Školská rada

Zasedání školské rady se uskuteční 10.10.2023 v 18:00 v budově 1.

Výsledky voleb 2022 – 2025

Pořadí Počet hlasů Příjmení Jméno
1. 194 Kundra Ondřej
2. 183 Prousková Kamila

Bylo odevzdáno  247 hlasovacích lístků.

Školská rada umožňuje rodičům, učitelům a zástupcům zřizovatele školy podílet se na správě školy.

Školská rada schvaluje zejména výroční zprávu školy a školní řád, v ostatních případech, jako je například vzdělávací program nebo rozvoj školy, má standardně víceméně poradní roli.

Význam školské rady však vzrůstá například za situace, když dobře nefunguje komunikace mezi ředitelem školy na straně jedné a rodiči nebo zaměstnanci školy na straně druhé.

V podrobnostech viz zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, zejm. § 167 a § 168.

Seznam členů školské rady pro školní rok 2022/2023

Bc. Kamila Prousková zvolena rodiči prouskova@gmail.com
Ondřej Kundra zvolen rodiči kundra@respekt.cz
Mgr. Jana Kočová zvolena pedagogy jana.matenova@zsskolni.cz
Mgr. Irena Tauberová zvolena pedagogy irena.tauberova@zsskolni.cz
RNDr. Tomáš Hrdinka, Ph.D. za MČ Praha 4 tomas.hrdinka@praha4.cz
Mgr. Jan Slanina za MČ Praha 4 jan.slanina@praha4.cz

Zápis ze zasedání školské rady dne 10.10.2023

Zápis ze zasedání školské rady dne 23.6.2023

Zápis ze zasedání školské rady dne 10.10.2022

Zápis ze zasedání školské rady dne 27.6.2022

Zápis ze zasedání školské rady dne 13.10.2021

Zápis ze zasedání školské rady dne 7.6.2021

Zápis ze zasedání školské rady dne 13.10.2020

Zápis ze zasedání školské rady dne 23.6.2020

Zápis ze zasedání školské rady dne 9.10.2019

Zápis ze zasedání školské rady dne 25.6.2019

Zápis ze zasedání školské rady dne 15.10.2018

Zápis ze zasedání školské rady dne 27.6.2018

Zápis ze zasedání školské rady dne 10.10.2017

Zápis ze zasedání školské rady dne 13.6.2017

Volební řád pro volby členů školské rady

Jednací řád školské rady

Komentáře nejsou povoleny.