svátky –> 28. března – 1. dubna 2024
• Středy 1. května a Den osvobození 8. května 2024 také nemusíme do školy
• předposlední týden před prázdninami vyjedeme na školu v přírodě na Semerink v Jizerských horách
• Hlavní prázdniny nám rozdílně od vánočních vyjdou pěkně dlouhé: 29. června – 1. září 2024


školní rok 2022/3

Obrázek z druhého dne běžkařského kurzu na Pláních u Klínovky.

Komentáře nejsou povoleny.