3.A

Milé děti,

ve třetím ročníku Vám přeji mnoho úspěchů a radosti z naší práce.

Ve třetí třídě budeme mít dost zajímavého a i obtížného učiva.

V českém jazyce dokončíme učivo slovní druhy. Nové učivo je o vyjmenovaných slovech po obojetných souhláskách, seznámíme se s mluvnickými kategoriemi podstatných jmen a sloves a se skladbou věty.

V matematice kromě malé i velké násobilky také dělíme se zbytkem nebo písemně sčítáme a odčítáme do 1000. Slovní úlohy a rýsování už snadno zvládneme.

V předmětu člověk a svět poznáváme rostliny, živočichy a přírodní společenství.

Budeme malovat, zpívat, cvičit a plavat, což nám činí největší radost.

V naší třídě bude probíhat kurz plavání na plaveckém stadionu v Podolí. Konat se bude ve 2. pololetí vždy v pátek.  Děti si v pátek vezmou batůžek, ve kterém jsou v igelitové tašce plavky, mýdlo, koupací čepice, ručník, hřeben. Děti nechají doma hodinky, řetízky, náušnice, prstýnky.
Kurz je veden velmi zkušenými lektorkami zábavnou formou a je velice oblíbený.

Rozvrh hodin

Fotogalerie

Aktuality:

Projekt ke 100. výročí vzniku Československa a prvního prezidenta T.G.Masaryka

 

 

 

 

Projekt o osobnosti Karla Čapka – o jeho životě a tvorbě

 

Prezentace našeho projektu o životě a díle Karla Čapka a představení pohádky Havlovický vodník pro žáky 1.A, 1.B, 1.C.

 

Plán akcí 2018/19

11.2. – 17.2. jarní prázdniny

 

20.2. je poslední lekce dvouletého projektu „Dětský úsměv“.

Děti se pravidelně seznamovaly s ústní hygienou, zubní prevencí a

správným čištěním zubů. Získaný grant zajišťoval vše zdarma.

 

Veselé zoubky – zubní hygiena, preventivní program

18.3. dopravní výchova

březen – výchovný koncert – p. uč. Blahovec

březen – školní pěvecká soutěž – Zlatý kosák 2019

16.4. „Velikonoční trhy“, 17:00

18.4. – 19.4. velikonoční prázdniny

24.04. Minor – Robin Hood, cena 150,- Kč

29.4. Čarodějnice u Vltavy

1.5. státní svátek –  Svátek práce

8.5. státní svátek – Den vítězství

31.5. MDD – Školympiáda, sportovní oblečení

červen –  grilování za školou, vystoupení dětí (1.stupeň)

červen –  ŠvP Zlámaniny u Nové Paky

28.6. vydání vysvědčení – 8:00 – 8:45

 

 

Historie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článek z nezávislého měsíčníku pro Prahu 4 „VAŠE 4“ (únor 2017).

 

Komentáře nejsou povoleny.