2.C 2022/23

Vítejte v 2. C

  Madzejka: Déšť
  http://www.madzejka.cz/2018/01/dest.html [30.09.2022]

  ∴ kontakt na třídní učitelku: barbora.svobodova@zsskolni.cz

  ∴ Stránky budou aktualizovány průběžně po celý školní rok.

   

  Milí rodiče a milé děti,

  přeji Vám  dobrou náladu i za deštivého počasí. Každý den společně procvičujte abecedu a počítání do 20.

  Co jsme se vlastně naučili:

  • Český jazyk se skřítkem Kvítkem – každý den trénujeme psaní psacím písmem a písemné odpovídání na otázky; procvičujeme abecedu a řadíme podle ní slova (i se stejnými počátečními písmeny); čteme si básničky a hádanky a hledáme odpovědi na otázky přímo v textu;
  • Matýskova matematika – spočítáme přes desítku 9+, 11- pomocí rozkladu;  řešíme slovní úlohy a čteme informace z grafu; pracujeme s pravítkem; seznámili jsme se s jednotkou délky (m); 
  • Oskarova prvouka – povídáme si o podzimu; rozlišujeme listnaté a jehličnaté stromy; pracujeme ve skupinách;
  • Anglický jazyk – opakujeme slovíčka z 1. třídy (zvířata, abecedu);
  • Tělesná výchova – cvičíme na lavičkách; dodržujeme pravidla;
  • Výtvarná výchova – vybarvujeme pomocí vodovek a voskovek; zvládáme stříhat rovné čáry; tvoříme vlastní jednoduchou knihu;
  • Hudební výchova – naučili jsme se notu D, zapisujeme noty do notové osnovy.

  S přáním krásných dnů
  paní učitelka Bára​

  Zaplacení pomůcek do 31. 10. 2022

  • Částka za pomůcky zveřejněna v Bakalářích. 
  • Variabilní symbol žáka a účet školy naleznete na nástěnce třídy v Bakalářích.

  Informace z třídních schůzek

  • Částka za pomůcky zveřejněna v Bakalářích. 
  • Pošlete, prosím, kapesníky a papírové utěrky po dětech.
  • Domácí úkoly zapisují žáci do notýsku i domečkem do pracovního sešitu.
  • Do 18. října žáci přečtou knížku podle svého výběru. 19. října společně napíšeme první zápis do Čtenářského deníku. (Doporučuji nakladatelství Albatros řada: První nebo Druhé čtení; nakladatelství Fragment: Čteme spolu.)
  • Přihlašování na školní kroužky pořádané školou přinesou žáci mně osobně nebo je pošlete na můj pracovní mail do 30. 9. 2022. (Přihlášky na hlavní stránce školy v levém sloupci.)
  • Od 2. pololetí každý pátek 3 vyučovací hodiny budeme chodit plavat do bazénu Podolí. Plavecký výcvik je součástí tělesné výchovy a je bezplatný. (Děvčata musí mít koupací čepice, chlapci klasické plavky.)

  Pomůcky na každý den

  • penál
   • pero (+ 1 náhradní nebo náplň);
   • guma; 
   • ořezávátko;
   • pastelky (obdrželi nové);
   • tužka (trojhranná nová);
  • notýsek na úkoly (dostali nové);
  • KONTROLUJEME ROZVRH KAŽDÝ DEN!

  Obědy

  Stravování ve školní jídelně na BUDOVĚ 1. 

  Odhlášení oběda den předem. Přihlášení na oběd aspoň dva dny dopředu.

  Veškerou agendu, dotazy, přihlášení a odhlášení řešte s paní hospodářkou Monikou Rudolfovou.

  Na obědy chodí do Budovy 1 se svým vychovatelem Danielem Kotrlou po vyučování.

  Další informace naleznete na stránkách školní jídelny (zsskolni.cz – školní jídelna).

   

  Komentáře nejsou povoleny.