Přijímací řízení na SŠ 2022/23

Přijímací řízení 2022 – 2023 (aktuální informace)

 

Nabídka oborů SPŠ Prosek (leták)

Dny otevřených dveří SPŠ Prosek (leták)

 

 

 

Zápisový lístek (vzor z minulého školního roku)

Zápisový lístek slouží k tomu, abyste ho odevzdali na tu střední školu, na kterou se hlásíte, budete na ni přijati a chcete na ni od září nastoupit ke studiu. Je to tiskopis s vodoznakem, který vám vydá vaše základní škola (letos nejpozději do 30. 4. 2022).

Každý žák (proti podpisu zákonného zástupce) dostane pouze jeden zápisový lístek.

Z tohoto důvodu je ho nutné až do doby využití  dobře uschovat .

 

Zápisový lístek odevzdáte na tu školu, na kterou jste přijati a kam chcete od září nastoupit. Protože se můžete hlásit  na dvě školy, mohou nastat tyto situace:

 

  1. Dostal(a) jsem se na obě školy

Gratulujeme. V tom případě se můžeš rozmyslet a vybrat si, na kterou z obou školu tě to táhne víc. Máš na to 10 pracovních dní od zveřejnění přijatých uchazečů. V této lhůtě musíš zápisový lístek vyplnit, nechat potvrdit základní školou (razítko a podpis ředitele ZŠ) a do vybrané školy doručit (doporučujeme nechat si potvrdit převzetí nebo poslat doporučeně).

 

  1. Dostal(a) jsem se jen na jednu školu – jsem s tím spokojený(á)

Výborně. V tom případě také ve lhůtě 10 pracovních dní musíš zápisový lístek vyplnit, nechat potvrdit základní školou (razítko a podpis ředitele ZŠ) a do vybrané školy doručit (doporučujeme nechat si potvrdit převzetí nebo poslat doporučeně).

 

  1. Dostal(a) jsem se jen na jednu školu , ale raději bych na tu druhou, kde jsem “pod čarou”

Můžeš být spokojený(á), že ti jedna ze tvých variant vyšla a na školu, která tě přijala, doruč ve lhůtě 10 pracovních dní od zveřejnění výsledků svůj vyplněný zápisový lístek (viz bod 1). To proto, abys měl(a) toto místo jisté. Pokud zápisový lístek do 10 dní škole nedoručíš, bere to škola jako projev toho, že o ni nemáš zájem a tvé místo nabídne někomu z těch, kdo skončili pod čarou.

Tedy odevzdáš svůj zápisový lístek na  školu, kde tě přijali, zároveň můžeš zkusit štěstí s odvoláním na druhé škole.

Napiš odvolání s pomocí zákonného zástupce a pošli na uvedenou školu.

Pokud s odvoláním uspěješ, dojdeš si pro svůj zápisový lístek na školu, kam jsi ho původně odevzdal. Škola ti ho vydá, ty ho znovu vyplníš a okamžitě odevzdáš na svoji vytouženou školu.

Pokud s odvoláním neuspěješ, pak platí že od září s tebou počítají na škole první.

 

  1. Nedostal(a) jsem se ani na jednu školu, jsem na obou pod  čarou (jen pro 9. ročník)

Nezoufej. I zde platí, že můžeš podat odvolání – nejpozději do 3 pracovních dní od doručení dopisu s vyrozuměním o nepřijetí (ale klidně i dřív) a budeš čekat, zda s ním uspěješ. Pokud ano, je vše v pořádku.

 Pokud ne, hledáme školy, které  mají volná místa a vypíší druhé kolo přijímacího řízení. Přihlášek můžeš mít neomezený počet, dokud nebudeš na střední škole umístěn(a).

 

 


 

 

Komentáře nejsou povoleny.