Školní rok 2019/2020

Rozdělení žáku do prvních tříd školního roku 2020/2021

 

Organizace v posledním týdnu:

V pondělí 29. 6. ani v úterý 30. 6. školní jídelna z technických důvodů nevaří obědy.

Odpolední program navazuje na dopolední výuku v pondělí bez omezení (tj. do 16 hodin), v úterý pouze do 14 hodin. 

Vysvědčení na I. stupni bude předáno všem žákům ve třídách v 8,00 hod.

Žákům II. stupně bude vysvědčení předáno v 8,30 hod. na školním hřišti.

 

Informace o letní školní družině (+ změna v provozu školních družin v srpnu 2020).

Závěr školního roku

Žáci 9. třídy

Od pondělí 11. 5. 2020, na základě pokynu MŠMT, nabízíme žákům deváté třídy možnost osobní přítomnosti ve škole, za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy.

 • Přihlášení žáka k nepovinné přípravě na SŠ je nutné nejpozději do 8. 5. nahlásit třídnímu učiteli.
 • Výuka bude probíhat od 9 do 12 hodin.
 • Příprava bude probíhat pouze z předmětů český jazyk a matematika.
 • Výuka bude probíhat ve skupinách maximálně 15 žáků.
 • Každý žák musí mít na každý den k dispozici dvě vlastní čisté roušky a sáček na roušky.
 • Škola zajistí obědy ve školní jídelně.
 • Zákonný zástupce vyplní čestné prohlášení (příloha 1).
 • Podrobnosti k hygienickým opatřením a organizaci naleznete v dokumentu MŠMT (příloha 2).

Příloha 1-čestné prohlášení

Příloha 2-pokyny z MŠMT

Žáci I. stupně

od pondělí 25. 5. 2020 bude žákům I. stupně umožněna účast na vzdělávacích aktivitách ve škole. Účast žáků není povinná.

 • Přihlášení žáka k nepovinné účasti ve škole je nutné nejpozději do 18. 5.
 • Výuka bude probíhat ve skupinách maximálně 15 žáků.
 • Výuka od 8.00 do 11.40
 • Odpolední program ve stejné skupině jako dopolední výuka maximálně do 16.00.
 • Pro žáky 5. tříd nebudeme otvírat odpolední program z personálních důvodů.
 • O vytvoření jmenných seznamů skupin a organizačních podrobnostech budou rodiče informováni v týdnu 18. 5. – 25. 5.
 • Každý žák musí mít na každý den k dispozici dvě vlastní čisté roušky a sáček na roušky.
 • Škola zajistí obědy ve školní jídelně.
 • Zákonný zástupce vyplní čestné prohlášení (příloha 1).
 • Podrobnosti k hygienickým opatřením a organizaci naleznete v dokumentu MŠMT (příloha 2).

V systému Bakaláři sdělte prosím své třídní učitelce I. stupně, zda  Vaše dítě bude školu navštěvovat:

 • v době od 8. 00 do 11. 40;
 • zda se zúčastní i odpoledních aktivit od 11. 40 do 16. 00 (které dny v týdnu);
 • nebo zda již do školy nepůjde a  bude se nadále vzdělávat distančně.

Školní jídelna

 • Bude v provozu od 11. 5. 2020 pro děti přihlášené do skupin.

Školní družina

 • Nebude do konce června v provozu.
 • Poplatek za školní družinu za měsíce duben, květen a červen bude žákům převeden na měsíce září, říjen a listopad 2020. 
 • Žáci 4. ročníku a ti žáci, kteří příští rok družinu nebudou navštěvovat, obdrží poplatky zpět.

Kroužky

Poplatky za kroužky budou za neodučené hodiny vráceny.

Vysvědčení

V průběhu měsíce června doplníme termín a způsob předání vysvědčení.


Přijímací řízení na SŠ – nejnovější informace


Žádost o OČR z důvodu uzavření ZŠ

Potvrzujeme ve škole na vrátnici v pondělí a ve středu od 8 do 12 hodin.  ČSSZ – informace zde.

Ve stejném čase vydáváme také potvrzení pro OSVČ.


Skleník

Žáci 5. – 9. tříd pracují na projektu “Zookoutek v ZŠ Školní”. Zvířata budou umístěna v přírodovědné učebně v našem novém skleníku. Každá třída zjišťuje informace o vybraném druhu, dělá cenovou kalkulaci, obchází zkušené chovatele, připravuje se na chov a hlavně se moc těší na nového zvířecího spolužáka. Rádi využijeme vaše stará a nepoužívaná akvária a terária! Děkujeme!


Anglický klub

V naší škole probíhá Anglický klub s rodilými mluvčími, ve spolupráci s jazykovou školou Teatime.


Video – zajímavý rozhovor pro rodiče i učitele.

 

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Školní rok 2019/2020

Komentáře nejsou povoleny.