1.A Rozvrh

  8:00-8:45 8:55-9:40 10:00-10:45 10:55-11:40
Pondělí ČJ M ČJ TV
Úterý ČJ AJ VRČ VRČ
Středa TV ČJ M ČAS
Čtvrtek ČJ M ČJ HV
Pátek ČJ M ČAS ČJ

Poznámka: ČJ = český jazyk, M = matematika, ČAS = člověk a svět (učebnice Prvouka), AJ = angličtina, TV = tělesná výchova, VRČ= výtvarné a rukodělné činnosti

Kromě třídní učitelky bude na polovinu hodin ve třídě působit párová učitelka, Mgr. Marcela Bízová. V některých dalších hodinách bude třídní učitelce k dispozici školní asistentka, Bc. Kateřina Říhová. Na angličtinu se třída dělí na 2 skupiny, jednu skupinu vyučuje třídní učitelka a druhou Mgr. Andrea Moudrá.

Komentáře nejsou povoleny.