Platba ŠD

Ve školním roce 2019/2020 je cena družiny určena na 250 Kč za měsíc.

Platba se provádí předem za pololetí a činí 1250 Kč.

Tuto částku je nutné zaplatit do 20. 9. 2019 a dále pak do 15. 2. 2020.

Platba se provádí na účet školy: 426000999 / 2010

Variabilní symbol: je šestimístné číslo – na začátku je 20 + čtyřmístné identifikační číslo žáka, které každý najdete na virtuální nástěnce třídy svého dítěte 

Konstantní symbol: 0308

Do zprávy pro příjemce: jméno a příjmení žáka

Komentáře nejsou povoleny.