5. B

Vítejte v 5. B

 

Rozvrh hodin

Fotogalerie

Aktuálně

Září

Milí rodiče a milé děti,

první týden jsme společně zvládli. 

Tento týden 7. – 11. 9. nás čeká výuka podle třídního rozvrhu hodin. V prvních dvou měsících (září – říjen) budeme opakovat učivo ze 4. ročníku.

Co se budeme učit v jednotlivých předmětech:

Český jazyk

 • nauka o slově (synonyma, antonyma, slova souřadná a podřadná, citově zabarvená – zdrobněliny, hanlivá a neutrální slova)
 • stavba slova (Co je to kořen slova, předpona, přípona a koncovka, vyjmenovaná slova a jejich příbuzná.)
 • podstatná jména (určování kategorií – pád, číslo, rod a vzor, opakování slovních druhů)
 • slovesa (určování kategorií – osoba, číslo, způsob, čas)
 • Literatura – Hravá čítanka, čtenářský deník – pravidla
 • Sloh – Dopis kamarádovi, úprava dopisu, dopisní obálka

Matematika

 • malá a velká násobilka
 • přirozená čísla do 1 000 000 (zaokrouhlování, řády jednotek, zkrácený tvar)
 • sčítání a odčítání do 1 000 000 (zpaměti, pod sebou)
 • slovní úlohy
 • Geometrie – Co je to bod, čára, přímka, úsečka. Rozdíl mezi náčrtem a rýsováním. Rozdání pomůcek

Čas

 • opakování látky ze 4. ročníku

Vrč

 • rozdání pomůcek
 • “Co právě čtu” – kolorovaná kresba tuší a vodovkami,  papír A3 a A4 (kancelářský)
 • Na úterní hodinu přinést zrcátko! (autoportrét)

Hv

 • úvodní hodina
 • opakování písní ze 4. ročníku

Tv

 • práce s míčem (chytání oběma rukama, hod jednou rukou, oběma, přesné nahrávky)
 • hry: Vybíjená, Stříhaná

S pozdravem

Vaše paní učitelka Bára

Co mám mít v penálu?

 • pero
 • guma
 • nůžky
 • ořezávátko
 • pastelky
 • barevné fixy

Co mám mít ve výtvarném kufříku?

 • vodové barvy
 • tempery 6 ks
 • barevné křídy
 • voskové pastely
 • tuš
 • paleta
 • kelímek na vodu
 • hadřík
 • ubrus nebo noviny na lavici
 • zástěra nebo staré tričko

Program na školní rok 2020/2021

 1. 9. začátek školního roku

Akce, které proběhly

 

Komentáře nejsou povoleny.