Placení stravného

Vše ohledně zařizování školního stravování zůstává stejné jako minulý rok – čipy, variabilní symbol atd.

Od 1. 9. 2023 dochází ke změnám cen jídel z důsledku zvýšení cen potravin.

Ceny obědů:

Žáci 7-10 let:                  41,- Kč  (820,- Kč / měsíc)

Žáci 11-14 let:                44,- Kč (880,- Kč / měsíc)

Žáci 15 let a výše:          48,- Kč (960,- Kč / měsíc)

Aktualizace: 29. 08. 2023

Cena oběda je určena věkem dítěte, který dovrší v daném školním roce, tj. do 31. 8. Neřídí se tím, kterou třídu žák navštěvuje. (např. žák 5. ročníku má na počátku školního roku 10 let, v prosinci bude mít 11 let. Od počátku pátého ročníku tedy spadá do kategorie 11-15 let).

K bezhotovostním platbám slouží účet školní jídelny: 428000888 / 2010. K identifikaci platby slouží variabilní symbol, který je uvedený na přihlášce ke stravování. V případě zapomenutí nebo ztrátě VS strávníkovi nebo jeho rodičům sdělí vedoucí školní jídelny.

Povinností zákonných zástupců je ve vlastním zájmu a zájmu svých potomků hlídat stav konta.

V září se platí 2x. Na počátku měsíce září zálohu, potom vždy do 15. dne v měsíci stravné. Poslední platba se provádí v květnu. Stav kreditu na stravné je možné sledovat na internetu a v případě vyššího zůstatku výši platby přizpůsobit. Vyúčtování se provádí v červnu na požádání u vedoucí školní jídelny, jinak se přeplatek převádí do dalšího školního roku.

Komentáře nejsou povoleny.