Žáci se speciálními potřebami

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Výchovný poradce 

PaedDr. Jana Kvitová

Telefon: 226 802 055

E-mail: jana.kvitová@zsskolni.cz

Konzultace po domluvě e-mailem.

Metodik prevence 

Mgr. Martina Horová

Telefon: 226 802 061

E-mail: martina.horova@zsskolni.cz

Konzultace po domluvě e-mailem.

Školní psycholožka 

Mgr. Barbora Šmídová

Telefon: 226 802 061

E-mail: barbora.smidova@zsskolni.cz

Konzultace po domluvě e-mailem.

————————————————————————————————

Naše škola dlouhodobě spolupracuje

s Pedagogicko- psychologickou poradnou pro Prahu 1, 2 a 4

Francouzská 56

101 00 Praha 10

poradna@ppppraha.cz

tel.: 224 914 192, 267 997 031, 267 997 032

 

Poradenská psycholožka Mgr. Barbora Sodomková

email: b.sodomkova@ppppraha.cz

 

 

Komentáře nejsou povoleny.