Platba ŠD

S účinností od září 2024 se stanovuje výše měsíční úplaty za zájmové vzdělávání ve všech školních družinách základních škol zřizovaných MČ Praha 4 na 600,- Kč.

Poplatek za družinu nyní činí 250 Kč za měsíc.

Platba se provádí předem za pololetí v částce 1250 Kč.

Tuto částku je nutné zaplatit do 20. 9.  a dále pak do 15. 2.

Platba se provádí na účet školy: 426000999 / 2010

Variabilní symbol 20 + identifikační číslo žáka (na nástěnce třídy v Bakalářích)

Identifikační číslo se každý rok mění :
– první číslo značí ročník, u prvňáčků je to 1, u druháků 2 …a takhle to postupuje každý rok,
– druhé číslo značí třídu, A má 1, B má 2, C má 3,
– třetí a čtvrté číslo značí pořadí žáka podle abecedy v třídním katalogu, to si nijak neodvodíte, musíte mít od třídní učitelky.
Příklad: žák 1.A třídy, který je první v třídním katalogu, má identifikační číslo 1101, pokud postoupí do druhé třídy, změní se na začátku roku na číslo 2101 a v deváté třídě bude 9101. Při platbě za družinu tedy VS bude 201101 – podle toho paní hospodářka přiřadí platbu ke jménu.

Do zprávy pro příjemce: jméno, příjmení žáka a třídu

Komentáře nejsou povoleny.