Učitelé

Jméno Zařazení Třídní učitel Telefon 2268020** E-mail
Popelková Eva, Mgr. učitelka I.st. 1.A 54 eva.popelkova@zsskolni.cz
Kočová Jana, Mgr. učitelka I.st. 1.B 54 jana.kocova@zsskolni.cz
Bičíková Květoslava, Mgr. učitelka I.st. 2.A 55 kvetoslava.bicikova@zsskolni.cz
Procházková Alena, Mgr. učitelka I.st. 2.B 54 alena.prochazkova@zsskolni.cz
Semrádová Jana, PaedDr. vedoucí učitelka I.st. 3.A 55 jana.semradova@zsskolni.cz
Kvitová Jana, PaedDr. učitelka I.st.,
výchovná poradkyně pro I. stupeň
3.B 55 jana.kvitova@zsskolni.cz
Svobodová Barbora učitelka I.st. 3.C 55 barbora.svobodova@zsskolni.cz
Sobíšková Martina, Mgr. učitelka I.st. 1.M 54 martina.sobiskova@zsskolni.cz
Watzková Eva, Mgr.    učitelka I.st. 4.M 54 eva.watzkova@zsskolni.cz   
Kočířová Jaroslava, Mgr. učitelka I.st. 4.A 56 jaroslava.kocirova@zsskolni.cz
Bízová Marcela, Mgr. učitelka I.st 4.B 56 marcela.bizova@zsskolni.cz
Kotalová, Hana, Mgr. učitelka I.st 5.A 56 hana.kotalova@zsskolni.cz
Daňhelková Anna, Mgr. učitelka I.st. 5.B 56 anna.danhelkova@zsskolni.cz
Hořejší Anna, Mgr. učitelka I.st. 6.A 60 anna.horejsi@zsskolni.cz
Fráňová Štěpánka, Mgr. učitelka II.st. 6.B 60 stepanka.franova@zsskolni.cz
Linek Jan, Ing. učitel II.st. 7.A 61 jan.linek@zsskolni.cz
Chramostová Markéta, RNDr. učitelka II.st. 7.B 61 marketa.chramostova@zsskolni.cz
Jirgl Sebastian, Mgr. učitel I. a II.st. 8.A 61 sebastian.jirgl@zsskolni.cz
Háječek Ondřej, Mgr. učitel I. a II.st. 8.B 60 ondrej.hajecek@zsskolni.cz
Horáková Shereen, Bc. učitelka I.st. a II.st. 9.A 60 shereen.horakova@zsskolni.cz
Horová Martina, Mgr. zástupkyně ředitele školy pro II.st., učitelka II.st., školní metodik prevence 9.B 61 martina.horova@zsskolni.cz
Redčenkova Renata, Mgr. učitelka II.st.   60 renata.redcenkova@zsskolni.cz
Kofroňová Pavla, Mgr. učitelka I.st a II.st.     pavla.kofronova@zsskolni.cz
Křížová Petra, Mgr. zástupkyně ředitele školy pro I.st., výchovná poradkyně pro II. stupeň, učitelka I. a II.st.   51 petra.krizova@zsskolni.cz
Ledvinová Adéla, Bc. učitelka II.st.     adela.ledvinova@zsskolni.cz
Pěničková Dominika, Bc. učitelka I.st a II.st.     dominika.penickova@zsskolni.cz
Franc Marek, Bc. učitel II.st.     marek.franc@zsskolni.cz
Moudrá Andrea, Mgr. učitelka I.st.   54  andrea.moudra@zsskolni.cz
Hendrychová Jitka, Mgr. učitelka II.st.   62 jitka.hendrychova@zsskolni.cz
Žďárová Anna,  učitelka I.st.     anna.zdarova@zsskolni.cz
Kovářová Jana, Mgr. učitelka I. a II.st.     jana.kovarova@zsskolni.cz
Muhič Jasmin, Mgr. učitel I.st     jasmin.muhic@zsskolni.cz
Říhová Kateřina, Bc. asistent pedagoga   56 katerina.rihova@zsskolni.cz
Bednář Milan, Bc. asistent pedagoga   56  
Galbavá Karolína učitelka I. a II. st., asistent pedagoga   56  
Odehnalová Vladislava asistent pedagoga      
Topolančinová Hana, Mgr. asistent pedagoga      
Hallmann Annetta,  učitelka I.st, asistent pedagoga   54  
Mazuryk Ivanna asistent pedagoga      

 

Komentáře nejsou povoleny.