Bylo, je a bude

Tříkrálový koncert 10. 1. 2023

Píše o náš portál MČ Praha 4

Kdo procházel 10. 1. 2023 v čase mezi půl pátou a půl šestou večerním Braníkem ulicí Školní, určitě se zasnil při pohledu na korunu stromu před kostelíkem svatého Prokopa, ozdobenou řetězem zlatých světýlek, které kromě stavby samotné měkce rámovaly celé jeho okolí.

A ten, kdo se zastavil, aby si tu kouzelnou scenérii vtiskl do paměti, tomu se dost možná zdálo, že slyší andělský chór. Pokud onen náhodný chodec našel odvahu a vstoupil dovnitř, uviděl do posledního místečka zaplněnou chrámovou loď a před oltářem členy pěveckého sboru, složeného z žáků a učitelů ZŠ Školní.

Někteří ze zpěváků měli na hlavách papírové koruny, odkazující na Tři krále, kterým byl večer věnován. Všichni přítomní  pak měli rozzářené oči a úsměv na rtech. Aby také ne, když se Tříkrálový koncert s požehnáním pana faráře Jana Paty mohl po nedobrovolné tříleté odmlce vrátit na své tradiční místo.

Když svátečně vyzdobeným kostelem dozněl poslední tón, mohl si každý, včetně náhodného příchozího, kromě krásného zážitku odnést domů i symbol míru, lásky, naděje, lásky a přátelství v podobě Betlémského světla –  a před odchodem mohl také přispět na obědy pro žáky ze sociálně znevýhodněných rodin prostřednictvím Tříkrálové sbírky.

 

Rita Holoubková

 

Škola v přírodě Zlámaniny u Nové Paky 2022 (5. – 9. třídy)

První dny jsme si společně všichni skvěle užili… Hráli jsme seznamovací hry, soutěžilo se, ohníček s buřty byl i třídní pokřiky. Bylo ideální počasí na zmrzlinu a senzační koupání v rybníku.

 

Škola v přírodě Zlámaniny u Nové Paky 2022 (1. – 4. třídy)

 

Pátek 10. 6. 2022 13:50

Žáci 1. – 4. tříd dorazili v pořádku do Zlámanin u Nové Paky (škola v přírodě).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

První společný nástup.

 

Den druhý a třetí

Ranní rozcvička, dopoledne se učíme a odpoledne hrajeme celotáborovou hru Nekonečný příběh.

 

Den čtvrtý a pátý

Zoo, safari, zahájení olympiády, výherci…

 

Den šestý

 

Den sedmý

Mámě vítěze olympijských her. První míst červený tým, druhý zelený a třetí modrý.

 

21. 3. 2022 Den lesů a JARO OŽÍVÁ 2022

Den je čím dál delší, sluníčko vykukuje častěji a to je přeci důvod být víc venku. Také už u vás kvetou první jarní květiny? 21. 3. oslavíme první jarní den a mezinárodní den lesů.

Lesy jsou nejkomplexnější ekosystémy, mají mnoho rolí včetně čištění vody a vzduchu, ochrany půdy proti erozi a silnému větru a ochrana biologické diverzity. Zkuste s dětmi vyrazit do lesa, zastavit se, poslouchat a být jen tichým hostem. 

Spouštíme projekt „Jaro ožívá“. Pozorujeme přílet ptáků z teplých krajin – vlaštovka, čáp, kukačka, břehule, vlha, rorýs.

 

ZOO Praha – 90. výročí 

K 90. výročí ZOO Trója Praha žáci prvních, druhých a třetích tříd  připravili projekt „ZOO všemi kontinenty“.

Tím jsme chtěli poblahopřát ke krásnému jubileu pražské zoologické zahrady!!

 

 

 

 

 

 

 

S velkou radostí, nadšením žáci malovali, kreslili, zjišťovali informace o zvířatech a vymýšleli návrhy provedení.

 

24. a 25. 11. 2021 Lesní zvěř – šelmy

Žáci prvního stupně a i žáci 8. ročníků se zapojili do projektu „Povídání o lesní zvěři – šelmy.“

Projekt má vzbudit zájem o přírodu, pochopit její význam, umožňuje poznat živočichy a seznámit se s jejich

životem. Žáci viděli ukázky exponátů všech šelem ČR. Program je velmi zajímavý a obohatí výuku prvouky a přírodopisu.

Mgr. Bičíková

 

17. 10. 2021

Třídy 4.A, 4.B – adaptační kurz v rekreačním středisku Březová

… Cesta byla dobrá, dorazili jsme v pořádku, ubytovali se a moc se nám tu líbí. Děti dnes zažily krásné aktivity: lezly na umělé stěně a také v lanovém parku, večer mají bojovku. Všechny děti jsou moc statečné a ničeho se nebojí. …

Den druhý

Dnes byl den her. Hráli se hry seznamovací a poznávací, hledání pokladu. Stříleli jsme ve středověké tvrzi z luku a pak i v aréně hráli paintball. Večer jsme byli ve strašidelné hradě a koukali na pohádku.

Den třetí a čtvrtý

Včera jsme zakončili perný den skvělou diskotékou. Dnes nás čekají ještě trampolíny, zabalit si a v jednu vyrazíme na cestu domů. Těšíme se na vás. 

 

1. 3. 2021

JAK MŮŽEME CHRÁNIT PTAČÍ HNÍZDA? (Jaro ožívá 2021)

Každé jaro věnují ptáci obrovské množství času a energie péči o svá vajíčka a mláďata. Pokud jim chceš pomoct, přinášíme pár jednoduchých tipů, jak jim v okolí hnízda zajistit bezpečí.

Představ si být teď ptákem. Jako kluk máš za sebou tisíce kilometrů dlouhou cestu, předvádíš své krásné nové peří, zpíváš, jak nejlépe umíš, zaháníš další konkurenty a snažíš se najít partnera. Jako holka přemýšlíš, koho si vybrat jako otce svých ptáčat. Společně stavíte hnízdo, důkladně ho zobáky upravujete a dnem i nocí zahříváte vejce. Jakmile se vyklubou mláďata, teprve začne ten správný šrumec! Každou volnou minutku strávíte sháněním potravy pro věčně hladová písklata. Jakýkoli rodič potvrdí, že vychovat potomky není jednoduché. I ptáci jistě uvítají tvou pomoc, která jim hnízdění usnadní. Letošní téma Jaro ožívá „Chráníme ptačí hnízda“ proto přináší pár drobností, které usnadní ptákům bezpečně vychovat a vyvést mláďata:

Jestli je miluješ, drž se od nich dál!

Najít ptačí hnízdo na zahradě je vzrušující. Pokud se ti to podaří, snaž se od něho držet dál a nepřibližovat se k němu. Když se dostaneš příliš blízko, ptáci mohou hnízdo opustit nebo můžeš na hnízdo upozornit predátory, třeba sojku nebo straku. Najdeš-li hnízdo na zemi, je dobré k němu dát tyčku, aby bylo možné se mu příště vyhnout – třeba při sekání trávy.

Nech zahradu zarůst!

Stromy, keře, bylinný podrost, louka – vše se může stát útulným domovem pro ptáky. Pokud uvidíš ptáky na některém z těchto míst stavět hnízdo, řekni o tom dospělým, aby odložili údržbu (řezání, sekání,…) do vylétnutí mláďat.

Dopřej kočce dočasně teplo domova

I kočky, které milujeme, se na svých toulkám stávají chladnokrevným lovcem. Jelikož nejsou přirozenou součástí ekosystému, mohou mít na ptáky na naší zahradě devastující vliv, zvláště na druhy hnízdící na zemi. Často navíc neloví z hladu a svoji oběť přinesou jenom ukázat. Než ptáci vychovají mláďata, dopřejte proto kočce pobyt v domě. Odměnou bude ptačí švitoření i v příštím roce. Po zbytek roku může mít kočka na krku rolničku, která na ni ptáky upozorní.

Zabezpečte budku před predátory

Predátoři jsou přirozenou součástí ekosystému. Pokud ale chceš, aby se predátoři nenaučili chodit do budky jako do jídelny, můžeš ji před nimi zabezpečit. Nejjednodušší je oplechování vletového otvoru, které zabrání strakapoudům v jeho zvětšení, nebo předsazený tunýlek, který znemožní predátorům vytáhnout mláďata tlapkou. Dále je možné vytvořit předsazenou stříšku, která znesnadní vstup do budky shora. Důležité je také umístění budky. Ta by měla být ve výšce alespoň 3 metrů. Více se o budkách dočtete zde.

Víš o hnízdě v ohrožení? Řekni to!

Hnízda ptáků jsou zákonem chráněná. Pokud uvidíš, že někdo vybírá vejce, ptáčata nebo ničí hnízda, nenechávej si to pro sebe. Řekni to rodičům, na úřadě a pokuste se zasáhnout. Pomatuj ale, že vlastní bezpečnost je na prvním místě a snažit se situaci vyřešit sám nemusí být vždy dobrý nápad.

Podpoř ochranu přírody
Organizace, jako Česká společnost ornitologická, chrání nejen ptáky, ale i prostředí, ve kterém hnízdí. Podporou těchto organizací, dobrovolnickou činností nebo i pouhým šířením informace, že přírodu je třeba chránit, přispěješ k její ochraně a pomůžeš nejen ptákům.

I když astronomické jaro ještě nezačalo, v přírodě se objevují první jarní květiny, zpívají ptáci. A právě dnes začíná další sezóna mezinárodního programu Jaro ožívá! Děti z Evropy, Asie i Afriky sledují návrat šesti vybraných druhů stěhovavých ptáků a svá pozorování zadávají na www.springalive.net. Letošní téma „Chráníme ptačí hnízda“ ukáže dětem, jak pomoci ptákům v době hnízdění.

Vybranými druhy, které děti v rámci Jaro ožívá sledují, jsou čáp bílý, vlaštovka obecná, kukačka obecná, vlha pestrá, rorýs obecný a břehule říční. První z nich, čápi, se již začínají objevovat, i když jich zatím není moc. „Předpokládáme, že nejvíce čápů přilétne ve druhé polovině března. Naopak, nejpozději přiletí rorýsi, tradičně na přelomu dubna a května

 

JARO OŽÍVÁ 2021

Celoevropský projekt pozorování příletu migrujících ptáků z teplých krajin.

Sledujte návrat vlaštovky, jiřičky, kukačky, čápa, rorýse a vlhy.

Svá pozorování napište paní učitelce K. Bičíkové na e-mail: kvetabicikova@seznam.cz

 

Jiřička obecná předává žezlo. Ptákem roku 2021 je káně lesní.

Káně je naším nejhojnějším dravcem. Snad i kvůli tomu je veřejností přehlížená. Přitom jde o dokonale přizpůsobivý druh, který vyvinul skvělé strategie, jak přežívat a prosperovat v krajině pozměněné člověkem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tělo káně je dokonale přizpůsobené k plachtění. „Široká a prstovitě roztřepená křídla drží v letu mírně zvednutá a dokonale tak využívá stoupavé vzdušné proudy – náraz silnějšího proudění do jedné strany křídel je snadno vyrovnán snížením na druhé straně a káně tak dlouho dokáže plachtit i v proměnlivém proudění bez vynaložení další energie. Kroužení vysoko nad krajinou doprovázené mňoukavým hlasovým projevem využívá káně k vyznačování hranic teritoria.

Nejčastěji se káně živí hlodavci, především hraboši a díky tomu je účinným pomocníkem zemědělců redukujícím stavy hrabošů při jejich gradaci. „V roce 2019 nám hraboši spásali pole s vojtěškou. Kromě povláčení pole, abychom hrabošům zahrabali nory, jsme také zatloukli na celé ploše několik desítek bidýlek. Ta byla z počátku hodně obsazená káněmi, ale koncem zimy tu číhali dravci jen sporadicky. Byly tam sice tisíce hraboších nor, ale už nepoužívaných.

Smrtelně nebezpečnou hrozbou jsou pro káni dráty a sloupy elektrického vedení. Na linkách vysokého napětí u nás v důsledku výboje ročně uhyne odhadem asi 40 tisíc kání. Ptáci rádi usedají na vodorovné konzoly sloupů kvůli odpočinku a rozhledu při lovu.

Káni ohrožují také traviči, kteří pokládají návnady s jedem. Počet otrávených kání dosahuje ve skutečnosti několika stovek ročně.

I v těchto dnech lze káně sledovat na polích, jak loví hraboše.

 

Celostátní soutěž „Zvíře není věc“ (září 2020)

V loňském školním roce 2019/2020 se třída 1.A/současná 2.A/, třída 3.B/současná 4.B/ a třída 5.A/současná 6.A/ zapojily do XVI. ročníku výtvarné soutěže „Zvíře není věc“, pro Safari Park ve Dvoře Králové nad Labem.

Dostali jsme diplom jako ocenění velmi hezkých výtvarných dílek. Zároveň práce byly vystaveny na vernisáži v Galerii Tenge Nenge v Safari Parku.

Mám radost, že se výtvarné práce našich žáků líbily a uspěly v tak velké celorepublikové konkurenci.

Malování přeji hodně dalších úspěchů!

S pozdravem paní učitelka Květa Bičíková

 

 

 

JARO OŽÍVÁ (2020) – aktualizace červen


Vyjděte ven a pomozte popularizaci ochrany přírody (duben 2020)

Vážení přátelé, fanoušci čisté přírody bez odpadků,

jarní úklid bohužel nezvládneme hromadně, zdravým dobrovolníkům však nic nebrání vyjít do přírody i individuálně nebo s rodinkou a přibalit pytel na odpadkové „poklady“, co po cestě potkáte.  

Není ale vše jen o odpadcích, pojďme využít příležitosti a letos si jarní zdravotní procházky užít i poznáváním přírody, můžete pomoci i popularizací její ochrany. Řekneme, jak na to.

Kromě odpadků si tak všímejte i probuzených motýlů, zpěvu ptáků a poslů jara, jako jsou ještě na holé zemi rozkvetlé žluté hlaváčky, podběly, fialové dymnivky, fialky nebo modré jaterníky, bílé sasanky a mnoho dalších.

VÝZVA pro popularizaci čisté přírody: Pokud se Vám podaří vyfotit alespoň jednu bíle kvetoucí, jednu modře/fialově kvetoucí a jednu žlutě kvetoucí jarní kytičku v české přírodě, pošlete nám je spolu s fotkou s nasbíranými odpadky – tady se hodí umění selfie (dohromady tedy 4 fotky). Fotky pošlete na tento email (katerina.landova@csop.cz) s popisem, kde jste poklady našli a jméno/jména autorů.

Příspěvky budeme sbírat do konce dubna, zveřejníme na webu a sociálních sítích a poslouží pro inspiraci dalším, ať všichni ví, jak umí jarní příroda poděkovat za dobrý skutek. Vylosujeme i pár šťastlivců, kterým pošleme pěkné ceny od Českého svazu ochránců přírody.

Český svaz ochránců přírody –  Ukliďme svět, ukliďme Česko!

 


JARO OŽÍVÁ (2020)

Vážení příznivci Jaro ožívá,

v rámci mezinárodního pozorování sledujeme přílet vlaštovek, jiřiček, čápů, kukaček, rorýsů, vlh a břehule.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Námět k pozorování:

– Prozkoumejte své okolí a zjistěte, kolik vlaštovek a jiřiček v něm hnízdí
– Najděte si hnízdo, na které dobře vidíte, aniž byste rušili, zaznamenejte přílet vlaštovek na hnízdo, období snášení vajec, líhnutí mláďat a opuštění hnízda tak, abyste mohli data další rok porovnat.
– Pomáhejte! Rozmluvte lidem shazování hnízd. Je přece možné                                                   použít podložku!
– Naučte se rozeznat jiřičku od vlaštovky a sledujte oba druhy.
– Zjistěte, proč u nás vlaštovek za posledních 30 let tolik ubylo…

Vlaštovky jsou na cestě k nám. Urazí stovky kilometrů rychlostí přes 30 km/h – to je pěkně vysilující! Po cestě budou vyhladověné a vyčerpané. Pokud se vrátí a u nás bude zima a déšť, nebudou to mít lehké. Pomozte a nabídněte jim místo k hnízdění. Nezaslouží si, aby musely hnízdo stavět několikrát. Našim předkům přinášely štěstí do domu. Proč už my o to štěstí nestojíme?

Sledujte přílet nejen vlaštovek, ale i čápů, rorýsů, kukaček, vlh a břehule a své první pozorování nezapomeňte zapsat s údaji:

Kde se pozorování uskutečnilo, datum pozorování a počet kusů

a můžete poslat přes Bakaláře nebo později přinést paní učitelce Květě Bičíkové, třída 1.A.

Abychom mohli společně s dětmi z celé Evropy sledovat návrat stěhovavých ptáků.

Krásné zážitky z příletu ptáků přeje paní učitelka Květa Bičíková

 


EDISON 2020

Co je to EDISON

32 praktikantů z různých zemí světa
v 6 českých městech (Praha, Brno, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Zlín)
ve 32 zapojených školách
se 6400 středoškolskými studenty

Jak EDISON probíhá

  • 5 až 8 vysokoškolských studentů z různých zemí světa
  • představí sociální, ekonomickou, politickou a také kulturní situaci své země
  • objektivní a otevřený přístup k informacím
  • zodpovědní a vysokoškolsky vzdělaní lidé
  • možnost srovnání zemí s ČR i mezi sebou
  • všechny aktivity probíhají v anglickém jazyce
  • jedna škola, jeden celý týden
  • tento projekt v obdobné formě probíhá v Rakousku, Maďarsku či Polsku

Jak EDISON probíhal na naší škole ?

Ve spolupráci se studentskou organizací AIESEC proběl na naší škole projekt Edison. Není to poprvé, Edisona se účastníme již počtvrté.

6 vysokoškolských studentů z Argentiny, Gruzie, Indie, Indonésie, Ruska a Tchaj-wanu našim dětem v rámci přednášek představili sociální, ekonomickou, politickou a také kulturní situaci své země. Všechny aktivity probíhaly v anglickém jazyce (pro menší třídy překládali deváťáci). Kromě přednášek se někteří žáci mohli zúčastnit i vaření s cizinci, diskusí a dalších aktivit. I když projekt probíhal celý týden a na chodbách jsme mohli naše hosty každodenně potkávat, většinu hodin se žáci mohli normálně učit, přednášky byly především takovým zpestřením dne.

Na naší škole zůstali stážisté jeden celý týden, ubytováni byli u rodin žáků naší ZŠ, které nám s ubytováním pomohly, čímž jim moc děkujeme!

 

 

 

 

 

Komentáře nejsou povoleny.