Školní rok 2019/2020

Vyhlášení voleb do školské rady na funkční období 2019 – 2022

Ředitel Základní školy, Praha 4, Školní 700, v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

vyhlašuje volby do školské rady.

Volby budou probíhat v souladu s Volebním řádem pro volby členů školské rady.

Složení školské rady:

Školská rada má 6 členů.

2 členy školské rady volí zákonní zástupci žáků,

2 členy pedagogičtí pracovníci

2 členy jmenuje zřizovatel.

Datum konání voleb: 18. 9. 2019 – u příležitosti pohovorů, místo: vestibul školy v přízemí obou budov školy, čas: od 17:00 – 19:00 hodin, Základní škola, Praha 4, Školní 700

Kandidáty na členy školské rady se mohou stát zletilé osoby navržené kýmkoliv ze zákonných zástupců žáků školy, přičemž zákonný zástupce může za kandidáta navrhnout i sám sebe. Návrhy na kandidáty lze volební komisi podávat nejpozději do 8. 9. 2019.

Kandidáti do voleb 2019 – 2022 

Příjmení

Jméno

Titul

Představení kandidáta

Blahůtová Kavanová

Klára

Mgr.

prezentace

Líbal

Stanislav Ing. prezentace

Pelech

František   nedodáno

Prousková

Kamila

Bc.

prezentace

Přípravný výbor voleb:

Mgr. Jana Kočová, PaedDr. Jana Semrádová, Mgr. Irena Tauberová.

 

Týdenní plán

Pátek 13. 9.

Žáci třetích tříd a třída 2.C se zúčastní další lekce plaveckého výcviku v Podolí.

Sobota 14. 9.

Návrat žáků 2. stupně ze sportovního a adaptačního kurzu mezi 15. a 16. hodinou na parkoviště u dětského hřiště Na Mlejnku.

Pondělí 16. 9.

Žáci třetích a čtvrtých tříd se zúčastní preventivního programu „Kyberšikana, bezpečnost na síti“.

Středa 18. 9.

Od 17.45 hodin se uskuteční třídní schůzky šestých tříd.
 
Od 18 hodin se uskuteční třídní schůzky 2. – 5. tříd a 7. – 9. tříd.

Pátek 20. 9.

Žáci třetích tříd a třída 2.C se zúčastní další lekce plaveckého výcviku v Podolí.


 

Slovanský klub Vlast

Nabízíme vám možnost zápisu vašich dětí do jedinečného uměleckého slovanského klubu s názvem Poznej svou vlast – Dětský Klub a příměstský tábor, který vznikl díky grantu Evropské Unie na podporu zaměstnanosti rodičů a je projektem zakladatele Slovanského kruhu z.s. Zdeňka Ordelta ve spolupráci s uměleckými garantkami Ljubou Fuchs a Petrou Padriánovou.


Anglický klub

V naší škole probíhá Anglický klub s rodilými mluvčími, ve spolupráci s jazykovou školou Teatime.


Video – zajímavý rozhovor pro rodiče i učitele.

 

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Školní rok 2019/2020

Komentáře nejsou povoleny.