Žáci se speciálními potřebami

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské a konzultační služby pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy.

Školní poradenské pracoviště (dále ŠPP) je složeno z výchovného poradce (s aprobací speciální pedagogika), metodika prevence (s aprobací sociální pedagogika) a školního psychologa.

Při veškeré činnosti ŠPP je zaručena důvěrnost jednání, ochrana osobních dat klienta, dodržování etického kodexu školních poradenských pracovníků, v případě kontinuální péče je rodič požádán o Individuální souhlas s činností školního psychologa u svého dítěte.

Výchovný poradce 

PaedDr. Jana Kvitová

Telefon: 226 802 055

E-mail: jana.kvitová@zsskolni.cz

Konzultace po domluvě e-mailem.

Výchovný poradce pro 2. stupeň

Mgr. Petra Křížová

Telefon: 226 802 051

E-mail: petra.krizova@zsskolni.cz

Konzultace po domluvě e-mailem.

Metodik prevence 

Mgr. Martina Horová

Telefon: 226 802 061

E-mail: martina.horova@zsskolni.cz

Konzultace po domluvě e-mailem.

Školní psycholog 

Mgr. Barbara Tiziani (dříve Šmídová) 

Mgr. Lenka Somolová

E-mail: barbara.tiziani@zsskolni.cz

E-mail: lenka.somolova@zsskolni.cz

Konzultace po domluvě e-mailem.

————————————————————————————————

Naše škola dlouhodobě spolupracuje

s Pedagogicko- psychologickou poradnou pro Prahu 1, 2 a 4

Francouzská 56

101 00 Praha 10

poradna@ppppraha.cz

tel.: 224 914 192, 267 997 031, 267 997 032

 

Poradenská psycholožka Mgr. et Mgr. Jana Justová

email: jjustova@ppppraha.cz

 

 

Komentáře nejsou povoleny.