Sponzoři

Finanční sponzorské dary mohou být účelové, určené na konkrétní akci či přesně specifikovaný účel, nebo bezúčelové, u kterých rozhodne o použití vedení školy.

Kromě peněžních darů můžete škole pomoci také nabídkou zboží či služeb.

Děkujeme za projevenou podporu!

Dlouhodobá spolupráce:

 • Lenka a David Polanečtí – zařídili dotaci MČ Prahy 4 na workautové hřiště a sami se velmi aktivně podíleli na jeho vybudování, vedou projekt obnovy dětského hřiště na školním hřišti
 • MgA. Lucie Vlachová a Johan Vlach – propagační letáky školy (návrhy, tisk), spolupráce při projektech nové šatny, nová PC učebna, nové kuchyňky, nová učebna s knihovnou, web školy, workoutové hřiště, obnova dětského hřiště
 • Patricie a Josef Záhorovi, Jaroslav Hlaváč – vždy ochotně přiloží ruku k dílu, podíleli se na všech projektech v posledních letech

Školní rok 2020/2021

 • Mgr. Adam Jaroš, zastupitel MČ Praha 4 – zakoupení kulečníku do školního klubu
 • MUDr. Karel Kopřiva 16.000,- Kč (na zakoupení dataprojektoru pro 2.A)
 • Alice Šimková Černá (CHILLI PRINT s.r.o.) velkoplošný barevný tisk na Den dětí 
 • Jakub Lébl – Leman Sport – specialista na míčové sporty v Braníku  (míče pro celou ZŠ)

Školní rok 2019/2020

 • kolektiv rodičů 3.A – 2885,- Kč (výuková tabule, plán Prahy a glóbus)
 • paní Čablová – 3611,- Kč (3.A – magnetická tabule)

Školní rok 2018/2019

 • pan Vodecký – firma Podrazil (přestěhování klavírů v naší ZŠ)
 • paní Milcová – 1000,- Kč (sponzorský dar na výtvarné potřeby pro ŠD)
 • pan Ing. Hynek Paťorek – 10.000,- Kč (peněžní dar)
 • paní Gajdoštíková (hudební dílna s jógou pro děti z 1.B)
 • paní Buzková (výtvarná dílna pro děti z 1.B)
 • paní Buzková (stoleček pod akvárium v 1.B)

Školní rok 2017/2018

 • pan Skala – sponzorský dar stavebnice Lego a Duplo pro celou ŠD
 • Ing. Hynek Paťorek a Taťána Paťorková – 10.000,- Kč (sponzorský dar na učební pomůcky, 3.B)

Školní rok 2016/2017

 • ExxonMobile – 25.000,- Kč (sponzorský dar na studium etické výchovy pro pedagogy)logo_exxonmobil
 • Hynek Paťorek – 10.000,- Kč (sponzorský dar, 2.B)

Školní rok 2015/2016

 • ExxonMobile – 25.000,- Kč (sponzorský dar na studium etické výchovy pro pedagogy)logo_exxonmobil
 • Hynek Paťorek – 20.000,- Kč (sponzorský dar, 1.B)
 • skupina rodičů žáků 1.A – 17.000,- Kč (projekt Háječek – relaxační zóna se čtenářským koutkem, který vytvořila MgA. Vlachová)
 • Gabriela Staňková – 1.000,- Kč (sponzorský dar, 1.B)
 • Filip Hercuba, Jovana Skalová, Marika Špácová (sponzorské dary, 1.B)
 • Hedvika Líbalová – vánoční stromečky, ozdoby (1.B, 3.B)
 • Jiří Kanajlo – výroba a instalace prahu (1.B)
 • Pavlína Saudková – trika, barvy na textil (1.B, 3.B)
 • skupina rodičů 1.B – CD přehrávač
 • Stanislav Líbal – kancelářské šanony (3.B)
 • Klaudie Hepnerová – knihy do knihovny (8.A)
 • E.Svěráková – knihy do knihovny (9.A)

Školní rok 2014/2015

 • Pan Dufek – zapůjčení brousících strojů na parkety
 • Nová učebna s knihovnou. Děkujeme všem rodičům a přátelům školy, kteří se podíleli vlastními silami na rekonstrukci nové učebny s knihovnou. Jmenovitě děkujeme paní Ferstlové, paní Králové, paní Zemanové, paní Volfové, panu Hlaváčovi, panu Čejkovi, panu Záhorovi, panu Wencovi, panu Polaneckému, panu Králi, panu Moravcovi, panu Hadrbolcovi a panu Vildovi.
 • Lenka Kozáková a Pavel Kozák – učební pomůcky pro I. stupeň
 • anonymní dárce – 5.000,- Kč (použito na dataprojektor do třídy 2.A)

Školní rok 2013/2014

 • Iveta a Lukáš Majchrákovi – výměna desek u lavic a výroba nové katedry ve třídě 4.B
 • Prof. MUDr. Luděk Červenka, CSc., MBA – darování desítek nových knih do školní knihovny
 • Klaudie Hepnerová – pomoc při organizaci 120. výročí školy

Školní rok 2012/2013

 • Ing. arch. Dagmar Hlaviznová – zhotovení pomůcek na matematiku
 • anonymní dárce – 40.000,- Kč (interaktivní tabule)
 • Ladislav Kunert – 30.000,- Kč (použito na vybavení PC učebny)
 • Miloslav Toupal – 10.000,- Kč (použito na vybavení PC učebny)
 • anonymní dárce – 10.000,- Kč (použito na vybavení PC učebny)
 • Jana Sobotová – zhotovení fotografií ze školních akcí
 • Ing. arch. Prokop Tomášek – spolupráce při prezentaci školy (nástěnka v cukrárně), materiální, výtvarná a technická podpora při zvelebování interiéru třídy

 Školní rok 2011/2012

 • Jana Wrightová – prezentace školy v obchodním centru Arkády, vyhotovení pochvalných listů
 • Klaudie Hepnerová – pomoc při organizaci akcí školy

 


Komentáře nejsou povoleny.