6.B Vám přeje krásné prožití svátků vánočních. Do roku 2021 hodně zdraví, štěstí a pohody!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žáci se od 4.1. – 8.1. budou vzdělávat distančně dle zaslaného rozvrhu (rozvrh bude zaslán přes Bakaláře a žákům bude vložen do třídní učebny).

Následující týden od 11.1. – 15.1. se budou vzdělávat prezenčně dle platného rozvrhu. 

Na doporučení MŠMT nebudou probíhat třídní schůzky. MŠMT také doporučuje, aby rodiče komunikovali s vyučujícími elektronicky, případně nás neváhejte kontaktovat i telefonicky.

Markéta Venderová

AKCE: 

 

 

 

Komentáře nejsou povoleny.