2.A 2023/24

 


 

 

 

Milé děti, vítám Vás ve 2. A!!

Naše motto, které bych si přála, aby nás provázelo po celý rok:

„Rozdávej úsměv všude a všem! Tebe to nic nestojí, ale druhé kolem sebe obohatíš!!“

Učivo ve druhé třídě bude rozšiřovat znalosti, které jste získaly v prvním ročníku.

V českém jazyce budeme docvičovat čtení – pracovat s porozuměním textu, hledat odpovědi na otázky, psaní, učit se druhy vět, rozdělení hlásek, plnit veselé úkoly od skřítka Kvítka.

V matematice rozšíříme číselný obor do sta, seznámíme se s násobilkou a geometrií.

V předmětu člověk a svět si rozšíříme znalosti o přírodě a společnosti. Opět nás bude doprovázet pracovním sešitem Oskar.

V tělesné výchově budeme pokračovat v Minecraft olympiádě s plněním různých disciplín. V druhém pololetí budeme navštěvovat Plavecký stadion v Podolí a rádi si zaplaveme.

Těšíme se na výtvarné činnosti a hudební výchovu, kde se nám vždy dobře daří!

Budu mít velkou radost, když naše výuka bude probíhat v pohodě, v kamarádském a radostném ovzduší.

Paní učitelka Květa Bičíková

 

Aktuálně

 


 

20. 5. Záchranáři (120,-Kč)

24. 5. 2024 Výročí 130 let školy

31. 5. 2024 MDD

6. 6. 2024 Fotografování

9. – 15. 6. 2024 ŠVP Sopka

28. 6. 2024 Vysvědčení a ukončení školního roku

 


 


 

Rozvrh

Fotogalerie

 

 

 

 

 

 

Komentáře nejsou povoleny.