Zápis

Zápis do 1. tříd-výsledky

 

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků se bude konat v červnu. Způsob a termín upřesníme do konce května.

Na základě Opatření ministra školství, č.j. MSMT-12639/2020-1, proběhne zápis do 1. tříd bez účasti dětí (zrušena motivační část zápisu) a s minimální fyzickou účastí zákonných zástupců.

ŽÁDOST o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání:

 1. Můžete stáhnout na webových stránkách školy interaktivní formulář (Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání), který je dostupný níže.
 2. Vyzvednout vytištěný formulář na vrátnici školy budovy B1, nacházející se v ulici Školní 700/5), a to každé pondělí a středu od 8 do 12 hodin.

Kopii rodného listu dítěte musí škola obdržet společně s žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání pro účely vedení matriky.

TERMÍN ZÁPISU do 1. tříd je 1. až 30. duben 2020. Během této doby zákonní zástupci mohou podávat žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání nejlépe elektronickou formou, případně doručit podepsanou žádost o přijetí k vzdělávání, těmito způsoby:

 1. Do datové schránky školy, prostřednictvím datové schránky zákonného zástupce (přílohou zprávy bude vyplněný formulář žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání), identifikační číslo datové schránky: a9m273x;
 2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, uznávaný elektronický podpis bude také na žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání (nelze jen poslat prostý email s elektronickou přílohou) na adresu: zapis@zsskolni.cz;
 3. Vložením originálu přihlášky do poštovní schránky školy (hlavní vchod budovy B1, nacházející se v ulici Školní 700/5);
 4. Zasláním poštou na adresu:

Základní škola, Praha 4, Školní 700,

Školní 700/5,

147 00 Praha 4 – Baník

Prosíme zákonné zástupce, aby žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání zaslali škole pokud možno co nejdříve.

Prosíme také o případné sdělení, že máte zájem dále žádat o odklad školní docházky (pokud jej nemáte ještě vyřízený) do poznámek na konci žádosti.

JAK BUDE ŠKOLA POSTUPOVAT PO DORUČENÍ VAŠÍ ŽÁDOSTI?

V prvních dnech měsíce dubna 2020 bychom měli shromáždit co nejvíce žádostí.

Do 7 dnů od podání žádosti škola odešle doporučeně poštou potvrzení o přijetí žádosti a registrační číslo Vaší žádosti. Žádáme Vás o kontrolu potvrzení o přijetí, v případě nesrovnalostí nás prosím kontaktujte telefonicky 226 802 051, anebo na e-mail: zapis@zsskolni.cz.

Pokud v průběhu řízení vznikne pochybnost o trvalém bydlišti dítěte, je škola oprávněna vyžadovat dodatečně dokumenty, které musí zákonný zástupce doložit nejpozději do 30. dubna 2020 (zákonní zástupci budou vyzváni e-mailem, uvedou-li jej v žádosti, případně pak telefonicky). 

Pod zaslaným registračním číslem následně zveřejníme, zda je dítě přijato či nepřijato k plnění povinné školní docházky na Základní škole, Praha 4, Školní 700.

Rozhodnutí ředitele školy o přijetí do 1. třídy bude uvedeno na úřední desce školy a na webových stránkách školy nejpozději do 15. května 2020. Žadatelům, kteří nebudou přijati k základnímu vzdělávání na Základní škole, Praha 4, Školní 700, bude po dni zveřejnění zasláno příslušné rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání.


Formuláře k zápisu prosím předem vyplňte a vytiskněte v aplikaci Acrobat Reader.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad


Kritéria pro přijetí dítěte do 1. třídy

Pro školní rok 2020/2021 budou přijati žáci do naplnění stanovené kapacity dvou tříd (celkem 50 žáků), dle následujícího pořadí:

 1. Děti ze spádové oblasti ZŠ Školní.
 2. Děti s trvalým pobytem na území Městské části Praha 4, jejichž sourozenec navštěvuje ZŠ Školní.
 3. Děti s jiným trvalým pobytem, jejichž sourozenec navštěvuje ZŠ Školní.
 4. Děti s trvalým pobytem na území Městské části Praha 4. 
 5. Děti s jiným trvalým pobytem.

ČASTÉ DOTAZY K ZÁPISU

Pro které dětí platí povinnost jít k zápisu?

Dubnový zápis se týká všech dětí, které do 31. 8. 2020 dosáhnou věku 6 let, a také dětí, kterým byl v minulém školním roce povolen odklad.

Co bude potřeba vzít s sebou k zápisu? Neplatí pro zápis 2020.

K zápisu se musí dostavit s dítětem alespoň jeden rodič (zákonný zástupce). Dále je potřeba rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče.

Co musí předškolák umět?

Jestliže dítě chodí do MŠ a učitelka nedoporučila odklad, pak je splněn jeden z předpokladů, aby Vaše dítě bylo připraveno začít navštěvovat školu. Školáci by měli zejména zvládnout sami sebeobslužné činnosti a uposlechnout pokyn učitelky bez toho, aniž by musela učitelka pokyn několikrát opakovat.

Jak postupovat v případě, kdy se dítě nemůže dostavit k zápisu? Neplatí pro zápis 2020.

(např. v případě nemoci, nachází se mimo území Prahy apod.)
Samozřejmě je možné provést dodatečný zápis, který lze dohodnout předem telefonicky.

Máte zájem o další informace?

 • prohlédněte si webové stránky školy www.zsskolni.cz
 • v březnu nebude den otevřených dveří

Seznam ulic spádové oblasti ZŠ Školní

Bezová, Branická, Jiskrova, Ke Krči, Machovcova, Mezivrší, Mikuleckého, Na Mlejnku, Na Usedlosti, Na Vinohradu, Nad Kostelem, Nad Křížkem, Nad Malým mýtem, Nad Přívozem, Nad Strouhou, Nad Šálkovnou, Nad Vinohradem, Pod Jiráskovou čtvrtí, Pod Křížkem, Pod Svahem, Pod Vinohradem, Skaláků, Školní, U Staré pošty, U Šálkovny, V Malých domech I, II a III, V Závitu, Ve Dvoře, Ve Studeném, Vlnitá, Vostrého, Vrbova, Za Mlýnem, Zelinářská a Žalmanova.

Napsat komentář

Komentáře nejsou povoleny.

Škola nanečisto

 

 

Milí předškoláci!

Připravili jsme pro vás školu nanečisto. Přijďte si vyzkoušet přípravu na čtení, psaní a počítání, atmosféru školního vyučování a soustředění na školní práci. Také si společně zazpíváme nebo něco vytvoříme. Rádi vás přivítáme v naší škole v následujících termínech:

 

 • pondělí 4. 11. 2019 – Český jazyk
 • pondělí 2. 12. 2019 – Hudební výchova
 • pondělí 6. 1. 2020 – Český jazyk + matematika
 • pondělí 3. 2. 2020 – Anglický jazyk + výtvarná výchova
 • pondělí 2. 3. 2020 – Matematika

Vždy v čase 15:15 – 16:00 hod.

Škola nanečisto probíhá v učebnách školy bez přítomnosti rodičů ve třídě.

Zúčastnit se můžete pokaždé, nebo si vyberte jen některé termíny.

Těší se na vás paní učitelky