2.A 2022/23

Co a jak jíst na podzim, abychom se cítili dobře? | Vím, co jím

Rozvrh hodin

Fotogalerie

Dění ve třídě

Milé děti,

již nejste ve škole ti nejmladší. Všude se dobře vyznáte a orientujete. Buďte tedy oporou našim prvňáčkům. 

Druhá třída je prima. Nového učiva je tak akorát. Ani mnoho, ani málo. 

V českém jazyce docvičujeme čtení a psaní, naučíme se druhy vět či rozdělení hlásek, zavádíme si čtenářský deník.

V matematice rozšíříme číselný obor do stovky a začneme s násobilkou. Děláme první krůčky v geometrii.

V předmětu člověk a svět pokračujeme v učivu o přírodě a společnosti.

V angličtině sledujeme podrobněji, co se děje nového ve šťastném domě Happy House. Jestlipak Spike, Ruby a Otto vyvádějí pořád nějaké lumpárny?

Těšíme se i z výtvarných činností a hudební výchovy, neboť jste velmi tvořivá třída.

V tělocviku je to také bezvadné, protože  chodíme i do velké tělocvičny a připravujeme se na plavání.

A to nejdůležitější na konec. Mám radost, že vše, co jsem napsala výše, probíhá v kamarádském ovzduší, klidu a pohodě, tak, jak se nám to dařilo již vloni.

Paní učitelka

Jana Semrádová

Školní akce

10.10. 2022 Divadlo Bravo – Za zrcadlem, 120 Kč

14.10. 2022 preventivní program Policie ČR 

19.10. 2022 Neubližujme si! preventivní program, Spolek 2012, 150 Kč

24.10. – 25.10. 2022 ředitelské volno

26.10. – 27.10. 2022 podzimní prázdniny

28.10. 2022 státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu

17.11. 2022 státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii

18.11. 2022 ředitelské volno

24.11. Svatokateřinský průvod (škola – Dobeška a zpět)

5.12. 2022 Mikuláš ve škole

19.12. 2022 Vánoční speciál – Vlnohraní, Český rozhlas, 100 Kč

20. -21.12. 2022 vánoční zpívání ve vestibulu školy

23.12. – 2.1. 2023 vánoční prázdniny

31.1. 2023 vysvědčení za 1. pololetí

3.2. 2023 pololetní prázdniny

13.3. – 19.3. 2023 jarní prázdniny

6.4. – 10.4. 2023 velikonoční volno

1.5. 2023 státní svátek – Svátek práce

8.5. 2023 státní svátek – Den vítězství

x. 6. 2023 škola v přírodě

x. 6. 2023 grilování za školou

30.6. 2023 vysvědčení za 2. pololetí

 

Co už proběhlo

1.9. 2022 Setkání u ohně (ohniště u Vltavy), od 17:00, pořádá Spolek rodičů a přátel školy

 

 

 

 

 

 

Komentáře nejsou povoleny.