1.C 2021/22

Vítejte v 1. C

  České léto 2020 - Marent

  ∴ kontakt na třídní učitelku: barbora.svobodova@zsskolni.cz

  ∴ Stránky budou aktualizovány průběžně po celý školní rok.

   

  Milí rodiče a milé děti,

  děkuji za krásně strávený školní rok a už se těším na další. Užijte si prázdniny. Nic si neudělejte, ať se můžeme všichni 1. září setkat v naší třídě 2.C.

  S přáním krásně prožitých prázdnin
  paní učitelka Bára​

  Upozornění

  Před hodinou máme ořezané pastelky, píšící pero (aspoň 2), ořezávátko a gumu. Připravujeme si doma než jdeme spát. Pravidelně kontrolujeme rozvrh hodin. V PÁTEK JE ANGLICKÝ JAZYK a OSKAROVA PRVOUKA.

  Píšeme perem (doporučuji Pilota, ne propisku).

  Pokračujte v pravidelném čtení každý den aspoň 10 minut. Projděte příběhy ve Slabikáři, která jsme s žáky pročetli.

  Začínám přísněji známkovat čtení, psaní a počítání (pětiminutové testy).

  Žáci přicházejí do školy nejpozději 7:50, aby měli čas se připravit a popovídat si s kamarády. Od 7:40 je otevřena budova školy.

  Obědy

  Stravování ve školní jídelně na BUDOVĚ 1. 

  Odhlášení oběda den předem. Přihlášení na oběd aspoň dva dny dopředu.

  Veškerou agendu, dotazy, přihlášení a odhlášení řešte s paní hospodářkou Monikou Rudolfovou.

  Na obědy chodí do Budovy 1 se svým vychovatelem Danielem Kotrlou po vyučování.

  Další informace naleznete na stránkách školní jídelny (zsskolni.cz – školní jídelna).

  Covid

  Ve společných prostorách už není nutná ochrana úst a nosu.

  Testování žáků již neprobíhá a snad probíhat už nebude!

  Komentáře nejsou povoleny.