Škola

Naše škola má více než stoletou tradici, vždy byla a je vzdělávacím a společenským centrem starého Braníka. Její rodinná atmosféra přispívá ke klidnému a nekonfliktnímu prožití základní školní docházky.

Vedle standardních vyučovacích metod používáme moderní metody vyučování, jako projekty, práce ve skupinách, metody tvořivé školy a činnostního učení.

Prostředí školy je po estetické stránce nadstandardní. Pedagožky mají vynikající výsledky ve výtvarných činnostech a do úpravy interiéru se zapojují i profesionální výtvarníci.

Zvláštní pozornost věnujeme výuce cizích jazyků. Od 1. ročníku se děti učí angličtině podle osvědčených učebnic a metodických  materiálů vydavatelství Oxford University Press. Od 6. ročníku je zahájena výuka německého jazyka.

Spolupracujeme s taneční konzervatoří Duncan Centre. Její lektoři se v minulém období podíleli na výuce předmětu tělesná a taneční výchova. Naši žáci spoluvytvářeli profesionální taneční představení v divadle Archa.

Dětem s poruchami učení věnujeme péči jak v běžných hodinách, tak i ve speciálně-pedagogických skupinkách.

Samostatnou kapitolou je spolupráce školy s rodiči. Škola a rodiče organizují společně mnoho akcí, kde se setkávají děti, paní učitelky, rodiče i branická veřejnost. Toto propojení občanské společnosti se školou je v Praze spíše ojedinělé a převyšující zvyklosti okolních škol.

Těšíme se na všechny nové žáky, kteří se chtějí učit, poznávat s námi svět a podílet se na utváření ojedinělé branické komunity.

Komentáře nejsou povoleny.