1.A

 

 

 

 

 

 

Vítejte na stránkách 1.A pro školní rok 2020/2021!

Stránky jsou doplňovány a aktualizovány v průběhu celého školního roku.

 

 

 

LEDEN

Vítám Vás v novém roce 2021!

Kvůli epidemické situaci začínáme v novém roce chodit do školy prezenčně jen my prvňáčci a také druháci.

Stále platí, že jsou zrušeny hodiny TV a HV, místo nich posilujeme výuku ostatních předmětů dle potřeby, případně můžeme vyjít na vycházku ven.

Na hodinu angličtiny bude třída spojená pod vedením třídní učitelky.

V tomto režimu je opět změna v časech obědů, protože se nemáme potkávat v jídelně ani s paralelní třídou.

Naše třída končí vyučování již v 11:30, protože od 11:40 již obědvá v jídelně.

Pokud Vaše dítě odchází domů po vyučování bez oběda, vyzvedněte si ho v 11:35 před naší Budovou 2.

Pokud vyzvedáváte dítě po obědě, čekejte před hlavní budovou ve 12:00.

Doufejme, že se chod školy co nejdříve vrátí do normálu. Ať se nám v novém roce daří!

 

Rozvrh

Komentáře nejsou povoleny.