6.A

∴ kmenovou učebnu třídy najdete v III. patře na začátku chodby (učebna matematiky)
∴ rozvrh hodin najdete na odkazu níže
∴ kontakt na vyučující všech předmětů najdete pod aktuálními informacemi
∴ třídní učitel: jan.linek@zsskolni.cz, kabinet v III. patře nad schody, tel. 226 802 061
∴ stránky třídy 6. A se budeme snažit aktualizovat během celého školního roku 2022/3

Rozvrh hodin

březen a duben 2023 (kursívou již proběhlé vybrané akce)

  • už brzo nás čekají před- a velikonoční prázdniny: 6 – 10. dubna 2023 

  • od 7. do 10. září 2022 se většina dětí zúčastnila adaptačního pobytu ve středisku Březová.

  • 1. prosince 2022 se vybraní žáci 6. A zúčastnili adventního zájezdu do saské Míšně.

  • díky běžkařskému kurzu (viz obrázek dole) jsme si popřáli pěkné vánoce 2022 po částech a s předvánočním posezením jen na boudě Klínovka. Doufejme, že v roce 2023 se nám vyhnou nemoci a podobné patálie …

  • 24. ledna 2023 jsme se třídou 6.A a vybranými žáky ze 7.A navštívili starou i novou budovu Národního muzea. 30. ledna jsme si zabruslili ve Vršovicích a 31. 1. rozdali pololetní vysvědčení.

  • ve čtvrtek 23. 2. jsme se účastnili celoškolního bruslení na ZS Hasa (viz snímek), v pátek 24. února jsme navštívili Skautský institut, resp. program s názvem KPZ


Z našich mimoškolních akcí …

V rámci týdne vědy jsme ve čtvrtek 3. listopadu 2022 navštívili plynárenské muzeum v nedaleké Michli. Kustod muzea, pan Žákovec, byl bohužel během naší exkurze zaneprázdněn plněním pracovních úkolů. Po jeho krátkém úvodu jsme si tedy samostatně prohlédli všechny exponáty. Zaujaly nás zejména ty, s nimiž se lze dnes setkat obvykle jen v „elektrickém“ provedení – plynové lampy, žehličky, vařiče, pračky, kulmy …

Vyučující ve třídě 6. A:

– český jazyk, člověk a svět: Doubravová Olga (olga.doubravova@zsskolni.cz)
– matematika, fyzika, informatika: Linek Jan (jan.linek@zsskolni.cz)
– přírodopis: Chramostová Markéta (marketa.chramostova@zsskolni.cz)
– zeměpis: Horová Martina (martina.horova@zsskolni.cz)
– anglický jazyk: Moudrá Andrea (andrea.moudra@zsskolni.cz)
– německý jazyk: Fráňová Štěpánka (stepanka.franova@zsskolni.cz)
– tělesná výchova: děvčata, Chramostová Markéta (marketa.chramostova@zsskolni.cz),
   hoši: Jirgl Sebastian (sebastian.jirgl@zsskolni.cz)
– výchova k občanství: Jirgl Sebastian (sebastian.jirgl@zsskolni.cz)
– výtvarná výchova: Daňhelková Anna (anna.danhelkova@zsskolni.cz)
– hudební výchova: Sekanina Zdeněk (zdenek.sekanina@zsskolni.cz)

Dny volna, akce a prázdniny ve školním roce 2022/3

Den české státnosti (sv. Václav) –> středa 28. září 2022 
Podzimní prázdniny –> kterým předchází ředitelské volno 24. a 25. října 2022: středa 26. října a čtvrtek 27. října 2022 + státní svátek 28. října 2022
Den boje za svobodu a demokracii –> čtvrtek 17. listopadu 2022, po němž bude následovat ředitelské volno v pátek 18. listopadu 2022
Vánoční prázdniny –> pátek 23. prosince 2022 až pondělí 2. ledna 2023 (včetně)
na 22. až 29. ledna 2023 se předběžně plánuje lyžařský kurz na Smíchovské bd. v Peci pod Sněžkou, přednostně pro žáky 7., popřípadě 8. a 9. ročníků
Pololetní prázdniny –> pátek 3. února 2023 (vysvědčení za 1. pololetí –> 31. ledna 2023)
Jarní prázdniny (Praha 1 – Praha 5) –> 13. března – 17. března 2023 
Velikonoční prázdniny a přidružené státní svátky –> 6. dubna – 10. dubna 2023
Pondělky 1. květen a Den osvobození 8. květen 2023 také nemusíme do školy
předposlední týden před prázdninami zřejmě vyjedeme na školu v přírodě na Sopce
Hlavní prázdniny nám rozdílně od vánočních vyjdou pěkně dlouhé: 1. července – 3. září 2023


školní rok 2022/3

Obrázek z druhého dne běžkařského kurzu na Pláních u Klínovky.

Komentáře nejsou povoleny.