2.C 2022/23

Vítejte v 2. C

  https://www.lepilova.cz/pranostika-na-brezen/

  ∴ kontakt na třídní učitelku: barbora.svobodova@zsskolni.cz
  ∴ Stránky budou aktualizovány průběžně po celý školní rok.

   

  Milí rodiče a milé děti,

  přeji klidný a ničím nerušený víkend. 

  Co jsme se vlastně naučili:

  • Český jazyk se skřítkem Kvítkem – píšeme krátké jednoduché věty podle poslechu; stále procvičujeme psaní i, í/y, ý po měkkých a tvrdých souhláskách; dozvěděli jsme se různé informace o životě Ježků; předčítali jsme z knihy Já Baryk; reflektujeme vlastní myšlenky; snažíme se opisovat nebo přepisovat krátké příběhy podle vzoru (příběh O drakovi);
  • Matýskova matematika – procvičujeme násobení a násobky 2; počítáme pomocí číselné osy; sčítáme a odčítáme do 100; počítáme pod sebou a se závorkou; učíme se nakupovat; rozumíme slovním úlohám a zapisujeme do sešitu; rýsujeme a měříme úsečky;
  • Oskarova prvouka – dozvídáme se, jak to vypadá se stromy po celý rok a se kterými rostlinami se můžeme na jaře setkat; 
  • Anglický jazyk – učíme se slovíčka na téma: Face a jeho části;
  • Tělesná výchova – hrajeme kolektivní a štafetové hry; cvičíme s míči;
  • Výtvarná výchova a etická výchova – kreslíme zážitky z lesa a jednoduché kresby ježka; pomocí pravítka a znalostí z matematiky vytváříme ježkovi bodliny a ně zapisujeme informace o jeho životě;
  • Hudební výchova – zpíváme lidové písně a poznáváme notovou osnovu, učíme se pomlky.

  S pozdravem
  paní učitelka Bára​

  Důležité informace

  • Domácí úkoly zapisují žáci do notýsku i domečkem do pracovního sešitu.
  • Do 11. dubna žáci přečtou knížku s hlavním hrdinou (Nedoporučuji říkanky, bajky, soubory pohádek). 12. dubna společně napíšeme další zápis do Čtenářského deníku. (Doporučuji nakladatelství Albatros řada: První nebo Druhé čtení; nakladatelství Fragment: Čteme spolu.)
  • Od 2. pololetí každý pátek 3 vyučovací hodiny budeme chodit plavat do bazénu Podolí. Plavecký výcvik je součástí tělesné výchovy a je bezplatný. (Děvčata musí mít koupací čepice, chlapci klasické plavky.)

  Pomůcky na každý den

  • penál
   • pero (+ 1 náhradní nebo náplň);
   • guma; 
   • ořezávátko;
   • pastelky (obdrželi nové);
   • tužka (trojhranná nová);
  • notýsek na úkoly (dostali nové);
  • KONTROLUJEME ROZVRH KAŽDÝ DEN!

  Obědy

  Stravování ve školní jídelně na BUDOVĚ 1. 

  Odhlášení oběda den předem. Přihlášení na oběd aspoň dva dny dopředu.

  Veškerou agendu, dotazy, přihlášení a odhlášení řešte s paní hospodářkou Monikou Rudolfovou.

  Na obědy chodí do Budovy 1 se svým vychovatelem Danielem Kotrlou po vyučování.

  Další informace naleznete na stránkách školní jídelny (zsskolni.cz – školní jídelna).

   

  Komentáře nejsou povoleny.