3.A – Aktuality

V letošním školním roce jsme si ve škole moc nepobyli. Chvilku na podzim a  pak v  době adventní. Ve zbylém čase pracujeme distančně.

Učení on-line nám osobní setkávání nemůže nahradit, ale máme příležitost se naučit pracovat s informačními technologiemi a být více samostatní. Zvládáme spoustu aplikací, jako je Googel Učebna, Disk, Jumboard, Dokumenty, Formuláře (to jsou ty naše kvízy !!), Meet, Streem …

Stejně však máme všichni jedno velké přání : Kéž bychom mohli být zase ve škole, v družině a na kroužcích !!!

Komentáře nejsou povoleny.