3.C 2023/24

Vítejte ve 3. C

  ∴ kontakt na třídní učitelku: barbora.svobodova@zsskolni.cz
  ∴ Stránky budou aktualizovány průběžně po celý školní rok.

  Milí rodiče a milí žáci,

  přeji Vám krásné prosluněné dny. 

  Důležitá data:

  20. 5. 2024 pondělí – Dny pro záchranu života – Zdravotníci (4. – 5. vyučovací hodina);

  21. 5. 2024 úterý – Čtenářská dílna (vlastní kniha);

  22. 5. 2024 středa – Srovnávací test z matematiky;

  23. 5. 2024 Dny prevence – Digitální wellbeing (1. – 3. vyučovací hodina);

  24. 5. 2024 130. výročí postavení Budovy 2 a grilování za školou (celý den).

   

  Co jsme se tento týden naučili:

  Probrané učivo za týden 6. – 10. 5. 2024

  Probrané učivo za týden 13. – 17. 5. 2024

  • Český jazyk s vílou Hvězdičkou:  vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S, V, Z (procvičovaní); slovní druhy – podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa, příslovce, předložky, spojky, částice, citoslovce; rod, životnost, číslo, pád podstatných jmen (procvičování); slovesa – určování osoby, čísla a času, rozlišování zvratných a neurčitých sloves (infinitiv); věta jednoduchá a souvětí (seznámení); slohové cvičení – metoda Rybí kost (KDO, KDE, KDY, JAK, PROČ, CO); hledání informací v odborné literatuře a na internetu; psaní, opis a přepis.
  • Matýskova matematika: DĚLENÍ SE ZBYTKEM 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 (procvičování); sčítání a odčítání do 1 000 (procvičování); procvičování násobilky 0 – 10; násobení a dělení mimo rozsah malé násobilky pomocí rozkladu na desítky a jednotky; početní operace bez závorky a se závorkou; počítání s více čísly; slovní úlohy a logické úlohy; čísla sudá a lichá; zaokrouhlování; jednotky délky, hmotnosti, objemu, času, teploty; geometrie – rýsování čtverce, obdélníku a trojúhelníku pomocí bodů; kruh a kružnice; seznámení se s kružítkem.
  • Oskarova prvouka: rostliny – užitkové rostliny; poznávání rostlin; jednotlivé části rostlin (kořen, stonek, list, květ a plod); 
  • Anglický jazyk: Sophie’s World;
  • Tělesná výchova: hry venku – lovci a zajíci, na ovci (dětská házená), cvičení s volejbalovým míčem;
  • Výtvarná výchova a etická výchova: 130. výročí – malba školy z boku (vodovky);
  • Hudební výchova: 8. lekce projektu – Mladí ladí dětem (Metoda Timbalooloo – kliknutím na odkaz zjistíte více); píseň – Hymna ke 130. výročí postavení Budovy 2.

  S pozdravem
  paní učitelka Bára​

  Důležité informace

  Pomůcky na každý den

  • penál
   • pero (+ 1 náhradní nebo náplň);
   • guma; 
   • ořezávátko;
   • pastelky;
   • tužka (měkká);
  • notýsek na úkoly (dostali nové);
  • KONTROLUJEME ROZVRH KAŽDÝ DEN!

  Obědy

  Stravování ve školní jídelně na BUDOVĚ 1. 

  Odhlášení oběda den předem. Přihlášení na oběd aspoň dva dny dopředu.

  Veškerou agendu, dotazy, přihlášení a odhlášení řešte s paní hospodářkou Monikou Rudolfovou.

  Na obědy chodí do Budovy 1 se svou vychovatelkou pí Renatou Papouškovou po vyučování.

  Další informace naleznete na stránkách školní jídelny (zsskolni.cz – školní jídelna).

   

  Komentáře nejsou povoleny.