Zápis

 1. a 2. 4. 2019 od 15 do 18 hodin.

Doba odbavení u zápisu: první den 40-60 minut, druhý den 20 minut, pořadí nerozhoduje ⇒ k zápisu se vyplatí jít druhý den, prosím!


Formuláře k zápisu prosím předem vyplňte a vytiskněte v aplikaci Acrobat Reader.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Přihláška k zápisu

Žádost o odklad


Ve školním roce 2019/2020 budou otevřeny 2 první třídy s maximálním počtem žáku 25 ve třídě.

Kritéria pro přijetí dítěte do 1. třídy

Přijati budou žáci s nejvyšším počtem bodů do naplnění stanovené kapacity 1. tříd (celkem 50 žáků).

  • Kritéria pro zápis 2019 budou určena v lednu 2019

ČASTÉ DOTAZY K ZÁPISU

Pro které dětí platí povinnost jít k zápisu?

Dubnový zápis se týká všech dětí, které do 31. 8. 2019 dosáhnou věku 6 let, a také dětí, kterým byl v minulém školním roce povolen odklad.

Co bude potřeba vzít s sebou k zápisu?

K zápisu se musí dostavit s dítětem alespoň jeden rodič (zákonný zástupce). Dále je potřeba rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče.

Co musí předškolák umět?

Jestliže dítě chodí do MŠ a učitelka nedoporučila odklad, pak je splněn jeden z předpokladů, aby Vaše dítě bylo připraveno začít navštěvovat školu. Školáci by měli zejména zvládnout sami sebeobslužné činnosti a uposlechnout pokyn učitelky bez toho, aniž by musela učitelka pokyn několikrát opakovat.

Jak postupovat v případě, kdy se dítě nemůže dostavit k zápisu?

(např. v případě nemoci, nachází se mimo území Prahy apod.)
Samozřejmě je možné provést dodatečný zápis, který lze dohodnout předem telefonicky.

Máte zájem o další informace?

  • prohlédněte si webové stránky školy www.zsskolni.cz
  • v březnu bude den otevřených dveří

Seznam ulic spádové oblasti

Bezová, Branická, Jiskrova, Ke Krči, Machovcova, Mezivrší, Mikuleckého, Na Mlejnku, Na Usedlosti, Na Vinohradu, Nad Kostelem, Nad Křížkem, Nad Malým mýtem, Nad Přívozem, Nad Strouhou, Nad Šálkovnou, Nad Vinohradem, Pod Jiráskovou čtvrtí, Pod Křížkem, Pod Svahem, Pod Vinohradem, Skaláků, Školní, U Staré pošty, U Šálkovny, V Malých domech I, II a III, V Závitu, Ve Dvoře, Ve Studeném, Vlnitá, Vostrého, Vrbova, Za Mlýnem, Zelinářská a Žalmanova.

Napsat komentář

Komentáře nejsou povoleny.

Škola nanečisto

 

Milí předškoláci!

Připravili jsme pro vás školu nanečisto. Přijďte si vyzkoušet přípravu na čtení, psaní a počítání, atmosféru školního vyučování a soustředění na školní práci. Také si společně zazpíváme nebo něco vytvoříme. Rádi vás přivítáme v naší škole v následujících termínech:

 

  • pondělí 5. 11. 2018 – Český jazyk
  • pondělí 3. 12. 2018 – Hudební výchova
  • pondělí 7. 1. 2019 – Český jazyk + matematika
  • pondělí 4. 2. 2019 – Anglický jazyk + výtvarná výchova
  • pondělí 4. 3. 2019 – Matematika
  • pondělí 8. 4. 2019 Člověk a svět

Vždy v čase 15:15 – 16:00 hod.

Škola nanečisto probíhá v učebnách školy bez přítomnosti rodičů ve třídě.

Zúčastnit se můžete pokaždé, nebo si vyberte jen některé termíny.

Těší se na vás paní učitelky