3.B – Aktuality

Aktuality

Milí třeťáci,

jsme sice opět doma, ale naše hlavy nezahálejí. Zahájili jsme distanční výuku, která od vás vyžaduje samostatnost, čtení s porozuměním, organizaci času, důvtip a další dovednosti. Začínáte nově používat technologie, které jste dříve využívali pro zábavu. Nyní je máte k výuce. Není to jednoduché, ale zvládáte to výborně.

Všem nám přeji, aby tato doba byla pro nás všechny přínosná. Abychom se naučili něco, na co v době klasické výuky není dostatek času.

Hodně sil,  radosti a pevné zdraví.

Komentáře nejsou povoleny.