Denní režim

DENNÍ REŽIM VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

11,40 – 12,35 hygiena, oběd

12,35 – 13,45 při příznivém počasí vycházka po okolí nebo pobyt na šk.hřišti,

při nepříznivém počasí odpočinková činnost ve třídě ( četba na

pokračování, stolní hry,  stavebnice, vyrábění, individuální hry

s hračkami, doplňovačky, didaktické hry…)

13,45 – 14,15 vyzvedávání dětí a odchody na kroužky

14,15 – 15,30 zájmová činnost (rukodělné činnosti, sportovní hry v tělocvičně,

celodružinové akce, soutěže, zpívánky, pobyt na školním hřišti…)

15,30 – 16       kolektivní hry ve třídě, tělovýchovné chvilky na protažení

16 – 17,30      smyslové hry, individuální hry

( tzv.večerní družina, všechny děti rozděleny do dvou oddělení)

Komentáře nejsou povoleny.