2.B 2022/23

 

Dění ve třídě

Milé  děti, vážení rodiče,

blíží se čas adventní, čas plný příprav a radostného očekávání Vánoc. Věřím, že poslední týdny v tomto roce bude děti bavit pracovat nejen ve škole, že ale také rády pomohou i doma.

Děti ve třídě pracují rády a s nadšením.  Společnou radost z práce nám trochu kazí povídání a vykřikování, které se někteří nedokáží odpustit. Stále máme co vylepšovat.

V českém jazyce poznáváme druhy vět, dokážeme určit slovo významem nadřazené, slova významem podřazená i slova souřadná. Hrajeme si s protikladnými slovy i se slovy souznačnými. Pracujeme sami, ve dvojicích i skupinách. Největší úskalí je pro nás psaní.  V opisech a přepisech často zapomínáme na rozlišovací znaménka, nejme moc pozorní při samostatné kontrole.

Matematika nás všechny velmi baví. Již jsem začali nový pracovní sešit, ve kterém už budeme počítat do 100. V hodinách stavíme podle plánů stavby z krychlí, obchodujeme, učíme se rýsovat a poznávat hodiny.  

V prvouce jsme ukončili téma podzimu, nyní nás čeká povídání o rodině. 

Také v dalších hodinách děláme každým dnem pokroky.

Přeji všem krásný adventní čas a dostatek času na zklidnění a pokojnou přípravu Vánoc. 🙂

 

                                                        Pojďte s námi rozsvítit večer světýlky v duši …

Rozvrh hodin  

Fotogalerie

Co nás čeká

24.11. Svatokateřinský průvod, 17: 00 (škola – Dobeška a zpět)

5.12. 2022 Mikuláš ve škole

19.12. 2022 Vánoční speciál – Vlnohraní, Český rozhlas, 100 Kč

20. -21.12. 2022 vánoční zpívání ve vestibulu školy

23.12. – 2.1. 2023 vánoční prázdniny

18.1. Šifra Mistra Brailla program Belušky (3. vyučovací hodina), 70 Kč

31.1. 2023 vysvědčení za 1. pololetí

3.2. 2023 pololetní prázdniny

2.3. výchovný koncert – Zdeněk Pěchouček a jeho kvarteto, 50 Kč

13.3. – 19.3. 2023 jarní prázdniny

28.3. Mia a velryba – divadlo Minor,

6.4. – 10.4. 2023 velikonoční volno

1.5. 2023 státní svátek – Svátek práce

8.5. 2023 státní svátek – Den vítězství

x. 6. 2023 škola v přírodě

x. 6. 2023 grilování za školou

30.6. 2023 vysvědčení za 2. pololetí

Co už proběhlo

1.9. 2022 Setkání u ohně (ohniště u Vltavy), od 17:00, pořádá Spolek rodičů a přátel školy

14.9. 2022 třídní schůzky – od 17:00, třída 2.B

28.9. 2022 státní svátek – Den české státnosti

10.10. 2022 Divadlo Bravo! – Za zrcadlem, 120 Kč

14.10. 2022 preventivní program Policie ČR (3. vyučovací hodina)

19.10. 2022 Neubližujme si! preventivní program (2. vyučovací hodina), Spolek 2012, 150 Kč

24.10. – 25.10. 2022 ředitelské volno

26.10. – 27.10. 2022 podzimní prázdniny

28.10. 2022 státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu

3.11. Jak se dělá kniha, dílna s praktickou ukázkou (3. a 4. vyučovací hodina), 120 Kč

8.11. Zdravá 5 – program o zdravé výživě (3. a 4. vyučovací hodina), zdarma

17.11. 2022 státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii

18.11. 2022 ředitelské volno

Komentáře nejsou povoleny.