5.B

Úkoly na období uzavření školy:


e-mail: anna.danhelkova@zsskolni.cz

odkaz na materiály ke stažení a na výsledky pracovních sešitů

odkaz na třídní nástěnku je ve zprávách na Bakalářích.


18. – 22.5.2020

ČESKÝ JAZYK
Tento týden do hloubky prozkoumáme číslovky.
pondělí
– přečtěte si průvodní text Nové známky na straně 92 a udělejte cvičení č.2 do sešitu, č.3 ústně spisovně převyprávěj
– dobrovolně můžete nakreslit svojí vlastní poštovní známku se všemi náležitostmi
 
úterý
– přečti si 93/4 a zkus do sešitu číslovky rozdělit na určité a neurčité, Přečti si také navazující rámečky, které přibližují problematiku a druhy číslovek; pokud potřebuješ na disku najdeš k číslovkám plakát
– 93/5 a 93/6 vypracuj do sešitu
 
středa
– na straně 94 si nahoře přečti, kdy píšeme za číslovkami tečku
– 94/8 ústně
– 94/9 vypracuj pečlivě do sešitu a kromě doplnění teček urči také podměty a přísudky
 
čtvrtek
– na straně 95 si přečti rámeček Skloňování číslovek dva (dvě), tři, čtyři
– 95/12 opiš do sešitu s doplněním tvaru číslovky dva, dvě; navazující úkol vypracuj ústně
– 95/13 ústně, nezapomeň na podúkol
 
pátek
– 40/9 do učebnice, po kontrole vygumuj, chybné tvary správně napiš do sešitu
– kontrola úloh
 
 
MATEMATIKA
Opět trocha logiky a přemýšlení.
pondělí
– 95/21 tvorba Vennova diagramu, jak vypadá najdeš na disku
 
úterý
– slovní úloha 95/23
– strana 94 od shora – přečtěte si horní rámeček, v následných úlohách určujete, kdo je lhář a kdo je pravdomluvný
– pracovní sešit 37/5
 
středa
– pracovní sešit 37/6,7 a 38/8
 
čtvrtek
– pracovní sešit 38/9,11,12 (*10)
 
pátek
– kontrola úloh
– dobrovolně: učebnice 95/27-31
 
PŘÍRODOVĚDA
K opakování, dobrovolné: Přehrajte si videa na televizeseznam.cz Byl jednou jeden život k tématům, které jsme již probrali. Podívej se na to, co tě zajímá. 🙂 Jeden díl má přibližně 30 minut.
 
 
VLASTIVĚDA
Tématem je Život na vesnici a ve městě, téma si můžete projít sami s učebnicí (str. 17-19) a pracovním sešitem (str. 14), nebo s prezentací dostupnou na disku.
Na YouTube je dostupný pořad Byl jednou jeden člověk – Století osvícenství – zachycuje dění v celé Evropě, pokud by někdo chtěl době více porozumět.

11. – 15.5.2020

ČESKÝ JAZYK
pondělí
– 90/18 slohový úkol popis ilustrace, dobrovolné odevzdání na známku, sloh můžete zpracovat i elektronicky. Rozsah je alespoň šest větných celků. Ilustrátorem je Mirko Hanák (1921-1971).
– Jak popsat obrázek/ilustraci?
1. Zeptej se, jak je ilustrace vytvořena a jaký má formát.
2. Zeptej se, co ilustrace zachycuje.
3. Popiš jednotlivé zachycené předměty, živočichy, rostliny aj.
4. Napiš, co v tobě ilustrace vyvolává za pocity a dojmy.
Pokud si nevíš rady, na disku je popis jiné Hanákovi ilustrace.

úterý
– 91/20 doplnit do učebnice, po kontrole vygumovat a chyby opravit so sešitu, abyste si správný tvar zapamatovali
– dobrovolně: 91/20 doprovodné úkoly (doporučuji pro ty, které čekají přijímací zkoušky)

středa
– přečti si horní žlutý rámeček na straně 36
– 36/17 doplnit do učebnice, po kontrole vygumovat a chyby opravit do sešitu
– přečti si spodní žlutý rámeček na straně 36
– 36/18 a, b napiš do školního sešitu
– přečti si horní žlutý rámeček na straně 37

čtvrtek
– přečti si žlutý rámeček na straně 37 nazvaný Příponové části odvozených přídavných jmen
– 37/19 napiš do školního sešitu
– 36/20 nadiktuj sám sobě (autodiktát), větu si nahlas přečti, zapamatuj, pokus se ji napsat celou, potom si ji zkontroluj

pátek
– kontrola cvičení tohoto týdne
– dobrovolně (doporučuji pro přijímačky): diktát 91/21 – Popros někoho z rodiny, aby ti diktát nadiktoval. Nejprve přečte celou větu, potom diktujte po částech (2-3 slova). Nakonec přečte celý diktát. Uvozovky už byste měli poznat a vědět, kde se píší.

MATEMATIKA
Tento týden nás čeká téma Logika. Logické myšlení je schopnost vyvodit si ze zjevných (očitých) tvrzení méně zjevná, nebo dokonce ukrytá tvrzení.
Než se pustíš do úloh můžeš si k tomuto tématu pročíst stranu 92 (cv.1) v učebnici.

pondělí
– pracovní sešit 36/1,2, 3, 4

úterý
– učebnice 93/3,5,6,8
– dobrovolně 93/4,7 (rodokmen rodiny najdeš na straně 4 v učebnici)

středa
– pracovní sešit 37/5,6,7

čtvrtek
– Minutovky I. str 23/45 proveďte zkoušku násobením, překontrolujte výpočtem na kalkulačce
– Minutovky I. str 23/46

pátek
– kontrola úloh
– bonusy: hádanky (92/2, 93/11) a logické úlohy 93/9,10

PŘÍRODOVĚDA
Tématem tohoto týdne je vylučovací soustava. Volba práce je opět na Vás. Můžete pracovat s učebnicí na str. 57 a pracovním sešitem na str. 33 cv. 11, nebo s prezentací, ve které je také řešení zmíněné práce v pracovním sešitě.

VLASTIVĚDA
Tento týden vás čeká opakování formou videí Dějiny udatného českého národa, ke kterým zasílám otázky (soubor také na disku ke stažení).

Otázky k videím Dějiny udatného českého národa díly  72-79

Název dílu a otázky si opište do sešitu na vlastivědu a pod každou otázku napište odpověď.

Díl 72 Selské bouře

 1. Co je to robota?
 2. Jaké povstání se událo roku 1693?
 3. Kdo to byl Jan Sladký Kozina?

Díl 73 Marie Terezie

 1. Co zaručilo, že mohla Marie Terezie usednout na trůn habsburské monarchie?
 2. Kolik bylo Marii Terezii, když usedla na trůn?
 3. Jak se později začalo říkat Marii Terezii a proč?

Díl 74 Reformy Marie Terezie

 1. Vyjmenuj, jaké změny Marie Terezie zavedla?

Díl 75 Školská reforma Marie Terezie

 1. Co vydala Marie Terezie roku 1774?
 2. Existovaly tehdy prázdniny?

Díl 76 Osvícenci v českých zemích

 1. V co věří osvícenci?
 2. Jmenuj české osvícence.
 3. Čím byl významný Václav Matěj Kramerius:

Díl 77 Josef II.

 1. V jakém roce usedá Josef II. na trůn?
 2. Co je to toleranční patent?
 3. Co pro poddané znamenalo, když císař Josef II zrušil nevolnictví?
 4. Které nařízení Josefa II. je platné dodnes?
 5. Císař Josef II. zrušil trest smrti, co ale nechal postavit?
 6. Jaké budovy/organizace nechal zrušit?
 7. Jaký byl tehdy úřední jazyk?

Díl 78 Zemědělství a vítězství brambor

     Habsburskou monarchii sužovaly hladomory a také špatné životní podmínky obyvatelstva, které mělo nízkou úroveň vzdělanosti. To se Marie Terezie spolu s Josefem II. snažili napravit. K zahnání hladu tak začali propagovat brambory, které se na území monarchie (i díky Prusům) ujaly. Dobře najedený poddaný má totiž dost síly na to pro monarchii dobře pracovat.

 1. Brambory byly do Evropy dovezeny z jakého kontinentu?

Díl 79 Manufaktury

     Marie Terezie s Josefem II. se soustředili na rozvoj habsburské monarchie. V zemědělství se začali pěstovat brambory, což ukončilo hladomory a v průmyslu byly zřízeny manufaktury. Největším majitelem manufaktur se v českých zemích stal František Lotrinský (manžel Marie Terezie). V českých zemích se rozvíjel průmysl.
     Nejdůležitější byl textilní. Dále vznikaly sklárny, železárny, chemičky a cukrovary.  Každý průmysl ale potřebuje palivo, proto se na českém území kácelo hodně lesů, které byly obnovovány a byly založeny i lesnické školy, kde se lidé vzdělávali, jak o lesy správně pečovat.

 1. Umíš vysvětlit, co je to manufaktura?

Dobrovolný úkol – Vyber si jednoho barokního umělce a napiš o něm krátký referát. Svá slova můžeš doplnit obrázkem. Nemusíš volit pouze umělce, o kterých jsme slyšeli ve videích. Nemusí jít ani o českého barokního umělce, můžeš si vybrat i v zahraničí. Referát mi pošli na e-mail a získej známku do předmětu Člověk a svět. J

Stále platí dobrovolný úkol s kresbou barokní budovy, který je hodnocený do Vrč.


04. – 07.5.2020

Připomínám, že:
– děti měly zadaný úkol z hudební výchovy.
– že mohou přes e-mail odevzdávat čtenářské deníky, které hodnotím.
– že dobrovolné úkoly je možné odevzdat také e-mailem, stejně tak výzvy z prezentací, kterých se můžou zúčastnit.
– že kluci mají zadaný úkol z tělocviku – referát na oblíbený sport, sportovní akci, sportovní událost, sportovce, sportovní soustředění.

ČESKÝ JAZYK
pondělí
– učebnice 86/8 – přečíst nahlas a ústně splnit zadání
– učebnice 87/10 – napsat do sešitu, použij podmiňovací způsob, urči u vět slovní druhy jednotlivých slov

úterý
– učebnice 89/16 doplň do učebnice (po kontrole chyby oprav do sešitu a učebnici vygumuj), podúkoly tohoto cvičení vypracuj do sešitu

středa
– učebnice 35/14 a 15 doplň do učebnice, po kontrole oprav do sešitu a vygumuj
– učebnice 35/16 celé, stačí ústně

čtvrtek
– kontrola cvičení
– Dobrovolný úkol: Zpracujte písemně téma státního svátku 8. května, jestli půjde o referát, článek v časopise, plakát aj., je na vás.

MATEMATIKA
pondělí
– Minutovky I 22/44 – v případě, že máte hotovo spočítejte znovu na volný papír, nebo do sešitu, abyste si procvičili dělení

úterý
– učebnice 71/18, 79/20 a 79/21 do sešitu

středa
– učebnice 77/11, 79/18 do sešitu

čtvrtek
– učebnice 78/16 a 17 do sešitu
– kontrola úloh

PŘÍRODOVĚDA
– téma: Trávicí soustava, formu práce si vyberte dle sebe:
a) práce s prezentací a pracovním sešitem 33/9,10
b) práce s textem v učebnici str. 55-56 a pracovním sešitem 33/9,10

VLASTIVĚDA
– pracovní sešit Opakování I na str. 11
– téma: Doba osvícenská, formu práce si vyberte dle sebe:
a) práce s prezentací a pracovním sešitem str. 12-13
b) práce s textem v učebnici str. 15-16 a pracovním sešitem str. 12-13


27. – 30.4.2020

ČESKÝ JAZYK
pondělí
– nahlas přečíst text na str. 84 a udělat cv. 1, 2
– 85/3 písemně do sešitu
 
úterý
– 85/5 písemně do sešitu, určit podměty a přísudky, určit slovní druhy, podstatná jména pomnožná barevně označ
 
středa
– 85/6 přečti si cvičení a splň zadání
– přečti si zelený rámeček (najdeš plakát na disku)
– 86/7 přepsat do sešitu s doplněním chybějících písmen, vyhledej nespisovné výrazy a nahraď je spisovnými, úkol s šipkou ústně
– přečíst žlutý rámeček
 
čtvrtek
– kontrola
 
MATEMATIKA
pondělí
– 71/17 a,b
– 71/20
– 71/21
 
úterý
– nové téma na str. 66, pracuj postupně, přečti si vždy rámeček nad cvičením – pokud potřebuješ, je plakát na disku
– 66/16, 17, 18, 19, 20, 21
 
středa
– pracovní sešit str. 14 cv. 5 a 6
 
čtvrtek
– kontrola úloh
– Minutovky I str 22/43 s kontrolou (dělení dvojciferným číslem, pokud ho máš hotové, udělej ho znovu na volný papír, ať si dělení zopakuješ)
 
PŘÍRODOVĚDA
– téma: Srdce, oběhová soustava a krev – pracuj jak máš radši:
a) s textem v učebnici (str. 53-54) a pracovním sešitem 32/7,8
b) s prezentací na disku a pracovním sešitem 32/7,8
 
VLASTIVĚDA
– videa: Dějiny udatného českého národa s doprovodnými otázkami 
díly 65-71: Jan Amos Komenský, Co dál po 3Oti leté válce, Baroko, Jezuité, Hrabě Spork, Barokní umění, Procesy s čarodějnicemi
– odkaz na Dějiny udatného českého národa na YouTube, jsou dostupné také na webu ČT.
 

Otázky k videím Dějiny udatného českého národa díly  65-71

Název dílu a otázky si opište do sešitu na vlastivědu a pod každou otázku napište odpověď.

Díl 65 Jan Amos Komenský

 1. Kdo to byl Jak Amos Komenský?
 2. Jaké školské principy jsou z jeho hlavy?
 3. Co chtěl za pomoci vzdělání dokázat?

Díl 66 Co dál po 30tileté válce

 1. Jaký rod vládne v českých zemích?
 2. K čemu došlo v roce 1683?
 3. Co se od roku 1683 peče ve Vídni na počest události z téhož roku?
 4. Jak se chová šlechta k českým poddaným?

Díl 67 Baroko

 1. Jaká víra byla jediná možná v českých zemích v období baroka?
 2. Jak se jmenuje řád, který do českých zemí přichází, aby šířil víru a vzdělání?
 3. Koho, nebo co, oslavovalo baroko?

Díl 68 Jezuité

 1. Jaký byl úřední jazyk v českých zemích po 30tileté válce?
 2. Kdo to byli jezuité?
 3. Kdo to byl páter Koniáš?
 4. Kdo to byl Bohuslav Balbín?
 5. Jak se jmenuje budova Národní knihovny postavena jezuity?

Díl 69 Hrabě Špork

 1. Kdo to byl František Antonín Špork?
 2. Kdo je to mecenáš?
 3. Kdo to byl Matyáš Bernard Braun?
 4. Co kromě umění financoval hrabě Špork?

Díl 70 Barokní umění

 1. Vyjmenuj umělce zmíněné ve videu a do závorky napiš, jestli byl malíř, sochař aj.
 2. Proč měli architekti stále vysoké množství zakázek? (Proč se stavěli stále nové budovy?)
 3. Jak říkáme stavbě vybudované jako pomník morové epidemii?

Díl 71 Procesy s čarodějnicemi

 1. Jak katolický kněz popisuje čarodějnici?
 2. Kde začali nejznámější čarodějnické procesy v českých zemích? Kdo je vedl? Co se dělo?

Dobrovolný úkol – Vyber si jednoho barokního umělce a napiš o něm krátký referát. Svá slova můžeš doplnit obrázkem. Nemusíš volit pouze umělce, o kterých jsme slyšeli ve videích. Nemusí jít ani o českého barokního umělce, můžeš si vybrat i v zahraničí. Referát mi pošli na e-mail a získej známku do předmětu Člověk a svět. 

Stále platí dobrovolný úkol s kresbou barokní budovy, který je hodnocený do Vrč.

 

20. – 24. 4. 2020

ČESKÝ JAZYK

PONDĚLÍ
– pracovní sešit str. 48
 
ÚTERÝ
– učebnice 81/19 přepsat do sešitu, udělat podúkoly
 
STŘEDA
– učebnice žlutý rámeček str. 81,
– uč. 81/16 do sešitu,
– uč. 32/7 doplňte a zkuste si zazpívat
 
ČTVRTEK
-učebnice 33/9,10 doplnit do učebnice tužkou, kontrola a vygumovat
 
PÁTEK
– kontrola cvičení, oprava chyb
– slohový úkol navíc: Pokud jste již neodevzdali – Vyberte si jednoho dinosaura, klidně z encyklopedie, nebo televizního dokumentu a popište ho. Při popisu postupujte smysluplně – nepřeskakujte z místa na místo. Doporučuji nejprve popis vzhledu, potom zvyků a chování, případně povahy. Kdo by nechtěl popisovat doloženého dinosaura, může si vymyslet svého. Obrázek dobrovolný. Zpracovat můžete na počítači i v ruce, odevzdání ideálně e-mailem, případně osobně při návratu do školy.
 

MATEMATIKA

PONDĚLÍ
– učebnice str. 89 červený rámeček – Vesmír
– uč. 89/8
 
ÚTERÝ
– pracovní sešit 34/5
– Minutovky I. 24/41 – v případě, že máte hotovo, opsat na papír a spočítat znovu, nebo vymyslet vlastní úlohy
 
STŘEDA
– pracovní sešit 34/6
– Minutovky I. 24/42 – v případě, že máte hotovo, opsat na papír a spočítat znovu, nebo vymyslet vlastní úlohy
 
ČTVRTEK
– pracovní sešit 35/7
– Minutovky II. 11/6
 
PÁTEK
– kontrola úloh
bonusy: učebnice 89/9 a pracovní sešit 35/8
 

PŘÍRODOVĚDA

– Dýchací soustava, pracuj způsobem, který ti vyhovuje
a) samostatně z učebnice str. 52 a pracovním sešitem 32/4,5,6
b) s prezentací, kterou najdeš na Google Disku, v té jsou i řešení úloh z pracovního sešitu
 
VLASTIVĚDA
– Vzdělání v českých zemích, pracuj způsobem, který ti vyhovuje
a) samostatně s učebnicí str. 12,13 a pracovním sešitem 10/1,2,3,4

14. – 17.4.2020

ČESKÝ JAZYK
ÚTERÝ
učebnice 80/14
a) věty přepište do školního sešitu tak, abyste mohli nad jednotlivá slova doplnit číslo příslušného slovního druhu
b) vyhledejte ve větách podměty a přísudky. Je možné, že v některých větách bude podmět nevyjádřený.
c) určete slovní druhy
d) určete mluvnické kategorie i vzory následujících podstatných jmen vybraných z vět:
– objevům
– těla
– nepřítelem

STŘEDA
-učebnice 81/18 doplň vhodné několikanásobné podměty, tak aby platila shoda podmětů s přísudkem, věty napiš do školního sešitu
-učebnice 82/20
a) doplň i/y
b) vypiš z textu všechna souvětí a napiš jejich vrozec
c) u následujících podstatných jmen urči rod, číslo, vzor: končetiny, ocas, křídla, hlava, pánev, kloub, zuby, kosti, čelisti, lopatka, peří, vejce
d) vytvoř množné číslo od následujících slov, je-li to možné: výstava, obraz, mládě, gaviál, bedra, nůžky, vrata, prázdniny, slunce

ČTVRTEK
-učebnice str. 82 žlutý rámeček – podstatná jména pomnožná – to jsou taková podstatná jména, která mají pouze tvar množného čísla, určujeme u něj vždy číslo množné, u určení rodu nám pomůže ukazovací zájmeno ti, ty, ta, vzory určujeme podle 2. pádu slova
https://www.mojecestina.cz/article/2016042901-pomnozna-podstatna-jmena
-82/21 vypiš podstatná jména, která nemají tvar jednotného čísla, jak se tato podstatná jména nazývají? – udělej si v sešitě nadpis tohoto tématu, ať víš, kam se podívat, kdyby sis látku potřeboval zopakovat
-83/22 přečti si slova v učebnici a rozděl je do skupin, ke kterým napíšeš slovo nadřazené
-83/23 stačí doplnit do učebnice

PÁTEK
– učebnice str. 83 žlutý rámeček – přečíst, případně vypsat definici
– 83/24
a)přepsat do školního sešitu
b)určit skladební dvojice
c)vypsat podměty a určit jejich rod a vzor

Cvičně si můžete napsat diktát 83/25.

Čtenářský deník za březen mi můžete vyfocený poslat na e-mail, nebo si ho potom zkontroluji osobně.

slohový úkol navíc: Vyberte si jednoho dinosaura, klidně z encyklopedie, nebo televizního dokumentu a popište ho. Při popisu postupujte smysluplně – nepřeskakujte z místa na místo. Doporučuji nejprve popis vzhledu, potom zvyků a chování, případně povahy. Kdo by nechtěl popisovat doloženého dinosaura, může si vymyslet svého. Obrázek dobrovolný. Zpracovat můžete na počítači i v ruce, odevzdání ideálně e-mailem, případně osobně při návratu do školy.

MATEMATIKA
ÚTERÝ
-osová souběrnost – můžeš pracovat dvěma způsoby
a) s učebnicí: 84/4, 84/6, 85/8, 10a + PS 30/1, 2, 3 a 31/5
b) s prezentací Osová souměrnost, ve které jsou úlohy z učebnice vložené a téma vysvětlené

STŘEDA
– velká čísla – učebnice 88/4, 6, 7 a do školního sešitu
– pracovní sešit str. 33 celá (cv. 4 je dobrovolné)

ČTVRTEK
– učebnice 90/15,16
– převody jednotek: Minutovky I str. 29-31 – trénuj
– pracovní sešit 35/9
– rozšiř si obzory: učebnice str. 90 rámeček, cv. 10,11

PÁTEK
– dělení Minutovky II str. 17-20

PŘÍRODOVĚDA
téma svalstvo – můžete si vybrat:
a) práce s prezentací
b) samostatná práce s učebnicí str. 51 a pracovním sešitem str. 31

VLASTIVĚDA
– téma: Život v baroku můžete projít dvěma způsoby
a) práce s prezentací
b) samostatná práce s učebnicí str. 10-11 a pracovním sešitem str. 8-9
– video: Slavné dny – Bitva na Bílé hoře https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/bitva-na-bile-hore-152442


přijímací zkoušky na gymnázia:
ČJ prostudovat téma:
číslovky učebnice str. 93, 94 a jejich skloňování str. 95, také str. 97
homonyma str. 95
předložky s,z jsou záludné str. 102
spojky str. 105
příslovce str. 106
druhy zájmen str. 111 – zájmeno já 114, zájmeno ona, naše, vaše str. 115
K procvičení těchto témat klidně použijte cvičení z učebnice. Seznam stran, kde se témata vyskitují najdete na str. 166.

M: soustředit se na slovní úlohy, procvičovat zlomky a desetinná čísla


6. – 8.4.2020

Povinně mají děti zadáno toto:
 
hudební výchova – poslech a pracovní list Bohuslav Martinů – ke stažení na Disku
 
matematika:
Minutovky I do str. 12, 17-19 – kontrola na kalkulačce, pokud máte úlohy hotové a chcete si něco potrénovat, můžete si úlohu opsat na papír
Minutovky II str. 28 cv. 50 – možná máte někdo hotovo z minulého týdne
 
český jazyk:
procvičování pravopisu str. 2 – 8 (něco byste už měli mít hotovo a nemusíte se nikam hnát, máte na to čas, kontrolu proveďte v klíči, pokud jste měli něco chybně, doporučuji si správnou verzi napsat na papír, aby jste si správný tvar zapamatovali)
 
přírodověda:
Přečíst si v učebnici str. 34 – 47. – tato témata jsme před karanténou zpracovávali jako projekt a děti si je měly prezentovat, bohužel jsme to nestihli. Důležité je, aby děti získali přehled o těchto tématech. (v pořadu UčíTelka byla tato témata zmíněna dne 1.4.2020)
 
 
Nepovinné:
výtvarná výchova – vyrobte, namalujte, nakreslete cokoliv s tématikou Velikonoc, kdo mi pošle na e-mail fotografii svého výtvoru, může získat jedničku do výtvarné výchovy.
 
přírodověda – Upravit si sešit na přírodovědu: Vesmír tak, abys za něj mohl získat jedničku, až mi ho odevzdáš. Můžeš doplnit obrázky apod. Nemusíš to stihnout hned v tomto týdku.
 
Zajímavý úkol navíc – Pokud mi zašlete odpověď, můžete získat malou jedničku do českého jazyka. – Jan Werich, autor knihy Fimfárum, namluvil tuto ukázku. V čem je tato ukázka zajímavá z pohledu češtiny? Přibližný text Werichových slov můžeš najít na disku.
 

hudební výchova

Poslech si stáhněte na tomto odkaze: Nebojme se klasiky, který je platný do 5. dubna 2020, po tomto termínu mě prosím kontaktujte e-mailem.

Pracovní list k tomuto poslechu je dostupný na sdíleném Google Disku.

Odevzdání může proběhnout:
a) elektronicky e-mailem eva.watzkova@zsskolni.cz
b) osobně po návratu do školy

Zpracování listu:
a) tisk – písemné doplnění
b) doplnění přímo do pracovního listu v počítači
c) přepis celého pracovního listu v případě, že nemáte tiskárnu 🙂


30.3. – 3.4.2020

český jazyk
– učebnice
  21/22 písemně do sešitu s určením slovních druhů
  21/23 písemně do sešitu – piš s vyřešenými úlohami v závorkách, urči skladební dvojice a druh přísudku
– pracovní sešit 47/11,12
– opakování z učebnice  
23/8, 31/4, 31/6 – stačí doplnit do učebnice a po kontrole vygumovat, pokud jsi měl chybu, písemně si jí oprav do sešitu, aby sis správný tvar zapamatoval 🙂

matematika
– pracovní sešit: 16/1,2 a 18/3 a 19/6,7
bonus 16/3, 17/2, 19/8
– Minutovky II: slovní úlohy 27/49,50
– Minutovky I: do str. 12 + str. 17,18 (pokud máte hotovo a chcete si dělení procvičit, můžete si opsat příklady na papír) – kontrola na kalkulačce

přírodověda
– udělej si kvíz o lidském těle, který najdeš na Google Disku
– pracovní sešit str. 31/1,2
– učebnice str.50 otázka ve žlutém rámečku č. 5: Popiš, jak bys poskytl(a) první pomoc při zlomenině končetiny. Kromě přílohy v učebnici můžeš využít i příručku První pomoc není věda na Google Disku. Svojí odpověď můžeš prakticky ukázat na někom z rodiny, aby sis první pomoc vyzkoušel(a). Pokud tě první pomoc zajímá, můžeš se v příručce První pomoc není věda na kapitoly Poranění kloubů a Poranění páteře a míchy

vlastivěda
– učebnice str. 6-7 a str. 8 (nové) – spoustu jsi toho už slyšel v Dějinách udatného českého národa, v učebnici najdeš některé nové informace, které se ti budou hodit pro práci s pracovním sešitem
– pracovní sešit str. 6 – 7 (pokud něco nevíš, můžeš to vynechat a doplnit při kontrole, nebo informaci zkus vyhledat na internetu)


23. – 27.3.2020

český jazyk:
– Procvičování pravopisu str. 20, 36, 40-42 (je pravděpodobné, že mají něco hotovo)
Shoda podmětu s přísudkem – vytvořila jsem pro ně prezentaci, kde je shrnutí pravidel pro přísudek a podmět, jejich druhy apod. Může to fungovat jako pomocník.
Trénovat ji můžete na www.mojecestina.cz
– Pracovní sešit str. 46 cv. 8, 9 (kdo chce i cv. 7)
– opakování:
učebnice 17/10 lze psát jako opis s doplněním, nebo jako diktát,
učebnice 19/20 a 21/21 stačí doplnit a po kontrole vygumovat 🙂

matematika:
– Minutovky I do str. 12 (kontrola na kalkulačce je možná)
– Minutovky II str. 26 = dvě slovní úlohy. Doporučuji dělat na vedlejší papír a potom čitelně napsat výpočty a odpovědi do sešitu Minutovek, nezapomeňte také na zápis.
– pracovní sešit 11/5 (pracuj na zvláštní papír, roztřiď čísla tak, že zjistíš, které je dělitelné 3,4,5, vzpomeň si na pravidla dělitelnosti, která jsme si mnohokrát ve třídě říkali a ukazovali)

přírodověda (středa) Omlouvám se, prezentaci musím připravit.
– prezentace Kostra – budu vycházet z učebnice a pracovního sešitu, doplním nějaké další informace. Učebnice str. 49-50
– dobrovolné: slepit knížečku, kterou máte uprostřed sešitu na přírodovědu

vlastivěda
– kontrola odpovědí z minulého týdne
– učebnice str. 6-7 přečíst
– Dějiny udatného národa č. 59-64 

Otázky k videím Dějiny udatného českého národa díly 59-64 (Název dílu a otázky si opište do sešitu na vlastivědu a pod každou otázku napište odpověď.)

Díl 59 Kryštof Harant
1. Kdo to byl Kryštof Harant?

Díl 60 Jan Jesenius
1. Kdo to byl Jan Jesenius?

Díl 61 Bílá hora
1. Kdo nastoupil na trůn do Rudolfovi II., kdy na trůn nastoupil a kde měl sídlo?
2. Co v českých zemích nový panovník Čechům upírá?
3. Koho vyhodili čeští stavové z okna, proč a kdy k tomu došlo?
4. Kdo byl zvolen jako český král?
5. Kde a kdy došlo k významné bitvě stavovského a císařského vojska?

Díl 62 Poprava sedmadvaceti českých pánů
1. Jakou jedinou víru na českém území Habsburkové prosazují?
2. Co udělali lidé, kteří se nechtěli vírou podřídit Habsburkům?
3. Co to znamená konfiskovat?
4. Co se stalo dvaceti sedmi českým pánům, stavům, kteří stáli včele odboje proti Habsburkům? Kdy se to stalo?
5. Jak se jmenoval kat, který v této době vykonával v Praze popravy?

Díl 63 Třicetiletá válka
1. Mezi kterými skupinami je v tomto období největší napětí?
2. Jakou událostí začala Třicetiletá válka a jak dlouho trvala?
3. Kdo je to žoldnéř, dragoun, mušketýr a pikenýři?
4. Jak a kdy tato válka skončila?
5. Jaký to mělo dopad na území českých zemí? (Můžeš čerpat i z učebnice.)
6. Co v Praze a na našem území způsobilo švédské vojsko?

Díl 64 Albrecht z Valdštejna
1. Kdo to byl Albrecht z Valdštejna a jak skončil?

16.-20.3.2020

český jazyk:
– Procvičování pravopisu str. 19, 37, 44 s kontrolou v klíči (je možné, že mají žáci hotovo)
– učebnice str. 77,78,79 žlutá okénka – vysvětlení pojmů: nevyjádřený podmět, několikanásobný podmět a shoda těchto podmětů s přísudku
shoda podmětu s přísudkem je vysvětlena také zde: https://www.mojecestina.cz/article/2008081801-shoda-prisudku-s-podmetem;
shoda přísudku s nevyjádřeným podmětem je také zde: https://www.mojecestina.cz/article/2008111501-shoda-prisudku-s-podmetem-nevyjadreny-podmet
– učebnice cvičení do školního sešitu: 78/8 horní odstavec, 78/9, 78/10 s určením skladebních dvojic, 78/11 s určením slovních druhů​

matematika:
– Minutovky II str. 15
– Minutovky I do str. 12
– učebnice přepsat do školního sešitu 77/7,8,10; 79/22 a,b,c; 38/16,17,19​
– pracovní sešit 24/5,6
– dobrovolně: Vymyslet rébus, hádanku, kvíz, křížovku, slovní úlohu, součtový trojúhelník s problematikou desetinných čísel​ (připojit i řešení).
– dobrovolně/gymnázia: 78/16,17 a 79/23​

přírodověda:
– učebnice str. 48 Vývoj člověka (odkaz na prezentaci ke stažení)
– pracovní sešit str. 30​

vlastivěda:
– Dějiny udatného národa díly 51 – 58 jsou dostupné na YouTube 🙂 a k nim vyplnit otázky níže.

 

Otázky k videím Dějiny udatného českého národa díly 51-58
Název dílu a otázky si opište do sešitu na vlastivědu a pod každou otázku napište odpověď.
Díl 51 Nástup Habsburků
1. V jakém roce začal novověk?
2. Kdy začali vládnout Habsburkové?
3. Jak se jmenoval první Habsburk?
4. Jaká monarchie vznikla po nástupu Habsburků na český trůn?
Díl 52 Renesance
1. Co nám renesance přinesla? Co změnila?
2. V jaké zemi renesance vznikla?
Díl 53 Pražský orloj
1. Jak se jmenuje muž, který zkonstruoval Pražský orloj?
Díl 54 Podnikavá šlechta
1. Jak šlechta získávala peníze ve středověku?
2. Co se stalo výnosným artiklem (zbožím) v období renesance na území jižních Čech, Moravy a v okolí Plzně?
3. Kdo to byli Štěpán Netolický a Jakub Krčín?
4. Vysvětli pojmy: feudál, kapitalista.
5. Jak se jmenuje rod, který v renesanci velice zbohatl?
Díl 55 Židé v českých zemích
1. Čemu se židé převážně věnovali?
2. Jaké rozdíly vidíš mezi křesťanstvím a judaismem (židovstvím)?
3. Co se změnilo v chování vůči židům poté, co na trůn nastoupil Rudolf II.?
Díl 56 Rudolf II.
1. V jakém městě sídlil Rudolf II.?
2. Čím byl Rudolf II. pro Prahu důležitý, co podporoval?
3. Vysvětli pojmy: alchymista, astronom a Arcimboldo.
Díl 57 Astronomové na dvoře Rudolfa II.
1. Napiš jména dvou významných astronomů dvora Rudolfa II.
Díl 58 Golem
1. Jak se jmenoval člověk, který údajně vytvořil Golema?
2. Čím Golema oživoval?
3. Popiš Golema. Využít můžeš i pověst o Golemovi písemnou, nebo dostupnou na https://www.televizeseznam.cz/video/legendy-stare-prahy/o-golemovi-319552


Milé děti :),
na zbytek tohoto týdne (do 15.3.2020) je zadáno toto:

vlastivěda – pracovní sešit do strany 5, učebnice do strany 5
přírodověda – pracovní sešit str. 26-28, učebnice str. 45-47
český jazyk – pracovní sešit str. 43-45, učebnice str 77 cvičení přepsat do školního sešitu – cv. 6, cv. 7 doplnit o určení druhů přísudků
matematika – pracovní sešit str. 26-29, Minutovky II str. 14
Čtenářský deník mají žáci odevzdávat v týdnu 23.-27 .3.2020 případně po návratu do školy

S dalšími úkoly se ozvu v pondělí 16.3.2020.

 

Máme za sebou 1. pololetí školního roku 2019/2020. 🙂

Komentáře nejsou povoleny.