Školní rok 2016/17

Vážení rodiče,

posílám informace k placení příspěvků do fondu rodičů.

Příspěvky budou hrazeny na účet spolku                               č.43-9121270227/0100, ve výši 500,- za 1.dítě, 400,- za 2. dítě, 300,- za 3.dítě, a to do konce listopadu.

Žádám o důslednou identifikaci platby, tj. třídu a jméno žáka. V případě platby za více dětí je možné sloučit do jedné platby, ale uvést do poznámky! Např. za 3 děti bude uhrazeno v jedné platbě 1200,- s poznámkou Novákovi 1.A Jan, 3.A Anna, 6.A Josef

Děkuji,

Lenka Polanecká,předsedkyně

Spolek rodičů a přátel ZŠ Školní 700, z.s.

Týdenní plán

Pondělí 28. 11.

Žáci 8.A a 9.A se zúčastní preventivního programu o drogách „Otevřete oči“.

Středa 30. 11.

Žáci 9.A třídy budou před vyučováním (7.30 – 8.00 hodin) prodávat ve vestibulu školy červené stužky a podpoří boj proti HIV/AIDS.

Čtvrtek 1. 12.

Třídy 1.A a 1.B navštíví divadlo Minor a zhlédnou představení „O Smolíčkovi“.

Vybraní žáci 5. – 9. tříd se zúčastní adventního zájezdu do Bauzenu. Sraz: v 6.45 hodin Na Mlejnku, předpokládaný návrat v 17 hodin tamtéž. Seznam účastníků zájezdu.

Vybraní žáci 3. – 5. tříd se zúčastní „Poháru základních škol ve florbalu“.

Žáci 6. až 9.třídy se zúčastní vycházky na Vyšehrad.

Vybraní žáci školní družiny zazpívají vánoční koledy v Thomayerově nemocnici.

Pátek 2. 12.

Třída 4.B navštíví výstavu betlémů a vánoční trhy v centru Prahy.

 

Kroužky

 

Anglický klub

V naší škole probíhá Anglický klub s rodilými mluvčími, ve spolupráci s jazykovou školou Teatime.

 

Video – zajímavý rozhovor pro rodiče i učitele.

 

 

Napsat komentář

Komentáře nejsou povoleny.