Žáci se speciálními potřebami

Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 

 • včasná diagnostika, hledání příčin potíží dítěte, spolupráce s rodiči – již od prvních dní školní docházky
 • individuální práce s žákem, vyrovnávací opatření
 • vytvoření Plánu pedagogické podpory
 • pravidelné konzultace vyučujících s výchovnou poradkyní a PhDr. J. Klégrovou z pedagogicko- psychologické poradny (dále jen PPP)
 • sledování práce žáka při výuce PhDr. Klégrovou
 • pokud Plán pedagogické podpory nestačí, nabídka vyšetření dítěte v PPP, SPC
 • vypracování Individuálního vzdělávacího plánu pro integrované žáky na základě doporučení PPP a žádosti zákonného zástupce
 • práce podle Individuálního vzdělávacího plánu, spolupráce s rodiči i žákem
 • práce s žáky v reedukační skupince – speciálně pedagogická péče pro integrované žáky (1x týdně), zajišťuje PaedDr. J. Kvitová
 • pomoc při začleňování žáků – cizinců do společnosti – kroužek „Čeština pro cizince“ (1x týdně), zajišťuje PaedDr.J. Semrádová
 • vypracování Individuálního vyrovnávacího plánu pro cizince na základě žádosti zákonného zástupce
 • péče o správnou výslovnost žáků – kroužek „Mluvení hrou“ (1-2x týdně), zajišťuje Bc. K. Říhová

 

Naše škola dlouhodobě spolupracuje

s Pedagogicko- psychologickou poradnou pro Prahu 1, 2 a 4

Francouzská 56

101 00 Praha 10

poradna@ppppraha.cz

tel.: 224 914 192, 267 997 031, 267 997 032

 

Poradenská psycholožka PhDr. Jarmila Klégrová

email: jklegrova@ppppraha.cz

Školní psycholožka Mgr. Barbora Šmídová

Telefon: 226 802 061

E-mail: barbora.smidova@zsskolni.cz

Konzultační po domluvě e-mailem.

Komentáře nejsou povoleny.