Školní rok 2019/2020

Vážení rodiče,

členská schůze Spolku rodičů a přátel ZŠ Školní 700 proběhne ve středu 27.11.2019 od 18:00 ve školní jídelně. Účast všech členů je nutná!! 

Hlavní body schůze:

– předložení a schválení zprávy o výsledku hospodaření za školní rok 2018/2019

– návrh rozpočtu na školní rok 2019/2020

– schválení výše příspěvků na školní rok 2019/2020

– volba členů výkonného výboru 

Za spolek rodičů Lenka Polanecká

Týdenní plán

Pátek 15. 11.

Žáci třetích tříd a třída 2.C se zúčastní další lekce plaveckého výcviku v Podolí.

Pondělí 18. 11.

Žáci prvních tříd, druhých tříd a třída 5.A se zúčastní přírodovědného programu „Býložravci“.
 
Žák 7.B třídy se zúčastní celoměstského kola geografické soutěže „Pražský glóbus“.
 
Od 16 hodin se bude konat v budově 1 školská komise MČ P-4, přítomna bude i paní starostka Irena Michalcová. Důvod jednání na naší škole je uveden na poslední straně zápisu z minulého setkání školské komise.

Úterý 19. 11.

Žák 8.A třídy se zúčastní celoměstského kola geografické soutěže „Pražský glóbus“.

Středa 20. 11.

Žáci třetích tříd, čtvrtých tříd a třída 5.B se zúčastní přírodovědného programu „Býložravci“.
 
Od 16 do 19 hodin se uskuteční konzultace pro rodiče žáků 1. a 2. stupně. Na 1. stupni (1. – 5. třídy) podle rozpisu třídních učitelek.

Pátek 22. 11.

Žáci třetích tříd a třída 2.C se zúčastní další lekce plaveckého výcviku v Podolí.
 
V tomto týdnu mohou žáci školy přispívat drobným finančním obnosem na dárky a občerstvení pro seniory z Ústavu sociálních služeb v Praze 4 v rámci akce „Párty pro seniory“, která se uskuteční 3.12. Kasička bude umístěna ve vestibulu budovy 1. 


 

Slovanský klub Vlast

Nabízíme vám možnost zápisu vašich dětí do jedinečného uměleckého slovanského klubu s názvem Poznej svou vlast – Dětský Klub a příměstský tábor, který vznikl díky grantu Evropské Unie na podporu zaměstnanosti rodičů a je projektem zakladatele Slovanského kruhu z.s. Zdeňka Ordelta ve spolupráci s uměleckými garantkami Ljubou Fuchs a Petrou Padriánovou.


Anglický klub

V naší škole probíhá Anglický klub s rodilými mluvčími, ve spolupráci s jazykovou školou Teatime.


Video – zajímavý rozhovor pro rodiče i učitele.

 

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Školní rok 2019/2020

Komentáře nejsou povoleny.