Ochrana osobních údajů

Pověřenec GDPR: Mgr. Jan Slezák
email: poverenec.gdpr@praha4.cz
tel. 261 192 306

Základní škola zpracovává tyto osobní údaje žáka (v souladu s § 28 zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona pro zajištění vedení dokumentace základní školy):
jméno a příjmení, rodné číslo (datum narození, nebylo-li rodné číslo žákovi přiděleno), trvalé bydliště (u cizinců pobyt v ČR, u žáka v zahraničí místo pobytu v zahraničí), státní občanství, místo narození, údaje o předchozím vzdělávání, datum zahájení vzdělávání v základní škole, údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání v základní škole, údaje o mimořádném nadání žáka, údaje o znevýhodnění žáka, a dále o podpůrných opatření, která žákovi základní škola poskytuje, včetně vyšetření školského poradenského zařízení, údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, údaje a o zdravotních obtížích žáka, které by mohly mít vliv na vzdělávání, datum ukončení vzdělávání v základní škole.

Komentáře nejsou povoleny.