Zápis

Seznam přijatých žáků do prvních tříd školního roku 2024/2025

Fotografická prohlídka prostor budovy, ve které jsou umístěny první třídy. 

Termíny

Den otevřených dveří 27. 3. 2024 od 8 do 10 hodin na B1 i B2.

Zápis do 1. ročníku školního roku 2024/2025 proběhne:

ve středu 10. 4. 2024 od 14 do 18 hodin příjmení začínající písmenem A – L,

ve čtvrtek 11. 4. 2024 od 14 do 18 hodin příjmení začínající písmenem M – Ž.

25. duben 8,00 – 15,00 hodin – možnost nahlédnout do spisu

6. květen – výsledky zápisu na webu školy a u vchodu do budovy B1

5. červen od 17,00 – schůzka rodičů budoucích prvňáčků se koná ve školní jídelně – boční vchod budovy Školní 700

S sebou přinést:

 • Rodný list dítěte
 • Občanský průkaz zákonného zástupce (u cizinců pas)
 • Vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
 • Vyplněnou přihlášku na základní školu
 • V případě, že zvažujete odklad, je nutné k žádosti o odklad doložit potvrzení z pedagogicko-psychologické poradny a doporučení dětského lékaře.

Dokumenty k zápisu

Dokument je nutné otevřít, vyplnit a vytisknout v aplikaci Adobe Acrobat Reader

Další možnosti zápisu:

Zasílejte výhradně v termínu 1.-30. dubna 2024. K žádosti je nutno přiložit scan-kopii rodného listu dítěte a přihlášku na základní školu.

 • Osobní datovou schránkou (ne firemní) zákonného zástupce. ID datové schránky školy: a9m273x
 • E-mailem se zaručeným osobním podpisem  zákonného zástupce na žádosti (ne firemní podpis) E-mail školy: zsskolni@zsskolni.cz
 • Poštou s podpisem zákonného zástupce.

Kritéria pro přijetí dítěte do 1. třídy

Pro školní rok 2024/2025 budou přijati žáci do naplnění stanovené kapacity dvou tříd (celkem 50 žáků), dle následujícího pořadí:

 1. Děti ze spádové oblasti ZŠ Školní.
 2. Děti s trvalým pobytem na území Městské části Praha 4, jejichž sourozenec navštěvuje ZŠ Školní.
 3. Děti s jiným trvalým pobytem, jejichž sourozenec navštěvuje ZŠ Školní.
 4. Děti s trvalým pobytem na území Městské části Praha 4. 
 5. Děti s jiným trvalým pobytem.

ČASTÉ DOTAZY K ZÁPISU

Pro které dětí platí povinnost jít k zápisu?

Dubnový zápis se týká všech dětí, které do 31. 8. 2024 dosáhnou věku 6 let, a také dětí, kterým byl v minulém školním roce povolen odklad.

Co bude potřeba vzít s sebou k zápisu? 

K zápisu se musí dostavit s dítětem alespoň jeden rodič (zákonný zástupce). Dále je potřeba rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče.

Co musí předškolák umět?

Jestliže dítě chodí do MŠ a učitelka nedoporučila odklad, pak je splněn jeden z předpokladů, aby Vaše dítě bylo připraveno začít navštěvovat školu. Školáci by měli zejména zvládnout sami sebeobslužné činnosti a uposlechnout pokyn učitelky bez toho, aniž by musela učitelka pokyn několikrát opakovat.

Jak postupovat v případě, kdy se dítě nemůže dostavit k zápisu?

(např. v případě nemoci, nachází se mimo území Prahy apod.)
Samozřejmě je možné provést dodatečný zápis, který lze dohodnout předem telefonicky.

Máte zájem o další informace?

 • prohlédněte si webové stránky školy www.zsskolni.cz
 • v březnu bude den otevřených dveří
 • volejte 226 802 051-3

Seznam ulic spádové oblasti ZŠ Školní

Bezová, Branická, Jiskrova, Ke Krči, Machovcova, Mezivrší, Mikuleckého, Na Mlejnku, Na Usedlosti, Na Vinohradu, Nad Kostelem, Nad Křížkem, Nad Malým mýtem, Nad Přívozem, Nad Strouhou, Nad Šálkovnou, Nad Vinohradem, Pod Jiráskovou čtvrtí, Pod Křížkem, Pod Svahem, Pod Vinohradem, Skaláků, Skálové, Stará cesta,  Školní, Tiché, U Staré pošty, U Šálkovny, V Malých domech I, II a III, V Závitu, Ve Dvoře, Ve Studeném, Vlnitá, Vostrého, Vrbova, Za Mlýnem, Zelinářská a Žalmanova.

Napsat komentář

Komentáře nejsou povoleny.

Škola nanečisto

  Milí předškoláci! Připravili jsme pro vás Školu nanečisto. Přijďte si vyzkoušet přípravu na čtení, psaní a počítání, atmosféru školního vyučování a soustředění na školní práci. Také si společně zazpíváme nebo něco vytvoříme. Rádi vás přivítáme v naší škole v následujících termínech:  

 • pondělí 8. 1. 2024 – Český jazyk
 • pondělí 12. 2. 2024 – Matematika
 • pondělí 4. 3. 2024 – Český jazyk
 • pondělí 8. 4. 2024 – Člověk a svět
 • pondělí 6. 5. 2024 – Anglický jazyk
 • pondělí 3. 6. 2024 – Hudební výchova

Vždy v čase 15:15 – 16:00 hod. Škola nanečisto probíhá v učebnách školy bez přítomnosti rodičů ve třídě. Zúčastnit se můžete pokaždé, nebo si vyberte jen některé termíny, stačí přijít v určený den v 15.10 k dolní budově ZŠ (Školní 195/3). Všechny potřebné informace Vám sdělíme osobně přímo na místě. 

Těší se na Vás paní učitelky