3.A 2023/24

Rozvrh hodin

Fotogalerie

Sójové svíčky na adventní věnec

Dění ve třídě

V adventním čase nás čeká mnoho pěkného. Pátého prosince přijde do naší třídy Mikuláš s velkou partou andělů a čertů. My se ale nebojíme! Víme, že je to představení našich starších kamarádů z devátých tříd.  Pro rodiče jsme nacvičili vystoupení Živý betlém, na které se všichni moc těší.

Také půjdeme do divadla Minor, protože při adventu bychom neměli zapomínat na kulturu. Před svátky si společně zazpíváme na schodech v naší školní budově  koledy. Poslední den před prázdninami si ve třídě uspořádáme malou besídku s oblíbenými vánočními zvyky.

Ale samozřejmě vedle všech těchto zážitků se musíme také učit. A že toho máme hodně: vyjmenovaná slova, sčítání a odčítání dvojciferných čísel, těžkou geometrii a spoustu slovíček v angličtině.

Ať se nám vše pěkně daří

Jana Semrádová

třídní učitelka

 

Co nás čeká

5.12.  2023 Mikuláš ve škole 

6. 12. Živý betlém, 8. 00, představení pro rodiče

7.12. 2023 Minor, Jeníček a Mařenka, 190 Kč

20 . a 21. 12.  2023 vánoční zpívání ve vestibulu školy 

23.12. – 2.1.  2024 vánoční prázdniny 

31.1.  2024 vysvědčení za 1. pololetí 

2.2.  2024 pololetní prázdniny 

5.2 – 11.2. 2024 jarní prázdniny 

28.3. – 1.4.  2024 velikonoční volno 

25. 4. 2024 Čarodějnice u Vltavy

1.5. 2024 státní svátek – Svátek práce 

3. 5. 2024 Minor Malá mořská víla

8. 5. 2024 státní svátek – Den vítězství 

x.6. –x.6.  2024 škola v přírodě 

x.6. 2024 grilování za školou  a průvod ke 130 výročí školy

28. 6. 2024 ukončení školního roku – vysvědčení (1 vyučovací hodina) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře nejsou povoleny.