4.A Rozvrh hodin 22/23


1.2.3.4.5.

8:00 – 8:458:55 – 9:4010:00 – 10:4510.55 – 11:4011:50 – 12:35
PoČjMTv1/Tv2ČjAj1/Aj2
ÚtČjČjMČaSČj
StAj1/Aj2MČjČjČaS
ČtHvČjMAj1/Aj2ČaS
Tv1/Tv2ČjMVrčVrč

Čj – český jazyk a čtení; M – matematika; ČaS – člověk a svět (přírodověda, vlastivěda);   

Aj – anglický jazyk; Tv – tělesná výchova; Hv – hudební výuka; Vrč – výtvarné a rukodělné činnosti

Na některé předměty budou mít děti jiné vyučující:

Hudební výchova – Zdeněk Sekanina

Anglický jazyk (skupina 2) – Mgr. Andrea Moudrá

Tělesná výchova – Mgr. Dominika Pěničková, Mgr. Sebastian Jirgl

 

Komentáře nejsou povoleny.