Zápis

Den otevřených dveří se koná ve středu 18. 3. 2020 od 8 do 10 hod.

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2020/2021 se koná 1. a 2. 4. 2020


Formuláře k zápisu prosím předem vyplňte a vytiskněte v aplikaci Acrobat Reader.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Přihláška k zápisu

Žádost o odklad


Kritéria pro přijetí dítěte do 1. třídy

Pro školní rok 2020/2021 budou přijati žáci do naplnění stanovené kapacity dvou tříd (celkem 50 žáků), dle následujícího pořadí:

 1. Děti ze spádové oblasti ZŠ Školní.
 2. Děti s trvalým pobytem na území Městské části Praha 4, jejichž sourozenec navštěvuje ZŠ Školní.
 3. Děti s jiným trvalým pobytem, jejichž sourozenec navštěvuje ZŠ Školní.
 4. Děti s trvalým pobytem na území Městské části Praha 4. 
 5. Děti s jiným trvalým pobytem.

ČASTÉ DOTAZY K ZÁPISU

Pro které dětí platí povinnost jít k zápisu?

Dubnový zápis se týká všech dětí, které do 31. 8. 2020 dosáhnou věku 6 let, a také dětí, kterým byl v minulém školním roce povolen odklad.

Co bude potřeba vzít s sebou k zápisu?

K zápisu se musí dostavit s dítětem alespoň jeden rodič (zákonný zástupce). Dále je potřeba rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče.

Co musí předškolák umět?

Jestliže dítě chodí do MŠ a učitelka nedoporučila odklad, pak je splněn jeden z předpokladů, aby Vaše dítě bylo připraveno začít navštěvovat školu. Školáci by měli zejména zvládnout sami sebeobslužné činnosti a uposlechnout pokyn učitelky bez toho, aniž by musela učitelka pokyn několikrát opakovat.

Jak postupovat v případě, kdy se dítě nemůže dostavit k zápisu?

(např. v případě nemoci, nachází se mimo území Prahy apod.)
Samozřejmě je možné provést dodatečný zápis, který lze dohodnout předem telefonicky.

Máte zájem o další informace?

 • prohlédněte si webové stránky školy www.zsskolni.cz
 • v březnu bude den otevřených dveří

Seznam ulic spádové oblasti ZŠ Školní

Bezová, Branická, Jiskrova, Ke Krči, Machovcova, Mezivrší, Mikuleckého, Na Mlejnku, Na Usedlosti, Na Vinohradu, Nad Kostelem, Nad Křížkem, Nad Malým mýtem, Nad Přívozem, Nad Strouhou, Nad Šálkovnou, Nad Vinohradem, Pod Jiráskovou čtvrtí, Pod Křížkem, Pod Svahem, Pod Vinohradem, Skaláků, Školní, U Staré pošty, U Šálkovny, V Malých domech I, II a III, V Závitu, Ve Dvoře, Ve Studeném, Vlnitá, Vostrého, Vrbova, Za Mlýnem, Zelinářská a Žalmanova.

Napsat komentář

Komentáře nejsou povoleny.

Škola nanečisto

 

 

Milí předškoláci!

Připravili jsme pro vás školu nanečisto. Přijďte si vyzkoušet přípravu na čtení, psaní a počítání, atmosféru školního vyučování a soustředění na školní práci. Také si společně zazpíváme nebo něco vytvoříme. Rádi vás přivítáme v naší škole v následujících termínech:

 

 • pondělí 4. 11. 2019 – Český jazyk
 • pondělí 2. 12. 2019 – Hudební výchova
 • pondělí 6. 1. 2020 – Český jazyk + matematika
 • pondělí 3. 2. 2020 – Anglický jazyk + výtvarná výchova
 • pondělí 2. 3. 2020 – Matematika
 • pondělí 6. 4. 2020 Člověk a svět

Vždy v čase 15:15 – 16:00 hod.

Škola nanečisto probíhá v učebnách školy bez přítomnosti rodičů ve třídě.

Zúčastnit se můžete pokaždé, nebo si vyberte jen některé termíny.

Těší se na vás paní učitelky