3.B 2023/24

 

Dění ve třídě

Milí třeťáci, vážení rodiče,

nastalo nám nejkrásnější období roku – advent a Vánoce. Příroda nám také pomohla nadílkou sněhu a zimního počasí. V tomto období je plno možností zapomenout na školu a dělat jiné věci. 🙂

My se však budeme i nadále zdokonalovat ve vyjmenovaných slovech, pracovat s dvojcifernými čísly, řešit slovní úlohy, procvičovat násobilku. Nepřekvapí nás příklady se závorkami, určování času a zaokrouhlování na desítky. Rýsování je pro nás těžší, ale také zábavnější. Ve čtení stále rozvíjíme čtenářskou gramotnost, doporučujeme si knihy ke čtení, učíme se psát zápisy do čtenářského deníku.

V prvouce, angličtině i v ostatních předmětech zlepšujeme své dovednosti a učíme se nové.

V hodinách spolupracujeme, učíme se vzájemnému respektu, vytváříme klidné přátelské prostředí. Není to vždy jednoduché, ale snažíme se. 🙂

Rozvrh hodin  

Fotogalerie

Co nás čeká

 

12.12. 2023 Orientace na dvoře (3. vyučovací hodina), sportovní oblečení

12.12. 2023  Předvánoční setkání s rodiči, 8:00 

13.12. Klima ve třídě – program (2. vyučovací hodina)

20.12., 21.12.  2023 vánoční zpívání ve vestibulu školy 

22.12. 2023 vánoční besídka, plavecký kurz

23.12. – 2.1.  2024 vánoční prázdniny 

10.1. 2024 Tříkrálový koncert v kostele sv. Prokopa

31.1.  2024 vysvědčení za 1. pololetí 

2.2. 2024 pololetní prázdniny 

5.2 – 11.2. 2024 jarní prázdniny 

28.3. – 1.4. 2024 velikonoční volno

25.4. 2024 Čarodějnice u Vltavy

1.5. 2024 státní svátek – Svátek práce 

3.5. 2024 Malá mořská víla, Minor

8.5. 2024 státní svátek – Den vítězství 

20.5. – 23.5. 2024 Dny pro záchranu života na ZŠ Školní

1.6. 2024 MDD

8.6. –14.6.  2024 škola v přírodě 

7.6. 2024 grilování za školou,  

28.6. 2024 ukončení školního roku – vysvědčení (1 vyučovací hodina) 

 

 

4.9. 2023 tradiční setkání u ohně – Spolek rodičů a přátel školy

9.9.  2023 Braník sobě

20.9. třídní schůzky, třída 3.B, od 17:00

28.9. 2023 státní svátek – Den české státnosti 

29.9. 2023 ředitelské volno

23.10. – 25.10. 2023 ředitelské volno

26.10. – 27.10. 2023 podzimní prázdniny 

7.11. 2023 Mapa třídy (3. vyučovací hodina)

9.11. 2023 Dentální hygiena (1. vyučovací hodina)

13.11. 2023 Ronja, dcera loupežníka, Divadlo Bravo!, 120 Kč

17.11. 2023 státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii 

21.11. 2023 Svatokateřinský průvod s lampiony, 17:00

22.11. 2023 konzultace (16:00 – 18:20)

23.11. Práce se dřevem  – ukázka + dílna, 100 Kč  

5.12. 2023 Mikuláš ve škole

7.12. 2023 Minor, Janíček a Mařenka, 190 Kč 

 

 

Komentáře nejsou povoleny.