Dokumenty

Název a sídlo

Základní škola, Praha 4, Školní 700

Školní 700/5, 147 00 Praha 4 – Braník

Zřizovatel

Městská část Praha 4

Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 – Krč

Organizační struktura

Ředitel školy: Mgr. Jiří Vybíral

Statutární zástupkyně ředitele školy: Mgr. Irena Tauberová

Zástupkyně ředitele pro I. stupeň: Mgr. Petra Křížová

Zástupkyně ředitele pro II. stupeň: Mgr. Martina Horová

Hospodářka školy: Helena Šímová

Vedoucí vychovatelka školní družiny: Alena Šťastná

Hospodářka školní jídelny: Monika Rudolfová

Právní forma

příspěvková organizace

Kontaktní spojení

Podávání informací

Kontaktní pracovník: hospodářka školy paní Šímová

telefon: 226 802 051

email: zsskolni@zsskolni.cz

úřední hodiny: telefonická domluva

Platby

Číslo účtu školy: 426000999 / 2010

Číslo účtu jídelny: 428000888 / 2010

60435500

Předpisy

zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším vzdělávání (školský zákon)
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Komentáře nejsou povoleny.