Platba ŠD

Ve školním roce 2021/2022 je cena družiny určena na 250 Kč za měsíc.

Platba se provádí předem za pololetí a činí 1250 Kč.

Tuto částku je nutné zaplatit do 20. 9.  a dále pak do 15. 2.

Platba se provádí na účet školy: 426000999 / 2010

Do zprávy pro příjemce: jméno, příjmení žáka a třídu

Komentáře nejsou povoleny.